S:1

Edebiyatımızda noktalama işaretlerini ilk kez kullanan sanatçımız yeniliklerin öncüsü sayılmaktadır. Ayrıca Tercüman-ı Ahval ve Tasvir- i Efkar da bu sanatçımız tarafından çıkarılmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Edebiyatımızda noktalama işaretlerini ilk kez kullanan sanatçımız yeniliklerin öncüsü sayılmaktadır. Ayrıca Tercüman-ı Ahval ve Tasvir- i Efkar da bu sanatçımız tarafından çıkarılmıştır.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Şinasi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
'' mountain '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı 2. Dönem sanatçısı değildir? Hz. Peygambere ilk vahiy nerede ve ne zaman gelmiştir? Elifim uğru nakışlı Yavru balaban bakışlı Yayla çiçeği kokuşlu Kokar Elif Elif diyeBu dörtlükte l ve y seslerinin tekrar edilmesiyle aşağıdaki ahenk unsurlarından hangisi sağlanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yoktur.? Ege bölgesi ile Doğu Anadolu bölgesi arasındaki sıcaklık farkının en önemli nedeni nedir Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün Türk Tarihinin incelenmesi ve araştırılmasına verdiği önemin sonucunda kurulmuştur? Eğitim sistemimizin millileştirilmesi ve eğitimde birlik sağlanması aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmıştır? Aşağıdaki yapılardan hangisi dişi üreme sisteminde yer almaz? Şehir içinde bir yerden bir yere gitmek için, ekonomik olması açısından aşağıdaki araçlardan hangisi tercih edilmelidir? A: How - - - - milk do you need? B: I need a glass of milk. Aşağıdakilerden hangisi şükür ifadelerinden değildir? I. Meteoroloji yetkilileri sıcaklıkların artacağını bildirdi.II. Öğretmenimiz, tecrübenin çok önemli olduğunu söylerdi.III. Kararlarını ve alışkanlıklarını sen yönetmelisin, derdi.IV. Edebiyatta tür zenginliğinin olması gerektiği sempozyumda ifade edildi.V. Sağlıklı yaşam için sporun çok önemli olduğu vurgulandı.Numaralanmış cümlelerin hangisinde doğrudan anlatıma örnek vardır? Bitkilerin yetişip büyümesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? Çocukken birkaç kez kaybolmuştum. cümlesindeaşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıvardır? Derinden derine ırmaklar ağlar Uzaktan uzağa çoban çeşmesi Ey suyun sesinden anlayan bağlar Ne söyler şu bağa çoban çeşmesi Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? (Resulüm!) Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alı- koyar. Allahı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. (Ankebut suresi, 45. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Tarihsel süreçte, Dünya nüfusunun hızla artış gösterdi-ği üç büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır.Bu sırçama dönemlerinden birincisi üzerinde aşa-ğıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazın(......) Türkiyenin il sınırlarını, komşularıyla olan sınırlarını gösteren haritalara siyasi haritalar denir. (......) Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı olan iklim karasal İklimdir.(......) Bilim insanının özelliği sabırsız ve aceleci davranmasıdır.(......) İnternetten indirilen dosyalar her zaman güvenlidir.(......) Yatırımlar yaparak iş alanları açan kişiye girişimci denir. Sorun ve şikâyetlerimizi ilgili kurumlara yazılı olarak iletme ile ilgili hakkımız aşağıdakilerden hangisidir? İngiltere'de buhar gücü ile çalışan dokuma fabrikasının kurulması Sanayi İnkılabı'nın başlangıcı olarak kabul edilir. İngiltere'deki bu gelişme ile zamanla makineler çoğaldı, ticaret gelişti.Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Sanayi İnkılabı ile gerçekleşmesi beklenmez? Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır? I. Dünya Savaşının galip devletleri ile mağlup devletleri arasında imzalanacak barış antlaşmalarının koşullarını hazırlamak ve Osmanlı Devletinin topraklarını yeniden paylaşmak için toplanan konferans aşağıdakilerden hangisidir? Ders anlattığı sırada arka taraflarda iki öğrencinin sürekli konuştuğunu fark eden bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini diğerlerinden daha sonra tercih etmelidir? Anne: Telefonda çok konuşuyorsunAyşe: Anneciğim arkadaşımdan ödevimi alıyorumAnne: Sınıfta dersi dinleseydin hiç gerek kalmazdı, demek ki ders dinlemiyorsun Ayşe: Hayır anneciğim o sırada öğretmen beni görevlendirmişti.Yukarıdaki konuşmada Anne hangi iletişim hatası yapmıştır?- III. Selim Döneminde Paristeki Osmanlı elçilerinin etkisiyle Osmanlı modası başlamış ve Fransız kadınlar Osmanlı kadınlarının kullandığı başlı- ğa benzer başlıklar kullanmışlardır.Bu olay Osmanlı Devletinin Fransız toplumuna hangi alanda etki ettiğine kanıt olarak gösterilebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullanılmamıştır [ 3.(4-1)+4.5-58:2 ]=? işleminin sonucu kaçtır? Hande: Yumurta, süt ve baklagillerde vardır.Merve: Deri ve göz sağlığı için gereklidir.Özge: Kemik ve diş gelişimi için önemlidir.Hangi öğrencilerin A vitamini hakkında söylediğiifadeler doğrudur? 10 – 20 – 15 – 30 – 25 – 50 - ? İşçi ile işveren arasında kurulan ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi belirtisiz isim tamlamasıdır? Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı oluşturan temel unsurlardan biri değildir? • Öğrenci soruları anlayıp, cevapları organize eder.• Sorulabilecek soru sayısı diğerlerine göre azdır.• Güvenilirlik ve geçerliliği düşüktür.• Hazırlamak ve uygulamak kolaydır.• Puanlama güvenilirliği düşüktür.Aşağıda yer alan değerlendirme türlerinden hangisi yukarıda yer alan özellikleri içermektedir? Aşağıdaki surelerin hangisinde tevhit konusu net bir şekilde işlenmektedir? Aşağıdaki devletlerden hangisi itilaf devletleri arasında yer almamıştır? Başka varlıklarda bulunmayan, sadece Allaha özgü olan sıfatlara ne denir? Bizans İmparatoruna, kendisine İslama davet mektubu ulaşmıştı. O esnada İmparatorun yanında Mekkeli bir müşrik bulunuyordu. Ona, Hz. Muhammed (sav.) in yalan söyleyip söylemediğini sordu. O da Muhammed (sav.) doğru ve emindir. şeklinde cevap verdi.İmparatorun yanında bulunan Mekkeli müşrik kimdir? Hangi cümlede zıt anlamlı sözcükler bulunmaktadır? İnsanda 23 çift kromozom vardır. Homolog kromozomların şansa bağlı olarak zıt kutuplara taşınmasında 223= 8,4 milyon kombinasyon görülür. Bu durum mayoz bölünmede gerçekleşen genetik çeşitliliğin göstergelerinden biridir.Yukarıda ifade edilen çeşitliliğin oluşmasına neden olan mayoz bölünme evresi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir