S:1

Aşağıda verilenlerden hangisibenzoik asit ve bileşiklerinininsanlarda neden olduğu rahatsızlıklardan biri değildir?

Aşağıda verilenlerden hangisibenzoik asit ve bileşiklerinininsanlarda neden olduğu rahatsızlıklardan biri değildir? sorunun cevabı "Aşırı şişmanlık" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Hangisi Çoban Yıldızı olarak bilinen gezegendir?  Arkadaşlıkla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır? Hz. Muhammed (sav.), vefatından önce rahatsızlığının artması sebebiyle bir sahabeyi namaz kıldırmak üzere kendisinin yerine görevlendirmiştir.Bu sahabe aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki doğal olaylardan hangisi alınacak önlemlerle engellenemez? Tanrı ile evren arasında nasıl bir ilişki vardır?Bu soruyu soran ve cevap bulmaya çalışan bir düşünür din felsefesinin daha çok hangi problemi üzerinde düşünmektedir? Evimiz ile okulumuzun arası 860 m’dir. Evden okula gidip-geldiğimde 10 gün boyunca toplam kaç m yürümüş olurum? Peygamberimiz, Mekke’den Medine’ye hicret etmeden önce Hz. Ali’yi yatağına yatırmış ve kendisinde bulunan emanetleri sahiplerine vermesini tembih etmişti. Oysaki Mekkeliler evini kuşatmış ve kendisini öldürme planları yapıyorlardı. Can güvenliğinin tehlikede olduğu böyle bir anda dahi, emanetleri düşünmüş ve onları sahiplerine ulaştırmak için çalışmıştır. Bu olay peygamberimizin hangi yönünü gösterir? Bir yerde  nüfusun artmasında  aşağıdakilerden hangisi en  az etkilidir? Fırat Nehri kenarında kurulmuş bir uygarlık olan …………………………….. krallıkla yönetilirdi ve en önemli kralları Hammurabi’ydiYukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? İç organlarımızın yapısında bulunur, isteğimiz dışında çalışır.Bu kas çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Tom : When is your birthday?Jerry : - - - -. Bilgisayarın beyni olarak adlandırılan ve diğer donanımların işlerini yapmasını sağlayan donanım aşağıdakilerden hangisidir? E – Devlet sitesinin adresi aşağıdakilerden hangidir? 4 onluk 5 birlikten oluşan sayı ile, 3 onluk 8 birlikten oluşan sayının toplamı kaçtır? Tarihi Devirlere İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ gibi isimler verilmiştir.Bu ayrımın yapılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 36 ve 42 sayılarının en küçük ortak katı aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdakilerden hangisi görmesek de varlığına inanmak zorunda olduğumuz varlıklardan değildir?A) CinB) ŞeytanC) MelekD) Hayalet Cam- Nikel- Plastik- Porselen- KobaltYukarıda verilen cisimlerin kaç tanesi mıknatıs tarafından çekilir? I. Kıyı derinliğinin az olmasıII. Kıyıda dalga ve akıntıların etkili olmasıIII. Akarsuyun ağız kısmında debisinin fazla olmasıIV. Akarsuyun taşıdığı yük miktarının fazla olmasıBir akarsuyun delta oluşturabilmesi için yukarıda verilenlerden hangileri gereklidir? Aşağıdakilerden hangisi ince sesli harflerden meydana gelmiştir? Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi Büyük kan dolaşımının amaçlarından birisi değildir? ? > 379  ifadesinde  ‘’?’’ yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır ? Aşağıdakilerden hangisinin hızı diğerlerinden fazladır? “Bir şeylerle meşgul olursan üzüntülerini unutursun.” cümlesindeki altı çizili eylemin anlam özelliği bakımından özdeşi hangisidir?  İlk bando okulu (Mızıkayı Hümayun) hangi padişah döneminde kurulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bize kazandırdığı değer ve becerilerden biri değildir? Bölenin 14 ve bölümün 136 olduğu bir bölme işleminde bölünen sayı en fazla kaçolabilir? Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin sorularından değildir? Sokratesçi bilgi edinme yöntemine diyalog ya da kar- şılıklı konuşma yöntemi diyebiliriz. Bu yöntem ironi ve mayotik olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. Birinci evre olan ironi de gerçek bilgiye giden yolu sanılara saplanarak kapatan insanın, zihinsel arınmasını gerçekleştirmesi amaçlanır. Çünkü Sokrates’e göre ancak hiçbir şey bilmediğini bilen insan bilgiye açık insandır.Bu parçada bilgi edinme sürecinde ilk olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerektiği vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsur değildir?  –de eki hangi cümlede kullanıldığı kelimeye farklı bir anlam katmıştır? Aşağıdaki yapılardan hangisi kemiklerimizi bir arada tutar? Niçin ibadet ederiz?Zülal    : Allah’a sevgi ve bağlılığımızı göstermek içinİclal      : Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak içinHilal     : İnsanların takdirini ve güvenini kazanmak için.Süheyl : Allah emrettiği, bizim de O’na kulluk etmemiz gerektiği için.Yukarıdaki soruya öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır? Kırgız Türklerine ait bir destandır. Destanın 11-12. yüzyıllar arasında meydana geldiği düşünülmektedir. Dünyanın en uzun destanıdır (400000 mısra). Adını,destan kahramanından alır. Destanda, kahramanının doğumu, daha beşikte iken konuşmaya başlaması, kâfirleri yeneceğini söylemesi, mücadelesi, kahramanlıkları vb. anlatılır.Bu parçada sözü edilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir? Büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir bölgede aşağıdaki üretim kollarından hangisine yönelik bir fabrikanın kurulması yatırım açısındanisabetli olmaz?  Aşağıda verilen sayılardan hangisinin binler bölüğündeki sayı diğerlerinden büyüktür? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir “şart”a bağlı değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara ise “Y” harfi koyunuz. (…….)  Ses kirliliğinini önlemek için yolların kenarlarına ses önleyen paneller konulmalı ve ağaç dikilmelidir.(…….)  Mikrofon ve megafon sesin şiddetini arttırır.(…….)  Atık kızartmalık yağlar, lavaboya, suya ve toprağa dökülmelidir.(…….)  Kağıt ve camın geri dönüşümü mümkün değildir.(…….)  Uzun süre açıkta kalan yiyeceklerde mikroskobik canlılar ürerler. Bu yiyecekleri tüketmemeliyiz. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir