S:1

Aşağıdakilerden hangisi yağların işlevleri arasında değildir?

Aşağıdakilerden hangisi yağların işlevleri arasında değildir? sorunun cevabı "Vücudumuzda birincil enerji kaynağı olarak işlev görmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Hz. Muhammed (sav.) Medineye hicret ettikten sonra orada bulunan diğer din mensupları ile bir sözleşme yapmıştır.Bu sözleşme ile Hz. Peygamberin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez? Fizik bilimindeki ölçümlerin sistematik olarak kaydedilmesinde ve yasaların formüllerle ifade edilmesinde kullanılan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Trafik kuralının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde, toplam 100 ceza puanını aştığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi soyut addır? Aşağıdaki ayetlerden hangisi biyolojik yasalara örnektir? Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? Yönünü kuzeye dönen Alperen doksan derece sola dönerse hangi yönü bulur? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dünyamızın hareketleri doğru verilmiştir? 87 sayısının birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkları gidermek için yapılacak davranışlardan biri değildir? Karasal gezegenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebi imamlarından biri değildir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirmek ortak görevi aşağıdaki genel müdürlüklerden hangisinin sorumluluk alanında değildir? Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir cümledir? Günde ortalama 3 deste gül satan bir çiçekçi, 2 günde kaç tane gül satar? dengeli – olmak – beslenmeliyiz – için – düzenli – sağlıklı – veYukarıdaki sözcüklerden kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan üçüncü sözcük hangisi olur? Aşağıdakilerden hangileri Güneş etrafında dolanırken, kendi ekseni etrafında da dönerler? Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en önce gelir? Peygamberimizin özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir? Kızlar gitti diye pınar ağladıAcıdı yüreğim yandı pınaraAltı çizili sözcüklerde görülen ses olayları aşağıda- kilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırıldı Halifeliğin de saltanat ile birlikteKaldırılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde tarımın ve hayvancılığın gelişmesi için çalışmalar yapan....................... en üst makamdır. Gerektiğinde üreticiye bilgilendirici seminerler ve eğitimler düzenleyerek onların gelişmesi için destek vermektedir. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Atatürkçülükle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yanmak sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin konuları arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelen bir yöneticidir? Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersini öğrenmenin kişilere kazandırdığı faydalar ara- sında gösterilemez? Mount Etna was added to the list of UNESCO World Heritage Sites in 2013 - - - -. Saat 08:20de başladığım kahvaltıyı 25 dakikada bitirdim ve kalktım. Acaba kahvaltıdan saat kaçta kalktım? TBMMnin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, onu Osmanlı Mebusan Meclisinden ayırır? Aşağıdaki yargılardan hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? Aşağıdakilerin hangisinde‘‘çekmeksözcüğünün kullanımıyla ayraç içinde verilen anlamı birbirine uymamaktadır? 2 saat 20 dakika süren bir filmin , 3 saat sürmesi için kaç dakikaya ihtiyaç vardır? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özellik değildir? ‘Vatandaş kelimesi içinde aşağıdaki hecelerden hangisi yoktur? Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Peygamberimiz, vefatına yakın bir zamanda 632 yılında kalabalık bir Müslüman topluluğuyla birlikte hacca gitti. Mekke yakınlarında bulunan Arafatta, yüz binden fazla Müslümana hitaben bir konuşma yaptı. Bu konuşmaya ............ ................ denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kelimenin anlamına uygun kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?. "İnsan, kendi kendinin öğretmeni olmalıdır." Cümlesi anlamca aynı doğrultuda olan cümle aşağıdakilerden hangisidir. Aşağıdaki savaşlardan hangisi sonunda imzalanan antlaşma, Türk-Çin ilişkilerine ait ilk resmi belge kabul edilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir