Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatının II. Dönemini I. Döneminden ayıran özelliklerinden biridir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatının II. Dönemini I. Döneminden ayıran özelliklerinden biridir? sorunun cevabı "Toplumsal ve politikayla ilgili konular yerine daha bireysel konulara yoğunlaşılması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Cumhuriyet Dönemi’nde kabul edilen Türk Medeni Kanunu’yla kadın ve erkek eşit haklara sahip oldu.Bu durum, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulandığının bir göstergesidir?  “erimek” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamlıdır? “Allah’a ortak koşanlar diyecekler ki: Allah dileseydi, ne biz ortak koşardık ne de atalarımız ortakn koşardı...”(Nahl suresi, 35. ayet)Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi kıssaların özelliklerinden değildir?  Saatte 85 km giden bir otomobil 12 saatte kaç km yol gider? ”Bu ev güzel ama…….” Cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında bozulma olur?      Kum – taş  karışımını hangi yöntem ile ayrıştırırız ? Hz.Muhammed (sav.) uyarıcılık görevini yerine getirirken hiç kimseye baskı ve zorlamada bulunmamıştır. Onlara yumuşak bir dille ve en güzel şekilde hitap etmiştir.Bu tespitle anlamca örtüşen ayet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisini yapmak kaynakların verimli kullanılmasını sağlar? Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi kararlarından biri değildir? • Amacı, ürettiği aletlerle doğayı insan lehine çevirmek ve insanı daha iyi yaşatmaktır.• Günümüzde bu bilgi yaşantılar ve deneyimlerden çok, akla ve bilimsel düşünceye dayanır.Yukarıda özellikleri belirtilen bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?  20, 15, 25, 20, 30, ? , 35, 30, 40 örüntüsünde ? yerine hangi sayı gelmelidir?