S:1

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden kaç mali yıl için geçerlidir?

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre Toplu sözleşme hükümleri, sözleşmenin yapıldığı tarihi takip eden kaç mali yıl için geçerlidir? sorunun cevabı "İki yıl" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
95 santimetre uzunluğundaki bir telin iki ucundan on beşer santimetre kesilmiştir. Kalan telin uzunluğu kaç santimetredir? David :Did you like the movie?Kate :Yes, I did. - - - - .David : Good to hear that. Bir ağacın köklerindeki suyun yükselerek yapraklara kadar taşınmasında diğerlerine göre daha etkin olan olay aşağıdakilerden hangisidir? Özel isimler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Okul taşıtlarının arkasındaki DUR ışıklı işaretinin yanması neyi bildirir? Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplumlarda vatandaşların sorunların çözümünde başvurduğu yollardan birisi değildir? Müminler birbirini sevmede birbirine merhamet etmede tıpkı bir organı hastalandığında diğer organlarıda uykusuzlukla bu acıyı paylaşan bedene benzer.(Buhari)Hadiste vurgulanan temel düşünce nedir? Urartular ölülerini oda biçiminde yaptıkları mezarlara gömüp içine sevdikleri eşyaları koymuşlardır.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ölçme aracı ile ölçülen büyüklük eşleştirmeleri aşağıdaki gibidir.I. Mezura – UzunlukII. Dinamometre – KütleIII. Ampermetre – Potansiyel FarkBuna göre, bu eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Betty: May I borrow your dictionary? Liz : - - - - . Eğer kodu ve içindeki kod blokları olmasaydı yeşil bayrağa tıklandığında kedi ne tür bir hareket sergilerdi? Hıdrellez ne zaman kutlanır? (I)Bulutlar pamuk giysilerini giymişler geziniyorlardı.(II)Aynadaki görüntüsünü dakikalarca izledi.(III) Parkta arkadaşlarıyla oynuyordu.Yukarıdaki yazının kaçıncı cümlesinde hayal ürünü bir durum vardır? 1. Köyün çeşmesinden bu sabah su gelmiyordu.2. Babamın gönderdiği paket dün geldi.3. Geçen sene aldığımız botlar çocuğa küçük geliyor.Aşağıdakilerden hangisi gelmek sözcüğünün numaralanmış cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir? İslamın müminler arasında tesis etmeye çalıştığı kardeşliğin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? Kâzım Karabekir komutasındaki Türk ordusu Doğu Cephesinde Ermenileri yenilgiye uğrattı. Bunun üzerine barış isteyen Ermenilerle Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekildiler. Sevr Antlaşmasının geçersiz olduğunu kabul ettiler.Bu bilgilerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi bulundukları kabın şeklini alıp akıcı bir yapıya sahiptir? Arkadaşının ağır sözleri onu çok üzmüştü." cümlesinin yüklemine sorulan aşağıdaki sorulardan hangisine cevap alamayız? Hangisi bir cümledir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde emir anlamı vardır? Aşağıdaki sayılardan hangisi 690 ‘a yuvarlanmaz? Allahın (c.c.), Hz. Peygambere (s.a.v.) ilk gönderdiği vahiyler hangi surede yer almaktadır? İstanbul'dan havalanan bir uçak daima doğu yönüne doğru ilerlediğinde bir süre sonra tekrar İstanbul'a gelmiştir. Bu olayın asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Cebinde 300 TL olan Fatih parasının %60 ile pantolon alıyor. Fatih'in geriye kaç TL'si kalır? Aşağıdakilerden hangisi, dünyanın kesin olarak iki bloğa ayrıldığının ve ABD - Rusya soğuk savaşının başladığının bir göstergesi olarak kabul edilir? Atatürke göre din aşağıdakilerden hangisi ile bağdaşmaz? Kurtuluş Savaşı sonunda hangi antlaşma yapılarak bağımsızlığımız kabul edilmiştir? Osmanlı Devleti ile İtalya arasında imzalanan ilk antlaşma hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Batı Trakyanın Yunanistana Katılmalarını engellemek amacıyla kurulan yararlı bir cemiyettir? Günde beş vakit namaz kılan biri kaç rekat na- maz kılmış olur? 342 sayısının 4/9' u kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Fransanın Akdeniz kıyısında yer alan önemli liman şehridir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi acı kelimesinin zıt anlamlısıdır? Dolu kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisin- de bir yerde sayıca çok anlamı taşımaktadır? Dikdörtgen şeklindeki bir masanın çevresi 18 metredir. Bu masanın bir kısa kenarı 3 metre olduğuna göre, bir uzun kenarı kaç metredir? Neyin, nasıl, ne zaman, nerede üretileceğine karar veren ve bunun için gerekli tüm çalışmaları yapan kişilere ait tanımlama aşağıdakilerden hangisidir? You - - - - drive so fast, or you will have an accident. She's from Kyoto in Japan. She ................. Japanese an English. Aşağıdakilerden hangisinde ilk ve son peygamber bir arada verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir