S:1

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz? sorunun cevabı "Yasal nedenler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
"Sıvı maddelerin ısı olarak gaz haline geçmesine ..................denir. cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarız? İspanyolca Teşekkür ederim hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Mehmet :I think most of the experiments are waste of time and money.Tommy :- - - - because without these experiments, scientist cant create any inventions or innovations. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise(D) yanlış ise (Y) yazınız. (....)Uzunluk ölçüsü temel birimi metredir ve ‘m sembolü ile gösterilir.(....) Dörtgenlerin ve üçgenlerin iç açıları toplamı 360˚ dir. (....) Bir üçgenin çevre uzunluğu üç kenar uzunluğunun toplamına eşittir.(....) Metre cinsinden verilen bir uzunluğu santimetreye dönüştürmek için 100 ile çarparız. (....) 12,387 ondalık sayısının onda birler basamağındaki rakamın sayı değeri 7dir 1. evindeki / 2. gurbette / 3. hasırın / 4. bilmez / 5. kıymetini / 6. taşa / 7. yaslanmayan652)numaralanmış sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? İlk cumhurbaşkanımız kimdir? Aşağıda verilen yönetim biçimlerinden hangisinde egemenlik küçük bir gruba aittir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi kök olarak kullanılabilir? Aşağıdakilerden hangisi kültür öğelerimizden değildir. Pusulanın koyu renkli ucu daima .................gösterir. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Alkol ve sigara ile mücadele eden kuruluşun adıhangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? Varlık felsefesi, olgusal ya da zihinsel tüm varlıkları, daha doğrusu bir bütün olarak ‘varlıkı inceler. Varlığından ya da yokluğundan, niçin ve nasıl varolduğundan ve varolanın ne olduğundan emin olmaya çalışır. Buna göre varlık felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Eskiden düğünlerimizde gelin ata bindirilip erkek evine getirilirdi. Şimdi ise gelin alma töreninin vazgeçilmez aracı gelin arabaları olmuştur.Yukarıdaki paragrafta kültür öğelerimizin hangi yönü vurgulanmıştır? Bir işletmenin kuruluş yeri seçiminde yapılacak iş gücü değerlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi önemsizdir? 1. Ramazan Bayramı2. Cumhuriyet Bayramı3. Kurban Bayramı4. Zafer BayramıYukarıda verilen bayramlardan hangileri dinî bayramlarımızdandır? Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur.Atatürkün bu sözünden din hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? boya kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş ve hareket bildirir? Kuran-ı Kerimde geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikâye ve olaylara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanında kullanılan bir ürün değildir? Aşağıdakilerden hangisi arama motorlarına örnek olarak gösterilemez? Medinede yapılan mescit hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi gelir faaliyetlerden biri değildir? 1. Durup dururken yanındaki arkadaşına bağırmaya başladı.2. Hiç hareket etmeden yolun kenarında bekliyordu.3. Adam, kimseye fark ettirmeden içeri girmeyi başardı.4. Kardeşim, hiçbir neden yokken gülmeye başladı.Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözlerin hangileri anlamca birbirlerine en yakındır? Aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgi yanlıştır? Hz. Muhammed Mekkeden Medine...... Yılında , .........................ile birlikte hicret etti.Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bir alışveriş merkezinde 1539 kadın, kadınlardan 1665 fazla sayıda erkek eleman çalışmaktadır. Bu alışveriş merkezinde toplam kaç kişi çalışmaktadır ? 24. Aşağıdakilerden hangisi 0,05ten büyüktür? Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür? Aşağıdakilerden hangisi somut bir isimdir? - - - - pick me up from the terminal? İlk Uhud şehidi aşağıdakilerden hangisidir? 24 eriğin yarısının 3 katı kaçtır? Yön bulmada aşağıda verilenlerin hangisinden yararlanmayız? Manastır Askerî İdadi yıllarında Mustafa Kemali en çok etkileyen olaylardan biri de 1897 Türk-Yunan Savaşı olmuştur. Bu savaşta Türk ordusu savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen barış masasında istediğini elde edememiştir.Bu durum Mustafa Kemalde, Osmanlı Devletinde aşağıdakilerden hangisinin iyi yönetilemediği fikrini oluşturmuştur? Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmazBu atasözü ile teşvik edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir? "Hz. Peygamberin Medinede inşa ettiği mescide ............ denir" Boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Eğitim etkinliğinde temel boyutlarından biri değildir? "Büyüdükçe insanın .................................. değişir." ifadesinde boş bırakılan yere hangi sözcük getirilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir