S:1

Aşağıdakilerden hangisinin ilkyardım çantasında bulundurulması şart değildir?

Aşağıdakilerden hangisinin ilkyardım çantasında bulundurulması şart değildir? sorunun cevabı "el kremi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi sessiz okumada yapılmalıdır? Semaver ve Sarnıç hikayeleriyle bilinen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? Tavuklar ismi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi tümüyle doğrudur? Kısa sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır? Eûzü besmele çekmek denilince aşağıdakilerden hangisini söylemiş oluruz? Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır? Aşağıdakilerin hangisi isim cümlesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında yayaya ait kusurlardan biridir? Sınıfı süslerken 40 bayrağı, 5 pencereye eşit olarak astık. Her bir pencereye kaç bayrak asılmıştır? ‘I. Dünya Savaşından sonra ......................................Ateşkes Antlaşması imzalandı.Boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? I. Bardak boştu. Boş muydu? Evet boştu. Öyleyse doldurmak gerek. diye geçirdi içinden. Bardağın doldurulmasına karar verilmişti verilmesine de neyle dolduracaktı ki? Evet, bütün sorun buydu.II. Tabiat ile hayat insanoğlunun şekil vererek güzel ve faydalı eserler vücuda getirebileceği muazzam bir malzeme deposudur. Resim mi yapmak istiyorsunuz? Dünyada renkten ve boyadan çok ne var? Hakiki bir ressam konu bakımından da bir sıkıntı çekmez.Numaralanmış paragraflarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? .docx dosya uzantısı ne tür dosyadır? I. Ege denizi kıyılarında tarımsal ürün çeşitliliğinin fazla olmasıII. Akdeniz kıyılarında turizm faaliyetlerinin yaygın olmasıIII. Karadeniz kıyılarında heyelan riskinin fazla olmasıTürkiyenin ekonomik yapısı üzerinde coğrafi konumunun olumlu etkisine örnek olarak yukarıdakilerden hangileri gösterilemez? I. Yıllık sıcaklık farkının fazla olmasıII. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0 ºCnin altına düşmemesiIII. Her mevsimin yağışlı olmasıYukarıdakilerden hangileri Türkiyede muz tarımının yapıldığı alanların özelliklerinden değildir? T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi kişinin hakları ve ödevleri kapsamında yer almaz? İtilaf devletlerinin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı hangisidir? 35 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(....) Işık kaynağından çıkan ışık ışınları doğrusal olarak yayılır.(....) Düz bir çizgiden oluşan ve ışığın gittiği yönü tarif etmek için çizgi üzerine ok işareti konularak çizilen işarete ışın denir.(....) Işığın geldiği ortama geri dönmesine ışığın yayılması denir.(....) Tüm cisimler ışığı yansıtır.(....) Düzgün yüzeylerden düzgün yansıma olur. Bir çiftlikte 15 inek, 31 tavuk vardır. Hayvanların ayak sayılarının toplamı kaçtır? Sağlam temel, sağlam evlerSözüm size mimar beylerSağlam yapın her binayıYıkılmasın kentler köyler!İbrahim ŞİMŞEKBu dörtlükte hangi doğal afetten bahsedilmektedir? Bilginin kaynağını, ilkelerini, yöntemini ve çeşitli bilgi türlerini araştıran felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir? Yanan bir odunun, ısıtılan bir şekerin yapısı değişir. Bu olaylar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir? 1, 0, 5, 4 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek dört basamaklı en büyük ve en küçük sayının farkı kaçtır? Fırat is a football player and football is his love. He thinks football is - - -. El yazması kitaplarda metnin anlatımını kolaylaştırmak ve kitapları süslemek amacıyla yapılan, çok renkli, ince işlenmiş, küçük boyutlu resimleme sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Gazın iyonlaşmış haline plazma denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi plazmalara örnek verilemez? Hangisi beş duyu organımız değildir? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre , İl içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, ile il dışı isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları hangi aylarda yapılır? Bilgisayarı oluşturan fiziki parçalara verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir? Akarsular tarafından derince yarılmış. Çevresine göre yüksekte kalan düzlüklere................ denir.Yukardaki boşluğa hangisi gelmelidir? Mondros Ateşkes Antlaşmasının Osmanlı Devleti için sonucu neydi ? Aşağıdakilerden hangisi Alevilik- Bektaşilikte yer alan on iki hizmetten değildir? II. Viyana Kuşatmasında Osmanlı ordusunun bozguna uğratılması Avrupa devletlerini harekete geçirdi. Bu zor durumundan yararlanmak isteyen devletler papanın öncülüğünde biraraya geldiler.Osmanlı Devletini Avrupadan tamamen atmak için papanın öncülüğünde kurulan bu birlik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi siber zorbalıktan korunmak için yapılması gerekenlerden biri değildir? ...Üzülme, çünkü Allah bizimledir... (Tevbe suresi, 40.ayet) İki yoldaş ki üçüncüsü Allah tır, hiç endişe edilir mi? (Hadis-i şerif)Verilen ayet ve hadis aşağıdaki olaylardan hangisi ile ilgilidir? Böyle bir numarayı dünyadaki hiçbir sihirbaz ger- çekleştiremez - - - - ben kolaylıkla yapabiliyorum.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? "......................tatile ne zaman gidiyorlar? Cümlesinde noktalı yere hangi zamir getirilirse uygun olur? Aşağıdaki verilenlerden hangisi maden değildir? Geçen yıl okulumuzun mevcudu 620 idi. Bu yıl okul mevcudumuz 180 arttığına göre, okulumuzun mevcudu kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir