Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Sonbahar vurgununu yiyen ağaçlar içinde en görkemlisi çınardır. Yerin göğün sultanıdır onlar; sağlarına sollarına hep "Ortanca dağları ben yarattım." bakışları fırlatırlar. Bütün yeşil liflerini soyunsalar da insanlar onlar için "Yapraklarını döktü." diyemez. Hiç kuşku yok ki Alejan dora Casona, "Ağaçlar ayakta ölür." dediğinde onları düşünmüştür.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Sonbahar vurgununu yiyen ağaçlar içinde en görkemlisi çınardır. Yerin göğün sultanıdır onlar; sağlarına sollarına hep "Ortanca dağları ben yarattım." bakışları fırlatırlar. Bütün yeşil liflerini soyunsalar da insanlar onlar için "Yapraklarını döktü." diyemez. Hiç kuşku yok ki Alejan dora Casona, "Ağaçlar ayakta ölür." dediğinde onları düşünmüştür.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır? sorunun cevabı "Kişileştirmeye yer verme" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

İnsan neden doğadaki en güçlü yaratıktır? We - - - - a horror film at the cinema. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi tekke edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?  I. PetrolII.   HidroelektrikIII.    DoğalgazIV.  JeotermalTürkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yukarıdakilerden hangilerinin enerji üretimindeki payını artırmak gerekir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin tamamlandığı, bittiği anlatılmaktadır?  Kenan’ın kurtları toplanıp geldi Biz yemedik diye ettiler andı Yakub’un feryadı arşa dayandı Ağlar Yakub ağlar - - - - deyuŞiirin son mısrasında boş bırakılan yere aşağıdaki peygamberlerden hangisi yazılmalıdır? Manav elindeki 899 elmayı 24 kasaya eşit olarak paylaştırmak istiyor. Paylaştırma işi sonunda kaç elma dışarıda kalır? This car is ..…. than that car.  1. 130 – 50  = 802.  270 – 40  = 2203.  590 – 120  = 470 Yukarıdaki çıkarma işlemlerinden hangilerinin sonucu doğru verilmiştir? Tanzimat Fermanı 1839’da ilan edilmesine karşın Tanzimat Dönemi edebiyatı 1860’ta ilk özel gazetenin çıkmasıyla başlamış kabul  edilir. Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın adını aldığı Tanzimat Fermanı ile başlamaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi konferansın özelliklerinden değildir? Özellikle çağdaş toplumlarda bireylerin okur-yazar olmaları, o toplumun gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi sayılmaktadır. Bu durum ülkemiz için de böyledir. Nereye gitsek, kiminle konuşsak okumanın öneminden, faydalarından söz edilir. Bundan çeşitli sebeplerle yararlanamayanlar için okuma-yazma seferberlikleri düzenlenir.Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?