Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Allaha ve ahirete iman eden herkişi ya hayır söylesin yahut sussun! (Hadis-i Şerif)
Aşağıdakilerden hangisi hadisin ana fikrini desteklemez?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Allaha ve ahirete iman eden herkişi ya hayır söylesin yahut sussun! (Hadis-i Şerif)Aşağıdakilerden hangisi hadisin ana fikrini desteklemez? sorunun cevabı "“Ey insanlar! Allah cahiliyye gururunu ve atalarla övünmeyi  sizden kaldırmıştır.” (Hadis-i  Şerif)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Prizmalar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Mescid-i Nebi’nin inşa edildiği arsa, Sehl ve Süheyl adındaki iki yetime aitti. Bu iki yetim arsayı bağışlamışlar ancak Peygamberimiz bunu kabul etmemiş ve parasını vermiştir.Peygamberimiz bu hareketiyle bizlere neyin önemine vurgu yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi münazaranın amaçlarından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamıyla kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisinin yapılması sağlığımız açısından tehlike oluşturmaz? Motosiklet, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından değildir?   Hi! My name is Ceyda. Last year, I spent my holidayon my grandparents’ farm. It was fantastic and Ilearned a lot about animals. I fed the sheep andmilked the cows. My grandfather and I picked berriesand grapes. I learned swimming. My brother and Iswam in the river. We went fishing. I picked up flowersand collected eggs. I didn’t watch TV and go Onlinebecause they don’t have. It was very different fromcity life. Farm life is more difficult than city life. I amlooking forward to go again.Paragrafa göre hangisi söylenemez? 6 - 12 - 18 - 24 - 30 - 36Yukarıdaki kural aşağıdaki sayıların hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün özelliklerinden biri  olamaz?    ​İslam devletinin egemenliğini kabul eden gayrimüslim kişilere ne ad verilir?  Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde hangisini hissederiz?