S:1

Aristo, yaptığı sınıflandırmada canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak iki grupta toplamıştır. Bitkileri de; yapı ve büyüklüklerine göre otlar, çalılar, ağaçlar olarak ayırmıştır.
Aristonun yaptığı bu sınıflandırmaya göre,
I. Canlıların fiziksel özellikleri dikkate alınmıştır.
II. Yapay (ampirik) sınıflandırma yapılmıştır.
III. Canlıların kökenlerine bakılmamıştır.
verilenlerden hangileri söylenebilir?

Aristo, yaptığı sınıflandırmada canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak iki grupta toplamıştır. Bitkileri de; yapı ve büyüklüklerine göre otlar, çalılar, ağaçlar olarak ayırmıştır.Aristonun yaptığı bu sınıflandırmaya göre,I. Canlıların fiziksel özellikleri dikkate alınmıştır.II. Yapay (ampirik) sınıflandırma yapılmıştır.III. Canlıların kökenlerine bakılmamıştır.verilenlerden hangileri söylenebilir? sorunun cevabı "I, II ve III" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi cennetin isimlerinden biri değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi göz sağlığımız için yazılmamıştır? Ali 88 sayfalık kitabın 36 sayfasını okudu. Geriye okuyacağı kaç sayfa kitap kaldı? İstiklal Marşımızı Mehmet Akif Ersoy yazmıştır.İstiklal Marşımızı hazır ol vaziyetinde söyleriz.İstiklal Marşımızı sadece Milli Bayramlarda söylerizYukarıdaki ifadeler doğru-yanlış olarak eşleştirme yapılırsa nasıl bir sonuç çıkar? O, arzusuna göre konuşmaz. (Size okuduğu) Kuran ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. (Necm suresi, 3 ve 4.ayetler)Bu ayetlere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Zorunluluk yönünden diğerlerinden farklı olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan bir kelime kullanılmıştır? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(......) Homojen karışımlara çözelti de denir.(......) Tüm maddeleri oluşturan atomlar aynıdır.(......) Karışımlar kimyasal formüllerle gösterilir.(......) Protonlar atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciklerdir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurluğundan çekilme isteyen memurlardan devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Bu zorunluluğa uymayanların yeniden atanmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Bu kedi çok uyuyor (.) 2. Babam nereden geliyor (!) 3. İmdattt (!)Yukarıdaki tümcelerin hangisinin sonunda ki noktalama işareti doğru konulmamıştır? "süs" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Odada tıknaz, orta yaşlı biriyle karşılaştım. Üstü başı perişandı; ama pek heybetli bir yakalık takmıştı. Sesinde tepeden bakıyormuş gibi bir hava, davranışlarında kibar bir iş yapıyormuş gibi anlatılmaz bir hal vardı. Bu kişi Doktor Ali Beydi. Bu akşam uğrayıp hastayı kontrol edeceğim. dedi. Sonra çantasını aldı. Yavaş adımlarla odadan ayrıldı.Yukarıdaki parçada anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır? I.barajII.göletIII.ovaIV.kuyuV.platoVI.nehirYukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri beşeri unsurdur? İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetin amaçlarından biri değildir? 4 günde bir nöbet tutan bir hemşire ilk nöbetini salı günü tutarsa 16. nöbetini hangi gün tutar? Bazı insanların özel ihtiyaçları nedeniyle farklı haklara sahip olmaları gerekir. Örneğin fiziksel engeli nedeniyle okula giriş çıkışta sorun yaşayan öğrenci için merdiven yanında rampa yapılması. Bu duruma ne ad verilir? • İlk denizci Türk beyliğidir.• Güçlü bir donanma kurmuşlardır.• Ege kıyılarını ve yakın adaları ele geçirmişlerdir.Verilen bilgilerde, aşağıdaki Türk beyliklerinin hangisinden söz edilmektedir? Sıvı ve gaz maddelerin tanecikleri katı maddeden farklı olarak dönme ve .................. hareketi yapar.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? İnsan hakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden daha farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden değildir? Bir çiftlikte 5 köpek, 4 ördek ve 7 at vardır.Bu çiftlikte bulunan hayvanların ayak sayıları kaçtır? Böyle sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır? Metni yazarken alıntı yaptığımız kısımları nereden ve kimden aldığımızı gösteren sayfanın altındaki kısma verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın Güneş etrafında bir tam dolanımının süresi ne kadardır? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre bayrak törenlerinde göz önünde tutulacak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır? İmecelerde, insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağları güçlenir. cümlesine anlam bakımın- dan en yakın olan aşağıdakilerden hangisidir? ‘ Diz sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Zekatın yaygın olarak uygulandığı İslam toplumlarında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin görülmesi beklenmez? Abbasi Devletinin hoşgörülü bir politika takip etti-ğine aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? • Çeşitli kişilik özellikleri, ilgiler,ihtiyaçlar ve çeşitli problemlerle ilgili bilgiler kısa kısa ve çok sayıda maddelenir.• Denekler kendileriyle ilgili maddeleri işaretler ve işaret sayısına göre sonuç değerlendirilir.Verilen özellikler aşağıdaki kişilik ölçeklerinden hangisine aittir? Ege Bölgesinin fiziki haritasında, aşağıdaki ölçeklerden hangisinin kullanılması durumunda yer şekilleri daha ayrıntılı gösterilir? • Özel kurumlar veya kişilerle kurumlar arasında yapılan mektup yazışmasıdır.• Ticari bir konuda bir dileği bildirmek için yazılır.• Bu tür mektuplarda anlatım kısa ve öz olmalı; açık, anlaşılır ve kesin ifadeler kullanılmalıdır.Özellikleri verilen mektup türü aşağıdakilerden hangisidir? ........................ notlarım düştü. cümlesini hangisi tamamlar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur? Okul yolunda yürüyordum. Araba kornası ile korktum. Baktım ki amcam, arabaya bindim. Amcamın verdiği nefis kurabiyeleri yemeye başladım. Yukarıdaki altı çizili olaylarda, Sinem hangi duyu organlarını sırasıyla kullanmıştır? Hırsızlık, saldırı gibi olaylarda ....................... yardım isteriz.Noktalı yere hangisi gelmelidir? Ömer uzunluğu 600 m olan daire şeklindeki koşu pistinin etrafında 36 tur koşuyor. Buna göre ömer, toplam kaç metre koşmuştur? Öğretmenlerin, öğrencilerin bedensel ve zihinsel sağlığına ya da güvenliğine zarar veren öğrenme koşullarından korunması için gerekli çabayı göstermeleri hangi etik davranıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir