S:1

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun sekretarya hizmetleri kim tarafından yürütülür?

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun sekretarya hizmetleri kim tarafından yürütülür? sorunun cevabı "Devlet Personel Başkanlığı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Peygamberimizin (s.a.) çocuk sevgisini ve çocuklara verdiği değeri göz önünde bulundurursak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur? Uzlaşı sürecinde öncelikler herkesin görüşlerini açıklamasına izin verilmelidir. Aşağıdakilerden hangisinin de uzlaşıdan söz edilemez? Ev adresimizde hangi bilgiler bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının dayandığı esaslardan birisi değildir? Asağıdakilerden hangisinde yavaşlayan hareket gözlenir? Hz. Muhammede (s.a.v.) gönderilen son ve hak din aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir heyet tarafından yapılmıştır. 1869da başlayıp 1876 yılında tamamlanmıştır. Fıkıh kitaplarındaki çeşitli hükümler bir araya getirilmiştir. Toplam 1851 maddeden oluşur.Hakkında bilgi verilen çalışma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli(sesteş) sözcük yer almıştır? Haticenin üstün ahlakından dolayı kendisine ................lakabı verilmiştir? 4 kg elmanın 1000 gramı yenildi. Geriye kaç gr elma kalmıştır? Osmanlının, 1656 - 1710 yılları arasına damgasını vuran Köprülüler Döneminin ilk sadrazamı, aşağıdakilerden hangisidir? Türk toplumunda en çok neye değer verilir? Azra 9 yaşındadır. Abisi, Alicandan 7 yaş büyük olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerin hangisi eş sesli bir kelimedir? Salim 1 m 45 cm , Mehmet ise 1 m 18 cm boyundadır.Mehmet Salim' den kaç cm kısadır? Milli cemiyetler aşağıdakilerden hangisiyle bir çatı altında toplanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamın bir gereği değildir? Hangi kelime 3 ünlü 1 ünsüzden oluşur? Hz. Peygamber, bir hadisinde ... Bana salavat getirin. Çünkü nerede olursanız olun, salavatınız bana ulaşır. buyurmuştur.Aşağıdakilerden hangisinde salavat ifadesi yer almaktadır? Nilay, içeceği sütün soğuk veya sıcak olduğunu hangi duyu organıyla anlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sıfat yoktur? Gotik sanatı tüm sanatlara yayıldığı halde en önemli başarılarını, aşağıdaki hangi alanda ortaya koymuştur? Aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır ? Hz. Peygamberin sağlıkla ilgili hadislerinin bütününe ne denir? Anonim şirketin kuruluşu için en az kaç gerçek veya tüzel kişi gerekir? I like Bodrum very much. I .................... to buy a summer house there.A) preferB) wantC) haveD) need ................................., atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu ve değişimini inceleyen bilim dalıdır. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? "Yedi milyon yedi yüz yedi bin yedi"Ahmetin okunuşunu söylediği sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde karşılaştırma yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yaşamış din adamlarından değildir? Günlük hava koşullarını bütün ayrıntılarıyla inceleyen ve bulduğu sonuçları çeşitli rakam ve formüllerle ortaya koyan bilim dalına ne denir ? Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi yapay ses kaynağıdır? Haklarımızın ihlal edildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Yaklaşık 11. yüzyılın başlarında aşağıdaki toplumlardan hangisinin ülkesi Türkiye diye anılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru sözcüğü 4. terim anlamda kullanılmıştır? Orhan Bey, Bursanın fethinden sonra Rumlara şehri teslim etmelerinin sebebini sorduğu zaman onlardan şu cevabı aldı:- Sizin devletinizin günden güne büyüdüğünü ve bizim devletimizin zayıfladığını anladık. Babanızın idaresine geçen köylülerin memnun kalıp bizi anmadıklarını gördük. Biz de bu rahatlığa heves ettik.Rumların cevabı, Osmanlının kısa zamanda büyümesini sağlayan aşağıdaki nedenlerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? Okula yeni gelen arkadaşımıza bütün sınıf soğuk davranıyor. Bu cümlede mecaz anlamıyla kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Birler basamağında 6, onlar basamağında 9 olan sayı kaçtır? Atalarımız Kurtuluş Savaşında hangi insani hak için mücadele etmişlerdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir