Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Avrupada Hristiyanların zulmüve Hristiyanlaştırma politikaları yüzünden ezilen Yahudileriİstanbula 1492 yılında yerleştiren padişah aşağıdakilerdenhangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Avrupada Hristiyanların zulmüve Hristiyanlaştırma politikaları yüzünden ezilen Yahudileriİstanbula 1492 yılında yerleştiren padişah aşağıdakilerdenhangisidir? sorunun cevabı "II. Bayezit" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Vücudumuzdaki yaralanmaların daha çabuk iyileşmesi için hangi seçenekteki besin türü tüketilmelidir? Bir eserin, bir sorunun, bir olayın özelliklerini, en ince ayrıntılarını araştırarakgöz önüne seren yazı türüne ne ad verilir? Yapay ses kaynaklarından çıkan sesler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? • Kişi yedisinde neyse yetmişinde de  aynıdır.• Huylu huyundan vazgeçmez.• Çan çıkar huy çıkmaz.Verilen atasözleri kişide bulunan aşağıdaki özelliklerden hangisini ifade etmektedir?  Aşağıdaki  cümlelerden doğru olanlara “D”, yanlışlara “Y” işareti koyunuz. (…...) Otobüse binerken arka kapıdan binmeli, ön kapıdan inmeliyiz. (…...) Sis, yağmur, kar yağışı, yolların buzlanması vb. trafiğin akışını olumsuz etkiler.(…...) Trafik işaret levhaları sadece sürücüler için konulmuştur.(…...) Karanlıkta yürürken açık renkli giysiler giyinmeli, eşyaların üzerinde yansıtıcı bulundurulmalıdır.   (…...) Taşıtlardan inerken taşıtın sol taraftaki kapısı kullanılmalıdır.  Tarihte ay yılı esasına dayalı takvimi ilk bulan uygarlık hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli değildir? I. KöprülerII. BarajlarIII. TünellerYukarıdakilerden hangileri beşerî unsurlara örnek olabilir? Sorulardan doğru olanların başına başına D, yanlış olanların Y harfi yazınız.(    ) Gitar, temel ihtiyaçtır.  (   ) İstediğimiz herşeyi almak aile bütçesine zarar verir. (    ) Süt aldığımızda garanti belgesi bulunmaz.(   ) Sakla samanı gelir zamanı sözü, tasarrufla ilgilidir.  Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara D,yanlış olanlara Y yazınız. (…….) Peygamberimiz doğduğunda  Mekke halkı putlara tapıyordu.(…….) Peygamberimiz yirmi beş yaşındayken evlenmiştir .(…....) Kur’an-ı Kerim Şaban ayında indirilmeye başlanmıştır.(…….) Peygamber efendimizin annesi vefat edince amcası bakmıştır.(…….) Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfadan oluşan her bir bölümüne cüz denir. If we had watched the news,……..….  Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi’ni imzalamışlardır.Aşağıdaki ülkelerden hangisinin bu sözleşmede taraf ülkeler arasında değildir?