S:1

Aşağıdaki parçaların hangisi fıkradan alınmış olabilir?

Aşağıdaki parçaların hangisi fıkradan alınmış olabilir? sorunun cevabı "Türk çocukları ve gençleri için okunması gerekli olan kitapların bir listesini çıkarmak üzere son aylarda MEB’in, ilgililer arasında bir ön soruşturma yahut 
araştırma yaptırdığını duyduk."
dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hendek Savaşı sırasında Müslümanlara ihanet eden Yahudi kabilesi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Anadolunun işgaline zemin hazırlayan nedenlerdendir ? Emr-ibil maruf,nehyi anil münker nedir? Hangi seçenekteki özellik, bir varlığın canlı olduğunu ispatlar? Aşağıdakilerden hangisi ek alarak anlam değiştirmiştir? Yalnız sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangilerinde aynı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?1.Artık bu evde yalnız yaşamak istemiyorum. 2.Sana yardım ederim yalnız bir şartım var.3.Yalnız ben çözdüm o zor soruyu. 4.Köyde yalnız kalınca içi hüzün dolmuştu. Bulutsuz gecelerde , yönümüzü bulmak için Kutup Yıldızından yararlanabiliriz. Kutup Yıldızı daima hangi yönü gösterir ? Teacher : Is a computer an innovation or an invention?Kaan :I think it is an invention because - - - - .Teacher: Well done! You are right. Mekkelilerin Müslümanlara boykot kararını aldıkları meclisin adı nedir? 95-90-85-75-70 örüntüsünde hangi sayı kuralı bozmuştur? Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin okulda katılacağı eğitsel ve sosyal etkinliklerden biri değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi trigliseritlerin yapı taşı olan gliserol molekülünün yapısında bulunan elementlerden biri değildir? Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğinin Eğitimle ilgili genel ilkelerinde adaylık eğitimlerinin birbirini takip eden bir sıra içinde ve öğretim seviyeleri dikkate alınarak düzenlenip yürütülmesi belirtilmektedir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi adaylık eğitimi ile ilgili doğru bir sıralamadır? Bir öğrenci durmakta olan 400 g kütleli bir oyuncak arabanın hızını 1/10 saniyede 40 m/s ye çıkarıyor. Buna göre öğrencinin arabaya uyguladığı ortalama kuvvet kaç N dur? Hangi cümlede fiil yoktur? Gece uyumakta zorlanıyor, sabahları uyanmakta güçlük mü çekiyorsunuz? Bütün gün yorgun, uykusuz mu dolaşıyorsunuz? Bir anda kendinizi mutsuz, bezgin hissediyor ve sık sık baş ağrıları mı çekiyorsunuz? O zaman siz de bir bahar yorgunusunuz demektir. Uzmanlar, baharın ilk günlerinde değişen hava şartları yüzünden bu tür rahatsızlıklarla karşılaşabileceğinizi belirtiyorlar.Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi bahar yorgunluğunun belirtilerinden biri değildir? Bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılmasına kinaye denir.Bu açıklamaya uygun bir örnek aşağıdakilerden hangisinde vardır? Aşağıdakilerden hangisi maddenin hal değiştirmesine örnektir? Felsefi düşünce, kendisine konu edindiği her türlü malzemeyi aklın süzgecinden geçirir. Her görüş ve düşünceyi tartışır ancak bundan sonra kendi görüşünü ortaya koyar.Bu parçada, felsefi düşüncenin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Mekkeden Medineye göç eden Müslümanlara ne ad verilir? Aşağıdaki ihtiyaç ve meslek eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ülke ve bölgelerde domuz etinin üretim, dağıtım ve tüketimi azdır.Bu durum ekonomik faaliyetler üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisine örnek oluşturur? Aşağıdaki yargılardan hangisi nesneldir? Omurgamızı oluşturan kemikler .......................kemiklerdir.Boşluğa gelmesi gereken sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından biridir? Zebur​ hangi peygambere indirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Davudun (a.s.) özelliklerinden değildir? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi müdür başyardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer alır? İnternet ve bilgisayar bağımlılığın belli belirtileri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi olamaz? Lozan Antlaşması ile Karaağaçı Türkiyeye savaş tazminatı olarak veren devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Kahvaltıyı genellikle günün hangi bölümünde yaparız? Belli bir yükseklikte bulunan cisim ...................... sahiptir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir? –de bağlacı, aşağıdakilerin hangisinde küçümseme anlamı katmıştır? Terciibentle terkibibent arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yurtdışına eğitim amaçlı ilk defa öğrenci gönderilmesi kimin zamanında gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi hem namazı hem de abdesti bozar? Hz. Muhammed (sav.) kendisine ilk vahiy geldiğinde çok heyecanlanmış ve korkmuştu. İçinde bulunduğu sıkıntıyı eşine anlatmıştı. Eşi de Ona bu sıkıntılı anında yardımcı olmuş ve destek vermişti.Bu metin Hz. Muhammed (sav.) ve ailesinin hangi yönüne örnek oluşturmaktadır? Rekombinant DNA teknolojisi,I. SanayiII. TarımIII. İlaç üretimiverilen alanların hangilerinde kullanılmaktadır? Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilatında görevli olup, ortak bir kararla atanmış olan bir memur, hakkında verilmiş bulunan soruşturma iznine karşı hangi mercie ve kaç gün içinde başvurabilir? Yediğimiz bir yemeğin tuzlu olup olmadığını hangi duyu organımızla anlarız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir