S:1

Mekkeli müşriklerin peygamberliğe Velid b. Muğire ya daEbu Mesudu layık görmelerinin sebebi aşağıdakilerdenhangisidir?

Mekkeli müşriklerin peygamberliğe Velid b. Muğire ya daEbu Mesudu layık görmelerinin sebebi aşağıdakilerdenhangisidir? sorunun cevabı "Zengin ve çok erkek çocuk sahibi olmaları" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
6 düzine çiçek alırsam kaç çiçek almış olurum? “ diş bilemek” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Gerçek bir gaz aşağıdaki verilen durumlardan hangisinde ideallikten sapar? İlk yardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanın, başkalarının sahip olduğu mal, makam ve ilim gibi kıymetleri kaybetmesini ve bu kişilerin kötü duruma düşmesini şiddetli bir şekilde istemesidir.Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? P = {ANKARA kelimesini oluşturan harfler} olduğuna göre P kümesinin eleman sayısı kaçtır? •  Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa•  Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsaAraç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi “kurban”ın sözlük anlamlarından biridir? Hava direnci ile ilgili;I. Cismin yüzeyinin cinsine bağlıdır.II. Cismin yüzeyinin büyüklüğüyle doğru  orantılıdır.III. Cismin hızının karesi ile ters orantılıdır.yargılarından hangileri doğrudur? Şeytan kelimesi batı dillerinde hangi kavramla ifade edilmiştir?A) GodB) SatanC) SihirD) Şaman       İçinden tanırım ben o elleri      Onlar ki boşlukta viran olurlar      Ardıçlı dağları, çamlı belleri      Aşanlar buraya hayran olurlarYukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Peygamberimizin doğum gününü anma ve ona olan sevgimizin göstergesi olarak kutladığımız kandil aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi demokratik sınıf yönetimi anlayışının özelliklerinden değildir? Verilen maddelerden hangisi karışım değildir? Aşağıdakilerden hangisi tasarruf yapmak için alınacak önlemlerden biri değildir ?  “(Resulüm!) Sana vahyedilen Kitap’ı oku ve namazı kıl. Kesinlikle namaz, ahlâksızlığa ve kötülüğe engel olur. Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.” (Ankebût suresi, 45. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Allah’ın (c.c.) mucize olarak gönderdiği deveyi kestiği için helak edilen kavime gönderilen peygamber kimdir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Kenar uzunluğu 9 cm olan bir karenin, kenarları 2cm kısaltılırsa alanı ne kadar azalmış olur? İslamda bilginin kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Hz. Peygamber aşağıdaki ibadetlerden hangisi için “gusül abdesti” almış ve bunu müminlere de tavsiye etmiştir? İftitah   tekbiri   : Namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamakKıyam              : Namazda ayakta durmakRüku                : Elleri dizlere koyarak eğilmekSecde              : Namazda oturmakYukarıda verilen namazın şartlarından hangisinin açıklaması yanlış yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli değildir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi kuralına örnek yoktur. “Akıl akıldan  üstündür.”Bu atasözü aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Türk kaynaklı halk hikâyelerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi uzunluk ölçüsü birimi değildir? “Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmanına teslim etmez. Kim, Müslüman bir kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanı sıkıntıdan kurtarırsa bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun  kusurunu örter.”Bu hadiste bir Müslümanın sahip olması gereken aşağıdaki özelliklerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta (…) getirilmelidir? Aşağıdaki maddelerin hangisi katı maddelere örnek olarak verilemez? Aşağıda verilen cümlerin doğru olanlara D yanlış olanlara Y yerleştiriniz.(………) En uzun akarsuyumuz Kızılırmak Nehri’dir.(………) Nevruz, bir dini bayramdır.(………) Türkçeyi resmi dil olarak kabul eden ilk devlet Büyük Selçuklu’dur.(………) Türkler, Talas Savaşı ile İslamiyet’i kabul etmeye başlamışlardır. Max Weber’e göre, kaynağını yazılı hukuk kurallarından aldığı ve bu kuralların yönetilenleri olduğu gibi yönetenleri de bağladığı otorite biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Dedem 70, babam 52 yaşındadır. 4 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur ?  Aşağıdaki yerlerden hangisi şehirlerde bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi yayaların trafik ortamında yaptığı yanlış davranışlardan birisidir?   YouTube üzerinden bir video izlemiş fakat videoyu beğenmemiştir. Bu videoya aşağıdaki yorumlardan hangisini yazması uygun değildir? Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden değildir? 5 kg sütün ⅕ kg ile tatlı, ⅖ kg ile yoğurt yaptım. Geriye kaç kg süt kalmıştır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?   '' Geliyorum. '' cümlesi kaç heceden oluşmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir