S:1

Birçok eserinde çağının sosyal gelişmeleri üzerinde durduğu hâlde, gazellerinde güzellik duygusunu işlemiştir. Gazellerini edebî sanatlarla süsleyen şair, renkli bir anlatıma ulaşmıştır. Kendisinden sonra gelen birçok kişiyi etkileyen sanatçının İskendername adlı mesnevisi vardır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Birçok eserinde çağının sosyal gelişmeleri üzerinde durduğu hâlde, gazellerinde güzellik duygusunu işlemiştir. Gazellerini edebî sanatlarla süsleyen şair, renkli bir anlatıma ulaşmıştır. Kendisinden sonra gelen birçok kişiyi etkileyen sanatçının İskendername adlı mesnevisi vardır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Ahmedi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi mesnevi türünün özelliklerinden biri değildir? Muz ülkemizde nerede yetişir? Aşağıdakilerden hangisi Halifelik ile birlikte kaldırılmıştır? Ankaranın başkent olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? Kanın en önemli görevlerinden biri hücrelere ve dokulara oksijen, hormon ve besin maddeleri ta- şımaktır. Ayrıca vücut sıcaklığının korunmasında da önemli bir role sahiptir. Pıhtılaşmayı sağlamak ve zararlı organizmalara karşı vücudu korumak da kanın görevleri arasındadır.Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? I - 0,25 = Sıfır tam onda yirmi beş II -3,06 = Üç tam yüzde altıIII -12,005 = On iki tam binde beşOndalık kesirler ve okunuşlarından hangisi veya hangileri doğrudur? Dünyamız aşağıdaki geometrik şekillerden hangisine benzer? Aşağıdaki Tolunoğulları hükümdarlarından hangisinin zamanında Bedevilerden oluşan Muhtare adlı özel bir muhafız birliği kurulmuştur? Yansıtıcı yüzeye dik inen hayali çizgiye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi yurt dışı gezi yazılarından biridir? Kuran-ı Kerimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. Canlılarda;I- Hücreli yapıda olmaII- Sınırsız büyümeIII- Uyarılara tepki vermeIV- İç dengeyi düzenlemeV- Besin üretmefaaliyetlerinden hangileri ortak özellikti? Aşağıdakilerden hangisi Kâbenin Kuran-ı Kerimde yer alan isimlerinden biridir? Hangi cümlede farklı türde bir adıl kullanılmıştır. Şeytanın bacağını kırmak. deyiminin anlamı aşağıdakilerde hangisidir? Dün pikniğe ......... Cümlesini hangi kelime ile tamamlamak uygun olur? DNA molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Vatanın kurtuluşu için ortak hareket edileceği ilk defa nerede açıklanmıştır? "Bozkırlarda ürün tırnakla kazınarak alınır. Saban işlemez topraklar, deve dikeninden ve iki santimlik otlardan başka bir şeyi üzerlerinde yaşatmak istemezler, susuzluktan yanan göğüslerini gökyüzüne açmak isterler. Yukarıdaki paragrafta kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? Zekât, zengin sayılan bir müslümanın Allah rızası için yılda bir kere malının belli bir miktarını yoksul Müslümanlara vermesidir.Bu tanımda aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Scratch programında sahne ne anlama gelmektedir? Beş basamaklı 41a7b sayısının 9 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre beş basamaklı 3a2b3 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Her insanın yaratılışında yüce bir varlığa inanma eğilimi vardır. Bu konuda Yüce Allah; Allahın, insanları üzerine yarattığı - - - - sımsıkı tutun (Rum suresi, 30.ayet) buyurmaktadır.Bu ayette boş bırakılan yerde olması gereken ve doğuştan verilen eğilim, yaratılış anlamında olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ulusal kuruluşlardan biri değildir? Hıttin Savaşıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bu yıl köye ........ gideceğiz. Cümlesinde noktalı yere hangi kelime gelmelidir? "Adınız Soyadınız" Sorusuna verilecek yanıt aşağıdaki veri tiplerinden hangisine örnektir? Üç arkadaş aynı kitaptan birer tane sipariş vermiştir. Tek paket içinde gelen bu sipariş için 7 TL kargo ücreti dahil olmak üzere toplam 49 TL ödenmiştir. Buna göre bir kitabın fiyatı kaç liradır? Aşağıda verilenlerden hangisi çevreye zararlı maddelerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda güvenli geçiş yeri değildir? Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı hangi şehirden başlatmıştır? Maddenin belirli bir şekli ve hacmi olan hali aşağıdakilerden hangisidir? Edison ampulü iki binden fazla yaptığı deneme soncunda bulmuştur. Yukarıdaki parçada bilim insanının hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanuna göre Merkezî yönetim bütçesi yılın hangi ayında hazırlanır? Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir? Parka gidemedi ......................... dışarıda kar yağıyordu. Cümlesinde sebep-sonuç ilişkisi katmak için boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi, anlam bakımından kesinlik ifade eder? Nietzchenin gündelik hayatta en çok kabul görmüş cümlesi, Müziksiz bir hayat, hatadır. olsa gerek. Gerçekten de profesyonel müzisyenler bir tarafa sıradan dinleyiciyi bile alıp başka dünyalara götüren, mutlu eden şey müziktir.Bu metnin anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Osmanlı Devleti Balta Limanı Ticaret Anlaşmasını hangi devlet ile imzalamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir