S:1

Aşağıdakilerden hangisi felsefeve dinin ortak amaçlarındandır?

Aşağıdakilerden hangisi felsefeve dinin ortak amaçlarındandır? sorunun cevabı "Evreni ve insanı anlama" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
x = (-3) + 7 olduğuna göre 5x - 4 ifadesinin değeri kaçtır?  Güneş hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir çuval pirinç 45 kilogramdır. Bir kamyonete 58 çuval pirinç yüklendiğine göre kaç kg pirinç yüklenmiştir? Taç yaptın başına dumanı, sisiSende yüceleşir sevgisiRivayet, üstünde Nuh’un gemisiTam karşında Aras üzgün akıyorBu dizelerdeki fiillerin ortak özelliği aşağıdakiler den hangisidir?  Kimya eğitimi alan birinin,I. Tekstil FabrikasıII. Deterjan ve Sabun sanayiIII. Grafikerlikalanlarından hangilerinde çalışması beklenir? Çağlar: Benim 13 liram var.Kenan: Benim 14 liram var. Çağlar ile Kenan paralarını birleştirirse, 3 TL’ lik kitaplardan kaç tane alırlar? 189 – 41 > N  ifadesinde “N” ile gösterilen doğal sayı en fazla kaç olabilir ? Aşağıdakilerden hangisi şimdiki zaman ekidir? Nisan ayı 30, şubat ayı 28 gün çekiyor. İki ayın toplamı kaç gün eder? İlk şehirlerlerin akarsu kenarlarındaki düzlük alanlarda kurulduğu görülmektedir. Buna göre bu şehirlerin ilk kurulduğu dönemde hangi ekonomik faaliyetin daha yaygın olduğu söylenebilir? Güneş, Dünya ve Ay sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi gibi dizilirse bir tutulma meydana gelmez?  Aşağıdaki ayetlerden hangisinde iman-ibadet ilişkisi daha çok vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi selamlaşmanın faydalarından birisi değildir? Hangisi toprak altında yetişmez? Peygamberimiz (s.a.v.) birçok hadisinde insanın fiziki çevresine karşı olan sorumluluklarını ____ ile ilişkilendirmiştir. Çünkü _____ eden kişi, hem kendisi gü­vende olan hem de başkalarına güven ortamı sağlayan kimse demektir.Boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi dinî değerleri ifade eden kavramlardır? Dogmatizm; insanın, varlığın bilgisine mutlak biçimde ulaşabileceğini, septisizm ise varlığın mutlak bilgisine hiçbir zaman ulaşılamayacağını savunur.Bu parçada bilgi felsefesinin hangi temel sorusuna yanıt aranmaktadır? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda geçen “Eğitimde hiçbir kişiye,aileye,zümreye veya sınıfa imtiyaz (ayrıcalık) tanınmaz. ”ifadesi,Türk milli eğitiminin temel ilkelerinden hangisinin açıklamasıdır? Osmanlı geleneğinde din ve bayındırlık hizmetleri, eğitim, sağlık ve kültürel faaliyetler devlet bütçesine doğrudan bir yük getirmemiştir. Bu hizmetler, devletinen üst makamında yer alan padişahtan vatandaşa kadar toplumun bütün bireylerinin gönüllü katılımıyla oluşan………….. geleneği sayesinde yürütülmüştür..Yukarıda verilen paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Isparta denilince aklımıza gelen çiçektir. Bu çiçeğin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdakilerin hangisi hafif yaralanma durumunda basit müdahale yapabilmek için gerekli malzemeler doğru olarak verilmiştir? Hangi cümlenin öğeleri “özne-dolaylı tümleç- yüklem” şeklinde sıralanmıştır?  Müslümanların Mekkeli müşriklerle yapmış olduğu ilk savaş hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir biyografinin konusudur?  İslam’ın müminler arasında tesis etmeye çalıştığı kardeşliğin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? Efendimiz (as) İslam Medine devletini kurduktan sonra devletler bazında İslam’ı tebliğ mektupları gönderdiği ülkeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? Boyuna kıyı tipinin görüldüğü yerlerin deniz sularının yükselmesine bağlı olarak sular altında kalması aşağıdaki kıyı tiplerinden hangisinin oluşmasına neden olur?  Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve sanatın ortak özelliklerindendir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?  1991’de -dünyaya geldiğim yıl- ülkemizde çok önemli gelişmeler yaşanmış.Bu cümlede kısa çizgilerin yerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılabilir?  Aşağıdakilerden hangisi gezi türü için söylenemez? “Bir öğretmen, öğrencilerine uygulayacağı çoktan seçmeli testte öğrencilerin 100 sorudan 50’sini seçerek cevaplayabileceğini ve puanlamayı 50 soru üzerinden yapacağını belirtmiştir.”Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri olamaz? "…………..bağımsızlık sembolümüzdür." cümlesindeki noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır? “Ben Alp Arslan’ın büyük kardeşi, sen küçük oğlusun. Kardeşim Alp Arslan’ın mirasına ben senden daha çok layığım.” diyerek Melikşah’a isyan eden devlet adamı, aşağıda- kilerden hangisidir? İbadet, yüce Allah’ın yapılmasını emrettiği şeyleri yapmak, yasaklarından da kaçınmak anlamına gelir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi ibadet sayılmaz? Aşağıdakilerden hangisi günaha sebep olan bir davranış değildir? Ben 11 yaşındayım abim benden 4 yaş büyüktür.İkimizin yaşlarının toplamı kaçtır? Zayıf etkileşimlerle ilgili; I. Fiziksel bağ ya da moleküller arası etkileşimler de denir.II. Zayıf etkileşimler sonucu maddenin kimliği değişmez.III. İki kimyasal tür arasındaki zayıf etkileşimleri yenmek için en az 40 kj/mol enerji vermek gerekir.yargılarından hangileri doğrudur? Anadolu Lisesinde öğrenci olan Şahin psikoloji dersinden yıllık ödev hazırlamış ve yaptığı çalışmanın bir özetini de sınıfında arkadaşlarına sunmuştur. Şahin sunumunda; “Psikolojik veriler de diğer bilimlerin verileri gibi kötü amaçlar için kullanılabilir. Bilinçaltı, güdülenme, koşullanma gibi konular üzerinde yapılan  araş-tırmalar kötü amaçlarla kullanılabilecek özellikler taşır. Bu nedenle psikoloji bilimsel araştırmalarında insani değerlere, doğa ve hayvan haklarına saygılı olmaya özen göstermelidir” sözlerini ifade etmiştir.Şahin’in ifadelerine dayanarak, Şahin’in psikolojinin aşağıdaki ilkelerinden hangisi üzerine ödev hazırladığı söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir