S:1

Kurandaki her bir cüzde kaçtane hizb vardır?

Kurandaki her bir cüzde kaçtane hizb vardır? sorunun cevabı "4" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
“gül” sözcüğü hangi cümlede özel isim olarak kullanılmamıştır? Verilen sözcüklerden hangisi tek hecelidir? "Çocuğu ürkütmemeye çalışarak elinden tuttum." cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?  “Milli iradeye dayanan ve Türkiye’nin geleceğini elinde tutan tek güç TBMM’dir.”Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü daha çok hangi temel ilke kapsamına girmektedir? Grafiklerle ilgili aşağıda verilen;I. Hız – zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiş-tirmeyi verir.II. Konum – zaman grafiğinin eğimi hızı verir.III. Hız – zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir.yargılarından hangileri doğrudur? Hangisi fiziksel bir özelliktir?  Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat vardır? Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan Anıtları aşağıdaki dillerin hangisinde yazılmıştır?  Bir litresi 8 TL olan kolonyanın iki buçuk litresi kaç liradır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünlü yumuşaması görülmez? Emily: May I  use your dictionary?Emily asked me if she - - - - use my dictionary. Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın bir kısa kenarı 40 metre ve bir uzun kenarı bir kısa kenarının uzunluğunun 3 katından 10 metre daha azdır.  Bu tarlanın  çevresi kaç metredir? Berat babası, annesi ve  kardeşi  ile birlikte yaşamaktadır. Dedesi ve babaannesi de onlarla kalmak için yanlarına gelmiştir. Berat’ın ailesi nasıl bir aile olmuştur?  Aşağıdakilerden hangisi gazla dolu bir balonun içindeki gazın özelliklerinden değildir?  Aşağıdaki şemada aşağıdaki şıklarda verilen kavramlardan hangisinin açıklaması yoktur?Yaptıklarımızın kaydedildiği ve hesap günü bize verilecek olan kitabımızAhirette tüm insanların toplanacağı yerDünya hayatını sona erdirecek büyük olay.Öldükten sonra yeniden dirilmek Fatma , 400 sayfalık kitabın  5/8  ini  okumuştur. Fatma kaç sayfa kitap okumuştur?                                                Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi elektrikli araçların kullanımı ile ilgili yanlış bir harekettir? Sovyetler Birliği ile I. İnönü Savaşından sonra imzalanan antlaşma aşağıdakilerden  hangisidir? Aşağıda belirtilen sorumluluklardan hangisi çocuklara ait olabilir? Hz. Muhammed’e vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi? “Hüzün yılı” diye adlandırılan yılda peygamberimiz kimleri kaybetmiştir ? Aşağıdaki şehirlerin hangisinde Akdeniz iklimi hâkimdir? ‘’Sakarya Meydan Muharebesinde düşman durdurulmuş ve geri püskürtülmüştür. Fakat ordumuz düşmanın peşinden taarruz etmemiştir. Çünkü; ...’’Yukarıda boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru olur? Kanın damarlar içinde hareket etmesini sağlayan organ hangisidir ?  Biyolojinin alt bilim dalları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metne örnektir? Aşağıdaki söz gruplarından hangisindeki deyimin açıklaması yanlıştır? Ali 50 tane bilyenin 8 tanesini kaybetmiş. Kalan bilyeleri ise 3 gruba ayırmış.Her grupta kaç bilye vardır? • Gözümüzle göremeyiz ama hissederiz. • Kara ve su katmanı ile temas hâlindedir. Yukarıda verilen bilgiler hangi katmana aittir? World Health Organisation reports say that increasing - - - - rates show that we are getting overweight day by day. Annesinin yaşı Sedat'ın yaşının 3 katıdır. Sedat 12 yaşında olduğuna göre, ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Hititler, heykelcilik ve kabartmacıkla önemli eserler vermiştir.Buna göre, Hititlerin aşağıdaki alanların hangisinde ileri gittiği savunulabilir? “Ben dengeli besleniyorum.” diyen bir kişi aşağıda verilenlerden hangisini yapmaktadır? Fransız İhtilalinin ortaya çıkardığı fikirlerden etkilenerek dağılan devletlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?   Babam pazardan döndükten sonra bize ……………… elma dağıttı.Cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilemez? 1 onluk 5 birlikten oluşan sayının 5 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslendiğimizi gösterir? ​2 saat 15 dakika = ………. dakikadır. Aşağıdakilerden hangisi birleşik isim değildir?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir