S:1

Ekonomide fiyat artış hızının yavaşlatılması, fiyatlarda az çok uzun bir süre içinde büyük oranlı değişmelerin önlenmesi, aşağıda verilen ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisiyle ilgilidir?

Ekonomide fiyat artış hızının yavaşlatılması, fiyatlarda az çok uzun bir süre içinde büyük oranlı değişmelerin önlenmesi, aşağıda verilen ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisiyle ilgilidir? sorunun cevabı "Ekonomik Denge" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Can, LGS sınavına saat 10.30da girdi. Sınav 2 saat 50 dakika sürdüğüne göre, Can sınavdan saat kaçta çıkmıştır? • Türkiye 2007 yılında deprem afeti yaşayan Peruya ve sellerle boğuşan Bulgaristana destek olmuştur.• Japonya 1999 yılında yaşanan Marmaradepremi nedeniyle Türkiyeye 500 adet prefabrik konut göndermiştir.Verilen örnekler ülkeler arası ilişkilerde aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine katkıda bulunmaz? Rio Havaalanına iner inmez boğulacak gibi oldum. Pariste akşam uçağa binerken sıcaklık eksi on dereceydi;Rioda, gün doğumunda gölgede kırk. Nem oranıysa yüzde seksen. Takside giderken kenti kuzeyden güneye doğru ikiye bölerek kendimce bir planlama yaptım. Sivri tepeler ile okyanus arasına sıkışıp kalmış modern bir kent Rio. Tünellerden geçtik. Gökdelenler, geniş caddeler, yeşil tepelere tünemiş gecekondular... Sonra Copacabana... Göz alabildiğine uzanan kumsal...Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bu yazı yayladaki göl kenarında geçirmek istiyorum. Cümlesinde kaç tane sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi meridyenlere ait bir özellik değildir? Edison ampulü iki binden fazla yaptığı deneme sonucunda bulmuştur. Yukarıdaki bilgide bilim insanının hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? Her şey kendisine muhtaç olduğu halde kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamına gelen Allahın ismi aşağıdakilerden hangisidir? Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, aracını park ettiği yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığına dikkat eder? Olgu: Kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilerdir.Örnek: Kadeş Antlaşması, tarihin ilk yazılı antlaşmasıdır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir? Kuru kelimesinin karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Platona göre sadece ideaların bilgisi kesin ve değişmezdir. Duyusal varlıklar kesin olarak bilinemez. Çünkü onlar bugün, dünden farklı olabilen varlıklardır.Dolayısıyla onlara ilişkin yargılarda her geçen gün değişecektir. Bu türden yargılara bilgi değil, sanı denir.Buna göre Platon için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hangi seçenekteki kelimelerle anlamlı bir cümle yapılabilir? Radyoyu açmak için kuvvetin hangi etkisinden yararlanırız? Divan edebiyatı nazım şekillerinden - - - - Arapçada kadınlarla sevgi üzerine konuşmak demektir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, vali bir memura aşağıdaki cezalardan hangisini veremez? Yelkovan 12 nin üzerinde akrep 2 nin üzerinde ise saat kaçtır? Gölge oluşumunu sağlayan durum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuzdur? Aşağıda verilen aletlerden hangisi teknolojik ürünler arasında daha eskidir? Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır? Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne denir? Kurban için kesilecek hayvan küçük baş hayvansa en az ............ yaşını doldurmuş olması gerekir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi büyümemize bağlı olarak değişen özelliklerimiz arasında sayılamaz? ileri sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? • Sahabe sözlerinden, üzerinde ittifak edilen görüşleri delil olarak benimsemiştir.• En belirgin özelliği rey ve kıyastan uzak durması ve hadise dayalı fıkıh anlayışıgeliştirmesidir.Yukarıda hakkında bilgi verilen mezhep imamı hangisidir? Verilen görselden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? 11 Ayın Sultanı aşağıdakilerden hangisi için kullanılır? Yaşadığımız dünyaya karşı taşıdığımız sorumlulukları fark etmemiz için en ideal zamanlar ilk çocukluk yıllarımız. Yere çöp atmama, ağaçların dallarını kırmama, çiçekleri koparmama gibi birçok şey bu dönemde edindirilir. Bunda en büyük pay kitaplara ait.Eğitim Uzmanı Bilge Buhan Musa, geri dönüşüm üzerine çıkardığı dört yeni hikâye kitabıyla Içocuklara çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor. Bilge Buhan Musa, doğanın nasıl korunabileceğini kitaplarında verdiği yöntemlerle somutlaştırıp çocukların bunu davranışa kolayca dönüştürebileceklerini IIbelirtiyor. Eğitimci yazarın yayımlanan hikâye serisi, çocukların kitaptaki kahramanlarla empati kurma- larını sağlıyor ve gezegenimize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine aracı oluyor. Bu hikâye IIIserisi dört farklı kitaptan oluşuyor. Yaşlı Çınar Ağacında kâğıdın, Meraklı Yeşil Şişede camın, Beyaz Plastik Bardakta plastiğin geri dönüşümü anlatılıyor. Geri Kazanım Atölyesinde ise kullandığımız eşyalardan geri dönüşüme gitmeden ne şekilde faydalanabileceğimiz dile getiriliyor. IVBu metne göre Bilge Buhan Musanın, kitaplarını yazma amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilde tezlik anlamı vardır? Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere (inanma duygusuyla) doğar.Bu hadiste insanla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Asidik redoks tepkimelerinde, hidrojen atomunun eksik olduğu tarafa eksik olan hidrojen atomu sayısı kadar - - - - eklenir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Kâbe aşağı­daki Peygamberlerden hangileri tarafından yeniden inşa edilmiştir? Somut bir kavramı bildiren sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Emel bahçede arkadaşları ile yakar top oynuyordu. Oynarken top birden yola çıktı. Emel, topun arkasından yo- la fırladı. O sırada, hızla gelen araba az kalsın Emele çarpacaktı. Emel çok korktu. Bir daha yola bakmadan yola çıkmamaya karar verdi. Emel neden çok korkmuş? Sorunsuz bir yaşam yoktur. Yaşamdaki sorunların bir kısmı da kendimiz veya çevremizdeki kişilerin hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi ya da kısıtlanması ile ilgili olabilir. Karşılaştığımız sorunların çözümünde aşağıdakilerden hangisini tercih ederiz Yazar olmak, bir şeyler söylemeyi değil o şeyleri farklı biçimde söylemeyi gerektirir.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Son peygamber kimdir? Bir yağ fabrikasında 12 kg ayçiçeğinden 4 litre yağ elde ediliyor. 28 litre yağ elde etmek için kaç kilogram ayçiçeği gerekir? Çözünme olayı açıklanırken kullanılan benzerlik ilkesi aşağıdakilerin hangisinde doğru açıklanmıştır? Allaha ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikramda bulunsun sözüyle Peygamberimiz neyi vurgulamıştır ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir