S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru nesneyi buldurmaya yöneliktir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru nesneyi buldurmaya yöneliktir? sorunun cevabı "Babanız sizi mi çağırıyormuş?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Üzerinde yaşadığımız dünyada ve evrende milyonlarca varlık bulunmaktadır. Evrendeki bu varlıkların hepsini Allah yaratmıştır. Saymakla bitiremeyeceğimiz bu varlıkları maddi manevi veya gözle görülebilen gözle görü- lemeyen varlıklar şeklinde sınıflandırmak mümkündür.Buna göre aşağıdakilerden hangisi gözle görülebilen varlıklardan biridir ? • 1 Ocak 1926dan itibaren miladi takvim kullanılmaya başlandı.• 20 Mayıs 1928de uluslararası rakamlar kabul edildi.• 26 Mart 1931de ağırlık ölçü birimi olarak kilogram, uzunluk ölçü birimi olarak metre kabul edildi.Ülkemizde yapılan bu yeniliklerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ilahi kitap ve gönderilen peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlamasıdır? Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olabilir? She is - - - - actress. Türk-İslam devletlerinde Müslüman olmayanlardan askerlik yapmadıkları için alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? I. Bireyin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu gösterir.II. Bireyin evli veya bekâr olduğunu gösterir.III. 15 yaşına gelen her bireyin nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunur.Yukarıda nüfus cüzdanı ile ilgili verilen numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur? Arnavut Ahmet Paşanın 1524te Mısırda kendi adı-na hutbe okutup para bastırması üzerine sadrazam İbrahim Paşa Mısıra gelerek fakir çocukların eğitimi için bütçe ayırmıştır, dul ve yetimlere maaş bağlatmış, vergileri hafifletmiştir.İbrahim Paşa bu girişimiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır? Bir okulda 14 bayan, 16 erkek öğretmen var.Bu okulda kaç öğretmen bulunmaktadır? I. Rüzgar II. Yer altı suları III. Yağmur IV. Sıcaklık farkıYukarıda sıralanan doğa olaylarından hangisi maddeyi etkiler? Televizyon yayınlarının hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır.Aşağıdakilerden hangisi olumsuz etkilerinden biri değildir? Sadece edebiyat çerçevesi içinde kalan bir edebiyat tarihçisinin çalışmaları kısır kalır; tarih, filoloji, felsefe, bibliyografya, güzel sanatların bütün dalları onun ilgi alanına girmelidir.Bu durumun asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisinde devlet başkent ilişkisi diğerlerine göreyanlıştır ? Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne denir? Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Okulda üye olduğumuz kulüplerde hangi hakkımızı kullanabiliriz? Amasözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme amacıyla kullanılmıştır? Yüce Allahtan Hz. Muhammede (s.a.v.) indirilen bütün bilgi, mesaj ve hükümlerin doğruluğunu hiçbir şüphe duymadan kabul etmeye ne denir? Bir madde hal değiştirdiğinde ....................... değişir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? Kuşkusuz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.(Kamer sures , 49.ayet)Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? K = {a, ı, o, u} İ = {e, i, ö, ü} K U İ kümesinin elemanları aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değerlerin faydalarından biri değildir? Misak-ı Milli sınırları ilk defa nerede tüm yurttan gelen delegelerin katılımı ile kararlaştırılmıştır? Kişilerin fazla yemek yedikten sonra yediklerinin kilo alması-na neden olmaması için kusma, laksatif ilaç (müshil) kullanımı ya da aşırı egzersiz yoluyla vücuttan dışarı atılmaya çalışıldığı yeme bozukluğuna ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi Kültür ve Turizm Bakanlığının Danışma ve Denetim Birimleri arasında yer almaz? dolu sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Programlı öğrenme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden Hz. Muhammedin amcasından birisi değildir? Hayat sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Şeker kelimesine aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse kelime yeni bir anlam kazanmaz? Peygamberimizin gözümün nuru diye nitelendirdiği, en çok sevdiği ibadet hangisidir? Aşağıdaki eser – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Vurgulanmak istenen sözcük yüklemin hemen önünde yer alır.Buna göre Aslı memleketine yarın gidecekmiş. cümlesinde hangi sözcük vurgulanmak istenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen yazılı kurallardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi iletişim ögelerinden biri değildir? Hz. Muhammed'e aşağıdaki şehirlerden hangisinde peygamberlik gelmiştir? Sorumluluk sahibi bir öğrenciden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? Hz. Muhammed pazarda bir buğday yığınına elini daldırmış ve alttaki buğdayın ıslak olduğunu görmüştür. Satıcıya alttaki buğdayın neden ıslak olduğunu sormuş, satıcı da; Onu yağmur ıslattı. cevabını vermiştir. Bunun üzerine Peygamberimiz; O ıslak kısmı insanların görmesi için buğday yığınının üstüne koysaydın ya! Bizi aldatan bizden değildir. demiştir.Proje ödevi kapsamında afiş hazırlayan bir öğrenci, bu hadise aşağıdaki başlıklardan hangisini yazmalıdır? Sağ kolumuzu güneşin doğduğu yere gelecek şekilde açtığımızda, sırtımız hangi yönü gösterir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir