Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Arap Yarımadasının siyasî birliğinin sağlandığı ilk dönem hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Arap Yarımadasının siyasî birliğinin sağlandığı ilk dönem hangisidir? sorunun cevabı "Hz. Ebu Bekir dönemi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Alican 20 yaşındadır.  Kardeşinin yaşı ise Can’ın yaşının çeyreği kadardır. Can ile kardeşinin yaşları toplamı kaçtır? 1 kilogram 750 gramdan kaç gr fazladır? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre okul öncesi eğitim kurumlarında “etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sıcak tencereyi tutarken elin yanmaması için tutulan kısımlarda aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılır? Medine döneminde inmiştir-5 ayettir-bazı kötülüklerden Allah’ cc sığınılması gerektiği bildirilen bu sure hangisidir? Paleolitik (Eski Taş) Devri’nde kadınlar toplayıcılık yaparken erkekler avcılık ile uğraşmışlardır.Buna göre, Paleolitik dönemle ilgili;I. İş bölümünün başladığıII. Üretici yaşama geçildiğiIII. Özel mülkiyetin olduğuyargılarından hangilerine ulaşabiliriz? Dünya Güneş ve Ay'ı büyükten küçüğe doğru sıralarsak hangi seçenek doğru olur? Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasındaki 1971 değişikliklerinden değildir?  Doğal afetlerin yanı sıra, insanların bazı yanlış uygulamaları da can ve mal kaybını artırmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi yanlış uygulamalardan biri değildir? Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır?  I. Çıkarcı II. Araştırmacı III. Şüpheci Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bilim insanlarına  ait bir özelliktir? I enjoy heart-stopping activities. That’s why I prefer rafting to bowling because - - - - .