S:1

Zekâ bakımından eşit özelliklere sahip eşit ikizlerden birine, diğerine göre daha iyi eğitim verilmiş ve sonuçta iyi eğitim alan ikizin zekâ düzeyinin daha yükseldiği
görülmüştür.
Bu durum zekâ gelişiminde hangi faktörün etkisini göstermektedir?

Zekâ bakımından eşit özelliklere sahip eşit ikizlerden birine, diğerine göre daha iyi eğitim verilmiş ve sonuçta iyi eğitim alan ikizin zekâ düzeyinin daha yükseldiği görülmüştür.Bu durum zekâ gelişiminde hangi faktörün etkisini göstermektedir? sorunun cevabı "Çevrenin" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
1. Mahkeme ayın on sekizine kaldı.2. Arabada yalnız dört çocuk kaldı.3. İş bulamadığı için düğün gelecek yaza kaldı.4. Tam beş sene benimle beraber kaldı.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde kalmak sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır? Sönmüş kireç adıyla bilinen maddenin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Döner geline her ağaçSüslü bir etektir yamaçDere akar çağıl çağılKuzularla dolar ağılŞimdi bakarsın gök nurluŞimdi bakarsın yağmurluBu şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdaki namazlardan hangisi Ramazan ayında yatsı namazlardan sonra kılınan sünnet bir namazdır? Aşağıdakilerin hangisinde sayı sıfatı vardır? Okulda meydana gelebilecek bir yaralanma durumu ile karşılaşıldığında hemen aranması gereken acil servis telefonu aşağıdakilerden hangisidir? I. DNA replikasyonuII. Cross-overIII. Sitoplazma bölünmesiIV. Sentrozom eşlenmesiMayoz bölünmede gerçekleşen yukarıdaki olaylar düşünüldüğünde hangisinin iki kez tekrarlanması beklenmez? Aşağıdakilerden hangisi ortak kültürel eserlerimiz arasında yer almaz? Harflerin çıkış yerleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir çocuğun sorumluluğu değildir? Peygamberimizin doğum gününü anma ve ona olan sevgimizin göstergesi olarak kutladığımız kandil aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki hangisi günah olan davranışlar arasında sayılmaz? Gusül abdestinin alınışı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ihale ilkelerinden biri değildir? Selçuk, yapacağı deneyde; bulunduğu kabı tamamen dolduracak akışkan bir madde arıyor.Buna göre Selçuk deneyinde aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bu ata sözünde hangisine örnek yoktur? A) Ünlü daralması B)Ünsüz benzeşmesi C) Ünlü düşmesi D)Ünsüz yumuşaması 715- Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Bu ata sözünde hangisine örnek yoktur? Bitki örtüsünün yok edilmesi sonucu meydana gelmesi beklenen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? Ünlü şair Firdevsi, yazdığı Şehname adlı eserini, aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisine sunmuştur? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur? Hasan, elindeki 56 cevizi kendisi ve üç arkadaşı ile eşit şekilde paylaşmak istiyor. Her birine kaçar ceviz düşer? Güneybatı yönünün tam karşısında hangi yön bulunmaktadır? Allaha yemin ederim ki, böylesine kötü bir hırsızlığı, kendi kızım Fatma yapmış olsaydı kesinlikle onu da cezalandırırdım.Bu hadiste vurgulanan değer aşağıdakilerden hangisidir? 5 206 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin 622 yılında Medinede yaptırdığı nüfus sayımında Müslümanların sayısı yaklaşık olarak ne kadardır? Köyde kış hazırlığı bitip tükenmek bilmiyor. Soğanlar kurutuldu. Dibeklerde günlerce bulgur kırıldı. Buğdaylar öğütüldü. Bunlardan deste deste yufka yapıldı. Derken kuru yemişlere sıra geldi. Aman, o ne kadar ceviz!..Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre kaç tane Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir? Cüzdanımı.................. buldu? cümlesindeki boşluğa aşağıdaki soru adıllarından hangisi getirilmesi uygun olur? 11 yarım saat, 9 çeyrek saat kaç dakika yapar? Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin ilgi alanına girmez? Osmanlı Devletinde ‘‘seyfiye denilen askeri bürokrasinin Divanıhümayundaki temsilcileri aşağıdakilerden hangisidir? Her gün 5 bardak su içen Emine bir haftada kaç bardak su içer? 2896+3178=?Yukarıda verilen toplama işleminin sonucu kaçtır? İnsanların ihtiyaçları maddi ihtiyaçlarla sınırlı değildir. Tüm canlıların manevi ihtiyaçları da vardır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden farklı bir ihtiyaca örnektir? Düşünen, düşündüklerini açıklayan, belli bir toplumsal, ekonomik ve siyasal çevrede yaşayan varlık tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metne örnektir? Düş kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? Tanzimat Edebiyatı sanatçıları-nın aşağıdaki edebi akımların hangisinden etkilendiği söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimize (sav) hiç tereddüt göstermeden (sıddık) hemen iman eden kişidir? I.Kemiği en dıştan sarar. II.Kan hücrelerini üretir.III.Kemiğin beslenmesini, enine büyümesini ve onarılmasını sağlar.Yukarıda numaralandırılmış görevlerden hangileri kemik zarına aittir? Aşağıdakilerden hangisi tarihe yardımcı bilim dallarından biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir