S:1

Sel ile gelen, yel ile gider atasözünü aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

Sel ile gelen, yel ile gider atasözünü aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? sorunun cevabı "Emeksiz elde edilen servet, olur olmaz yerde harcanırsa tükenir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Sözcük ikililerinden hangisi karşıt anlamlı değildir? Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola fren mesafesi denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir? Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde sayı değeri toplamı en büyüktür? Bir öğrenci evinden okuluna varmak için 158 m yol yürümüştür. Daha gideceği 35 m yol kaldığına göre evi ile okulu arasındaki uzaklık kaç metredir? Hasan, yüzünü Güneşin doğduğu tarafa döndüğünde sol kolu yaklaşık olarak hangi yönü gösterir? Aşağıda verilen meslek alanlarından hangisi usta, çırak ilişkisi içerisinde yetişmez? I. Açılarının ölçüleri aynı olan farklı üçgenler çizilebilir.II. Üçgende bir köşeyi karşı kenarın orta noktasına birleştiren doğru parçası kenarortaydır.III. Üç kenarının uzunluğu verilen bir üçgen çizilemez.IV. Üçgende bir köşedeki açıyı iki eş parçaya ayıran doğru parçası açıortaydır.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Demir tozu + plastik aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılarak ayrılır? Köle - esir kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? İnsan vücudunda solunum gazlarının taşınması ile ilgili,I. Hemoglobine bağlanmaII. Plazmada çözünmeIII. Bikarbonat iyonları oluşturmaverilenlerden hangileri O2 ve CO2 taşınmasında ortakgerçekleşir? Aşağıdaki sayılardan hangisi 460a yuvarlanmaz? Hastalıklara karşı vücudunu daha koruyucu hale getirecek besin maddeleri aşağıdakilerden hangisidir ? Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş kara yolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir? I promise I - - - - to the meeting on time. 29 Ekim tarihini niçin bayram olarak kutluyoruz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir öge vardır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek görevi aşağıdakilerden hangisinindir? Hangisi kümeste yaşar? Can kafeste durmaz uçar, Dünya bir han, konan göçer Ay dolanır, yıllar geçer Dostlar beni hatırlasın Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasından korunmak için yapılması gerekenlerden birisi değildir? Diğerlerine göre, yüz sayısı en az olan geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konmalıdır? Doğal kaynakların korunmasında geri dönüşümün önemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı yapılmamıştır? Araştırmacının, inançlarından, kanaatlerinden, dünya görüşün- den bağımsız bir bilgi ortaya koyması bilimsel bilginin hangi özelliği taşımasını gerektirir? Osmanlı Devleti Kasrışirin Antlaşmasını, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır? Öğretmenlerinin Salih amel nedir? sorusuna;Ahmet: Allahtan başka ilah olmadığını kabul etmektir.Mehmet: Allaha kulluk etmektir.Ali: Bir iş için elimizden geleni yaptıktan sonra sonucu Allaha bırakıp Ona güvenmektir.Hasan: Kişinin kendisine ve çevresine yararlı olmak için yaptığı her türlü güzel iş ve davranıştır.cevaplarını vermişlerdir.Öğrencilerden hangisi salih amel kavramının tanımını doğru cevaplamıştır? Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.(Müminun suresi 3. ayet)Bu ayet Kuran-ı Kerimin ana konularından hangisine örnek oluşturmaktadır? "9 - 12 - 15 - 18 -21" Şeklindeki saymanın kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için sözcüğü amacıyla, maksadıyla anlamında kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardandır? "Etiketin üzerine adımı................. ." yandaki cümleyi en anlamlı şekilde tamamlayan sözcük hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimde yer alan konulardan değildir? Ali : Do you like whale ?Veli: _____ ?Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Körle yatan şaşı kalkar. atasözü ile konusu bakımından benzeşir? Işığın yansıması ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Teachers devote themselves to their students. They never get angry easily because they are - - - - . Aşağıdaki cümleleri hangisinde topluluk adı kullanılmıştır? Dinimiz borç alıp vermeyi serbest bırakmıştır. Ancak Peygamberimiz ödeme imkânı olduğu halde Borcunu ödemeyi geciktirmeyi .............. olarak görmüştür.Yukarıda boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? (I) Türküler halk edebiyatının en zengin alanıdır, Anadolu halkı bütün acılarını ve sevinçlerini türkülerle dile getirmiştir. (II) Türlü ezgilerle söylenen anonim halk şiiri nazım biçimi olan türkülerin kuşaktan kuşağa ve yöreden yöreye aktarılırken gerek içeriğinde gerek yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. (III) Söyleyeni belli olan türküler de vardır. (IV) Türküler bend ve kavuştak denen bölümlerden oluşur. (V) Bu bend ve kavuştaklar hecenin on birli kalıbıyla oluşturulur.Yukarıdaki parçada numaralı cümlelerin hangisindetürkü ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir