Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikleyapması gereken nedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikleyapması gereken nedir? sorunun cevabı "Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki hayvanlardan hangisi geçmişte haberleşmede kullanılmıştır? İnsan ve içinde yaşadığı doğa ayrılmaz bir bütündür. Bu nedenle insan ve doğanın etkileşimi kaçınılmaz bir olaydır. Yaşam için insanın doğadan yararlanması gayet doğaldır. Fakat sadece insanların çıkarını düşünüp doğayı düşünmeksizin hareket etmek bir süre sonra çözümü zor hatta olanaksız sonuçlar doğurabilmektedir.Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Birden fazla bireye aynı anda uygulanan testler aşağıdakilerden hangisidir? Oya kalemini evde unuttu. Oya bir daha bu sorunu yaşamamak için ne yapmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlar arasında ağ bağlantısı kurmak için gerekli donanımlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin ekonomik nedenlerinden biridir? Özgür insan kitapların ürünüdür. İnsanlarkitapları nasıl yaratıyorlarsa, kitaplar da insan-ları öyle yaratır. Onun içindir kiözgürlükten korkanlar, kitaplardan da korkarlar. Beğenme-dikleri, kişisel nedenlerle hoşlanmadıkları dü-şünceleri ortadan kaldırmaya çalışırlar. - - - - -.Aşağıdakilerin hangisi bu paragrafın son cümlesi olabilir?  J. Locke’a göre; çocuk, tatlının acı olmadığını çelişmezlik ilkesinin zihnindeki varlığından değil, tecrübe ederek öğrenir. Mantığın temelinde yer alan bu genel geçer ilkeler doğuştan var olsaydı, çocuk tecrübe etmeden önce bu ayrımı yapabilirdi.Locke’un bu görüşünden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi Elhamra  Sarayı  ile  ilgili  değildir? Selçuklu döneminde Kırşehir’de, Dünya’nın ilk gök bilim okulu ve araştırma merkezini açan bilim insanı hangisidir?  Sümela Manastırı hangi ilimiz sınırları içerisinde bulunmaktadır?  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla varlığı anlatmaktadır?