S:1

Kutadgu Bilig alegorik(sembolik) bir eserdir.
Aşağıdaki açıklamaların hangisi Kutadgu Biligin bu özelliği ile ilgilidir?

Kutadgu Bilig alegorik(sembolik) bir eserdir.Aşağıdaki açıklamaların hangisi Kutadgu Biligin bu özelliği ile ilgilidir? sorunun cevabı "Eserde Ay Toldı “saadet”i, Öğdilmiş “anlayış”ı temsil eder." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum biçimlerinden biri değildir? Atatürk gittiği her yerde okullara uğrardı. Cümlesinde, hangi sorunun cevabı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet değildir? İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık (zulüm) bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olmak onların hakkıdır ve onlar doğru yolu bulanlardır (Enam suresi, 82) ayetinin müslümanlarca tam anlaşılmadığını gören Hz. Muham- med, ayette geçen haksızlık (zulüm) kelimesinin Allaha ortak koşmak (şirk) anlamında olduğunu söylemiştir.Bu durum Hz. Muhammedin (sav.) aşağıdaki hangi özelliği ile ilgilidir? Mehmet ile Mustafa çok iyi arkadaştı. Onlar hep beraber gezerdi. Yukarıdaki cümlede hangi sözcük Mehmet ve Mustafanın yerine kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangileri geleneksel çocuk oyunlarında kullanılan oyuncak ya da malzemelerden biri değildir? Laiklik yolunda yapılan inkılaplarla halkın din ve vicdan özgürlüğünü sağlamak amaçlanırken diğer taraftan da halkın dini hassasiyetinin kötüye kullanımı engellenmeye çalışılmıştır. Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin halkın dini duygularının sömürülmesini engellemeye yönelik yapıldığı söylenebilir? TBMM açılana kadar bütün yurtta milli mücadeleyi kontrol eden Temsil Heyeti aşağıdakilerden hangisinde oluşturulmuştur? Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi azot atomu bulundurur? Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik.Bu dizelerdeki söz sanatları, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre Kamu Personeli Danışma Kurulu yıllın hangi aylarında toplanır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizle ilgili yanlış bir bilgidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düş sözcüğün eş anlamlısı vardır? Yolda karşılaşılan birine selam vermek aşağıdaki hangi kuralla girer? Bir kamyona, her birinde 79 kilogram pirinç bulanan 84 çuval yüklendi. Bu kam-yona toplam ne kadar pirinç yüklendi ? Bazılarını eğlendirmese de onun kitapları; düşündüren, sorunlarımızı kendine dert edinmiş bir yazarın kitaplarıdır. O, Avrupanın en büyük romancılarındandır; romanı onlar gibi anlar. Romanın ne olduğunu bilenlerdendir o. Paragrafta yazarın hangi özelliğinden bahsedilmemiştir? Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi günümüzde daha çok kullanılmaktadır? 48 sayfalık bir öykü kitabının 3/4‘ünü okuyan Alinin okunacak kaç sayfası kalmıştır? Koordinat sistemindeki yatay eksenin ismi hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Beş parmağın beşi bir değil. atasözü bize neyi anlatır? Yetersiz ve dengesiz beslenme ile hareketsizlik aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? I. Kemik iltihaplarıII. Alerjik rahatsızlıklarIII. Kalp zarı iltihaplanmasıYukarıdakilerden hangileri, diş etlerinde meydana gelebilecek iltihaplanma ya da dişlerdeki çürümeye bağlı enfeksiyonların neden olduğu rahatsızlıklardandır? Eğer içinden gelen ses, hak ve hayra çağırıyorsa insan bilsin ki o ses, melek tarafındandır, Allahtandır. Bundan ötürü Allaha hamd etsin ve o yolu tutsun! ... (Tirmizi,Tefsir,3.) Bu hadiste vurgulanmak istenen asıl düşünce aşa- ğıdakilerden hangisidir? (1) Gömüldüğüm karlardan çıktım. (2) Sallana sallana asfalta indim. (3) Bir kahveye kadar yürüdüm. (4) Sıcak bir çay içtim. (5) Bu çay hoşuma gitmiş, kendime gelmemi sağlamıştı. (6) Üstümü başımı sobada kuruttuktan sonra köye gitmek üzere yola koyuldum.Paragrafın kaçıncı cümlesi bir duygu anlatmaktadır? Yürüyerek okula giderken hangi yolu kullanmalıyız? Peygamberimizin eşini ve amcasını kaybettiği yıla ne ad verilir ? Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi‟nde alınan kararlardan biri değildir? Bir çıkarma işleminde fark 80 dir. Eksilen 25 artar, çıkan 10 artarsa yeni fark kaç olur? MEB Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelike göre temel eğitimin süresi toplam kaç saatlik programdan aşağı olamaz? Hülya, Merve, Onur ve Sevgi bir sınava girmişlerdir. Aynı sürede aynı testin Hülya 4/25'ini, Merve %36sını, Onur 0,48ini, Sevgi ise 9/20'sini cevaplamıştır.Buna göre, soruları en yavaş cevaplayan öğrenci aşağıdakilerden hangisidir? Bir ABC üçgeninde A açısının ölçüsü 50c dir. B açısının ölçüsü ise C açısının ölçüsünden 10c fazladır.Buna göre C açısının ölçüsü kaç derecedir? Hücre iskeleti ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi özel isim açıklamasıdır? –cı eki hangi kelimeye eklenirse bir meslek adı olmaz? Tarihte siyasi varlık gösteren Türk devletleri içerisinde merkeziyetçiliğin en güçlü olduğu devlet hangisidir? Ve gönül Tanrısına der ki: -Pervam yok verdiğim elemden, Her mihnet kabulüm, yeter ki Gün eksilmesin penceremden. Dizelerini yazan şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamlara gelen kelimelerden biri(Eş sesli) kullanılmıştır? Türkiye internete ne zamandan beri bağlıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir