S:1

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartlardan hangisi yanlıştır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartlardan hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Genel olarak ortaöğretim mezunu olmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
“Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.”    Verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir? Ali tam öğle vakti önünü güneşe dönmüş durumda duruyor. Ali ’nin arka tarafında kalan yön hangisidir? Hz. Peygamberin Hac sırasında Arafat´ta toplanan yüzbini aşkın Müslümana yaptığı konuşmaya ne denir? Peygamberimiz  Hz. Muhammed (sav) ……… yılında……………….’de vefat etmiştir. 1-Atıkları geri dönüşüme göndermek2-Yakıt olarak kömür kullanmak3-Çevreyi ağaçlandırmak4-Kimyasal gübre kullanmak5-Pilleri toprağa gömmekYukarıdakilerden kaç tanesi çevre kirliliğini azaltmaya yönelik yapılabilir? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı Kerim’in özelliklerinden biri değildir? Dünya üzerinde herhangi bir noktanın veya bölgenin bulunduğu yere…………….……………..denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  Ali’nin 400TL’si vardır. Ali,parasıyla      kendisine 150TL’ye bir eşofman,74TL’ye bir spor ayakkabı ve kardeşine 38TL’ye bir futbol topu satın almıştır.Ali’nin geriye kaç TL’si kalmıştır? Akşam saat 23.30 da uyuyup sabah saat 07.00 da uyanan biri kaç saat uyumuş olur? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur?.  Sakın bir söz söyleme… Yüzüme bakma sakın! Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın, Anan bile okşarsa benim bağrım kan olur…Bu dörtlükte aşağıdaki duygulardan hangisi ağır basmaktadır? Friglerin madencilikte ilerlediklerini gösteren icatları aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki atasözlerin hangisinde sıfat-fiil yoktur?            1-yerine                       2- aldığımız3- getirmeliyiz             4- görevi5-olarak                       6- tamYukarıda verilen kelimelerden kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur ?  “Kaynak” sözcüğü hangi cümlede: “Elimizde bulunan kitapla sizlere bir kaynak vermeye çalıştım.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Amasra ile Safranbolu arası 2 saattir. Saat 10:00 de Amasra’dan kalkan dolmuş, Safranbolu’ya kaçta varır? "Heyecanlı" sözcüğünde kaç farklı harf vardır? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ailenizdeki sorumluluklarınızdandır? Orta Asya’da kurulan diğer Türk devletlerinin aksine tarımla uğraşıp, yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir? Aşağıda Mustafa Kemal’in çeşitli cephelerdeki başarıları verilmiştir:•  Çanakkale Savaşı’nda emrindeki birliklere başarıyla komuta ederek savaşın kazanılma- sında büyük rol oynadı.•  Suriye Cephesi’nde Yıldırım Orduları GrupKomutanı olarak başarılı bir savunma savaşı yaptı ve işgal güçlerinin Suriye’yi aşıp Anadolu’ya ulaşmasına engel oldu.Bu başarılar Mustafa Kemal’in hangi alandaki yeteneği ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi soluk alırken gerçekleşmez?  Peygamberimizin katıldığı son sefer aşağıdakilerden  hangisidir? Motosiklette kontak anahtarının görevi nedir?  ”253 –75>a “sıralamasında a yerine gelecek en büyük sayı kaçtır?  90’dan başlayarak geriye onarlı sayarsak 6. sayı kaç olur? Göktürk Yazıtları aşağıdaki çağlardan hangisine aittir?<div class="secenekgurb" "=""> Okunuşu sekiz yüz bin seksen dokuz olan sayı hangisidir? Kitaplığımızda 12 şiir kitabı, şiir kitaplarından 11 fazla roman ve romanlardan 7 fazla hikâye kitabı vardır. Kitaplığımızdaki toplam kitap sayısı kaçtır?  Rafting sporu hangi doğal unsurda yapılan bir turizm etkinliğidir? A:................. milk do you need for cake?B: I have ........... milk for cake. Daha çok hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Orta Asya Türk toplulukları, yeni otlaklar bulmak amacıyla sürekli yer değiştirmek zorunda kalmışlardır. Bu da onların çetin doğa şartları ile büyük bir mücadele vermelerini gerekli kılmıştır. Bu durum, Orta Asya Türk toplulukları için aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? Bir mavi şişede 26 bardak süt vardır. Bir kırmızı şişede ise mavi şişeden 7 bardak daha az süt vardır. Buna göre iki şişede toplam kaç bardak süt vardır? Bir kısa kenarının uzunluğu 18 metre olan ve bir uzun kenarının uzunluğu, bir kısa kenarının uzunluğundan 12 metre fazla olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına 4 sıra dikenli tel çekilecektir.  Elimizde 500 metre dikenli tel olduğuna göre kaç metre dikenli tel artar? “ Dua  ederken  en  çok  dikkat  etmemiz  gereken  şey ”  aşağıdakilerden  hangisidir?  Dengede olan bir terazinin bir kefesinde her biri 4 kg olan 3 kabak, diğer kefesindeise bir kavun ile her biri 5 kg olan 2 karpuz vardır. Buna göre, kavun kaç  kilogramdır? Peter : ……….… did you do last night?       Marry : I did my homework and I read book.  Hava katmanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân-ı Kerim’in indirilmeye başlanması anısına kutlanır? Osmanlı Devleti, Mercidabık ve Ridaniye Savaşlarını hangi devlet ile yapmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir