S:1

Jane: Did you try rafting when you were in Fethiye last summer?
Nick : Yes, I did.
Jane: How did you feel when you were doing it?
Nick : I loved it and it was really - - - - .

Jane: Did you try rafting when you were in Fethiye last summer?Nick : Yes, I did.Jane: How did you feel when you were doing it?Nick : I loved it and it was really - - - - . sorunun cevabı "heart-stopping" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi anlamlı ve kurallı bir cümle değildir? 7,8+0,019 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Yolda seyir hâlinde olan bir sürücüde trafik işaretlerini fark edememe, şerit takibinde zorlanma ve takip mesafesini ayarlayamama gibi davranışlar gözleniyor.Aşağıdakilerden hangisi sürücüde bu davranışların görülmesinin nedenlerindendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Taze bir acısı bulunan kimsenin üzüntüsü, birtakım söz ve davranışlarla artırılmamalıdır. anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 2.İnönü Savaşından sonra yenilgiye uğrayan Yunanlılar, Türk Ordusunun toparlanmasına fırsat vermeden daha güçlü bir ordu ile Türk ordusuna saldırdı.Yukarıda anlatılan savaş, aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammedin annesi olmamasına rağmen kime anne der ve onu annesi gibi görürdü? ................ , akıl ve düşünme özelliği nedeniyle doğada en güçlü varlıktır. cümlesindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki metinlerden hangisi sonunda yay ayraç içinde verilen türe örnek gösterilemez? Yunanlılar karşısında İsmet Paşa komutasındaki Türk ordusu geri çekilmeye başladı. TBMM başkanı Mustafa Kemal Paşa ordunun daha fazla yıpranmaması için Türk ordusunu Sakaryanın doğusuna doğru çekti.Verilen bilgilere göre;I. Mustafa Kemal ordunun kaybını azaltmak istemiştirII. Türk ordusu Yunan işgalini durduramamıştırIII. Yunan ordusu Anadoluyu ele geçirmiştiryargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi anne-babaya karşı yapmamamız gereken davranışlardandır? Kasabaya yeni atanan genç öğretmen, kısa sürede öyle olaylara tanık olmuştu ki: Bir ay içinde, bir ömürde öğrenebileceklerimin hepsini öğrenmiş gibiyim. diyordu.Bu sözleri söyleyen kişinin durumu, aşağıdakilerin hangisiyle nitelendirilebilir? Aşağıdakilerden hangisi varlığın biçimini belirtiyor? Aşağıdakilerden hangisinin yazımı doğrudur? Emeviler zamanında Araplarla savaşan Türkler, Abbasiler zamanında İslamiyeti benimsemeye başlamışlardır.Bu durumun ortaya çıkmasında;I. Irkçı politikanın terk edilmesiII. Türklere hoşgörülü davranılmasıIII. Halifelerin seçimle başa gelmesiyukarıda verilen unsurlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Tüm kişisel duygu ve düşüncelerini bir tarafa bırakarak kendisinden yardım isteyenlere doğruluk ölçüleriyle davranmayı ilke edinen kişilere ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Nas kelimesinin anlamıdır? Ot ve yem dolu bir binadan sadece iki güzel tay vardı.Yukarıdaki cümlenin kaç sözcüğünde büyük ünlü uyumu aranmaz? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri aşağıdakilerden hangisinin yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır? Babamın dostları içinde çocukların en sevdiği yüz onun, millî şairin, yüzüydü. İstanbulda Serencebey yokuşundaki evi çocukluğumdan kalan en aydınlık kareler arasındadır. Evine gittiğimiz zaman sıralanır, elini öperdik. Biraz kalın ve daima ıslak dudaklarının temasını yanaklarımda, alnımda hâlâ duyuyorum. Şiirlerini okumasını isterdik. Zaten o da bunu bizden beklerdi. Derhal gözlüğünü itinayla takar, cebinden çıkardığı kâğıtlardan yeni şiirlerini sanki büyük bir topluluk karşı- sında bulunuyormuş gibi heyecanla, ciddiyetle okurdu. Birkaç şiiri vardı ki onları okurken biz çocuklar ağlayacak hâle gelirdik.Bu parça aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Sayıları yazmak için kullandığımız işaretler ( rakam ) kaç tanedir ? Aşağıdaki olaylardan hangisinde ışığın kırılması etkili değildir? Aşağıdakilerden hangisi Güneşin yapısında bulunmaz? Bir testin kullanışlılığına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinde adın yerini tutan birden fazla sözcük vardır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti resmi sitesidir? Mikroorganizmaların insan hayatına yaptığı etkiler;1. Üzüm suyundan sirke yapılması2. Sütten peynir ve yoğurt yapılması3. El ve ayaklarda mantar hastalıklarının oluşması4. Bebeklerin ağzında pamukçuk denen yaraların oluşmasıHangileri mikroorganizmaların olumsuz etkilerindendir? Ülkemizde bulunan aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi kara katmanında yer almaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri kullanılmıştır? Bir okulda yeni öğretim döneminde okutulacak olan seçmeli ders ile ilgili hangi gruba araştırma yapmak uygundur? Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? Hz. Muhammed, Hz. Hatice ile evlendiğinde kaç yaşındaydı? Demokrasi anlayışının egemen olduğu toplumlarda, bireylerin düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olması istenir.İstenilen bu durumun gerçekleşmesinde izlenecek en etkili yol, aşağıdakilerden hangisidir? (sbs-2010) Aşağıdakilerden hangisi Körle yatan şaşı kalkar. atasözü ile konusu bakımından benzeşir? Kuran-ı Kerim Öğretmeniniz iki yıl süren bir eğitimin ardından Kuran-ı Kerimi baştan sona kadar ezberlemiştir.Buna göre Kuran-ı Kerimi baştan sona kadar ezberleyen kişilere ne denir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünsüzler benzeşmesi olmuştur? Sorulardan doğru olanların başına başına D, yanlış olanların Y harfi yazınız.( ) Gitar, temel ihtiyaçtır. ( ) İstediğimiz herşeyi almak aile bütçesine zarar verir. ( ) Süt aldığımızda garanti belgesi bulunmaz.( ) Sakla samanı gelir zamanı sözü, tasarrufla ilgilidir. Hangi kelimenin hece sayısı diğerlerinden fazladır? Bir yılı aşkın süredir bizde kalıyor. Cümlesinde yıl kelimesinin yerine aşağıdakilerden hangisini yazarsak cümlenin anlamı değişmez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir