S:1

Halkla ilişkiler aşağıdakilerden araştırmalarında hangisini kullanmaz?

Halkla ilişkiler aşağıdakilerden araştırmalarında hangisini kullanmaz? sorunun cevabı "Propaganda" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yunanlılar karşısında İsmet Paşa komutasındaki Türk ordusu geri çekilmeye başladı. TBMM başkanı Mustafa Kemal Paşa ordunun daha fazla yıpranmaması için Türk ordusunu Sakaryanın doğusuna doğru çekti.Verilen bilgilere göre;I. Mustafa Kemal ordunun kaybını azaltmak istemiştirII. Türk ordusu Yunan işgalini durduramamıştırIII. Yunan ordusu Anadoluyu ele geçirmiştiryargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun üyelerinden beklenenlerden değildir? "Okulda uymamız gereken kurallar nelerdir" cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır? Dinimizin kullanılmasına, yapılmasına, yenilip içilmesine izin verdiği şeylere ne denir? Anadolu kilimlerinin anlatıldığı bir röportajın türü aşağıdakilerden hangisidir? Bir basamaklı en büyük tek sayının 5 katı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi yapıldığında, taban ayrıtının uzunluğu 8 cm, yüksekliği12 cm olan kare dik prizma şeklindeki kutunun hacmi yarıya iner? Mekanik televizyonu icat eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Enez İlçesinin köylerinde yaşayan öğrenciler, köylerini haritadan incelemek için hangi haritayı kullanırlarsa köylerini daha ayrıntılı incelemiş olur? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarına binerken ve inerken yapılmaması gereken bir davranıştır? Aşağıdaki seçeneklerde asteroitlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Selahaddin Eyyûbinin aşağıdaki ailesinden / akrabasından hangisi, Yemen Eyyûbi Devletini kurmuştur? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? I. İklim koşullarının olumsuz etkileriII. Hayvanlarda görülen salgın hastalıklarIII. Türk boyları arasındaki anlaşmazlıklarYukarıda verilenlerden hangileri Türklerin Orta Asyadan göç etme nedenleri arasında gösterilebilir? Din felsefesi genel olarak dinin kavramlarının anlamlarını, temel kurallarını ve insan yaşamındaki yerini açıklama, sorgulama ve eleştirme amacını taşır. İnsanlardaki dini inancı sorgulamadığı gibi, herhangi bir dinin tarafı da olamaz. İnsan yaşamını düzenleyecek kurallar koyamaz. Buna göre felsefenin dini olaylara bakış açısı nasıl olmalıdır? Şirinin yaşadığı yerde yüksek ve engebeli alanlar ço- ğunlukta olduğu için ekonomik faaliyetler kısıtlı olarak yapılabilmektedir. Bu durum Şirinin yaşadığı yerin seyrek nüfuslu olmasına yol açmıştır.Şirinin yaşadığı yerin seyrek nüfuslu olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi hem hece hem de kelimedir? Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi,vücudumuzda hangi sistem sayesinde gerçekleşir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur? Aşağıdakilerden hangisi gençlerin satanizme yönelme sebeplerinden biri değildir? "Kötü huyu olan kişileri rahatsız edecek bir davranışta bulunmak" anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Şair duyup hissettiğimiz hâlde düşüncelerimizin bulanıklığından dolayı birtürlü anlatamadığımız şeyleri yüksek sesle söyleyiveren kişidir.Bu cümleye göre, şairin diğer insanlardan ayrılan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 16.yyda Güneş merkezli sistemi gündeme getirerek Dünyanın Güneş etrafında döndüğünü ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının başlangıcı için ölçü sayılan siyasi gelişmedir? Aşağıdaki bitki topluluklarındanhangisi ot formasyonu içerisindeyer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemalin öğrenimini tamamladığı okullardan biri değildir? Bir haritanın ölçeğinin değişmesi durumunda aşağıdakilerden hangisinde değişme olmaz? Mikroskobik canlılar için;1. Gözle görülemeyecek kadar küçükler2. Tüm mikroskobik canlılar zararlıdır3. Mikroskobik canlılar yeryüzünün hemen her yerinde yaşarlar .Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının kullanılma nedenlerinden biri değildir? Ne zaman trafik kurallarına uymalıyız? ▪Ceviz, sağlık için çok faydalıdır; - - - - kalp hastalığını önler, zekâyı geliştirir, damarları korur▪Okula giderken şemsiyeni almayı unutma - - - - bugün yağmur yağacakmış.▪Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür - - - - kimse kendini değiştirmeyi düşünmez.Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden uygun olanlar getirildiğinde hangi sözcük dışta kalır? Hz. Muhammedin (sav.) doğduğu gün anısına kutlanan kandil aşağıdakilerden hangisidir? Angle : Tom, are you a member of a club now?Tom : Unfortunately, no. But when I was in high school, I joined caving and cycling clubs. One day, we went riding up the hills near our town. Bill, a friend fell off his bike and injured his arm. We were all scared but there wasnt anything serious. Fortunately, we all had our safety gear on, we put on our helmets and gloves before the accident. They saved his life.Bill took safety items like - - - - . Herhangi bir trafik kazası sonrası veya tehlike anında aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıyız? Anahtarın kilidi açması.................... hareketine örnektir. Cümlesinde noktalı yere gelmesi gereken kelime hangisidir? XVIII. yüzyılda Avrupadan alınan bir yenilikte Türkçe eserler basacak bir matbaanın kurulmasıdır. Matbaanın ülkeye getirilmesinde Parise elçi olarak giden 28 Çelebi Mehmet ve oğlu Mehmet Saitin emeği büyüktür.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Orta Asyada kurulan diğer Türk devletlerinin aksine tarımla uğraşıp, yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi binalarda ısı yalıtımı amacıyla yapılmaz? Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde bu kişileri ''Allah'ın en hayırlı kulları'' olarak değerlendirmiştir.Peygamberimizin bu övgüsüne ulaşan kullar kimlerdir? {C}179.{C} Büyümek kelimesi Çalışkan çocukların sevgisi yüreğimde büyür. Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir