S:1

Anayasamıza göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir?

Anayasamıza göre, aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir? sorunun cevabı "TBMM içtüzüğünü hazırlamak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi bir şükür ifadesi değildir? Osmanlı Devletinde sancaklara gönderilen şehzadelere yardımcı olan tecrübeli ve bilgili kişilere ne ad verilirdi? Aşure günü ne zamandır? Yaşamalıyız mutlulukla,Arı gibi çalışmalıyız.Sırasında vermeliyiz can,Bizimle var olur, şenlenir vatan.Şiirden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sevilmeyen bir hayvandan söz edilmektedir? Atatürke göre milletimizin sahip olduğu iki fazilet aşağıdakilerden hangisidir? Meridyenler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrasında yapılması gereken uygulamalardan biridir? Dört basamaklı 21a3 sayısı en yakın yüzlüğe, dört basamaklı 413b sayısı en yakın 10 onluğa yuvarlanıyor.Elde edilen bu iki sayının toplamı 6330 olduğuna göre a + b en fazla kaçtır? Bakkaldan tanesi 75 kuruş olan yumurtalardan 24 tane aldım. Bakkala kaç TL ödemem gerekir? Ayın Dünyaya bakan yüzünün tamamen aydınlık olduğu evreye ne ad verilir? I. Horon, II. ZeybekVerilen oyunların oynandığı bölgelerimiz aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi terim değildir? Dört büyük Melekten biri olan ve görevi hala başlamamış olan melek aşağıdakilerden hangisidir? Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir? Eğimi 2 olan ve (1, - 4) noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı devletinde Çocukların ailenin rızasıyla köyden alınarak Anadoluda bir Türk ailenin yanına yerleştirilmesi, daha sonra başkentte Acemi Ocağında askerlik eğitimi alınıp yetiştirilmesine ne denir? Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanmasıdır. Bu tanım hangi kavrama aittir? •Yağmurlar yağmamaya, İrem Bağları kurumaya, ağaçlar sararmaya, çiçekler solmaya başladı.• Dev cüsseli insanlar kuruyup güçsüzleşmişti.• Ve Âd kavmi her şeyi kasıp kavuran bir rüzgârla yok edildi. Yukarıda hangi peygamberden bahsedilmektedir? Yiyebileceğinden fazla yemeği tabağına alan kişi yemeği .........etmiş olur. Boşluğa hangi kelime gelmelidir? 40 litre zeytin yağını 4 şişeye eşit olarak paylaştırmak isteyen bakkal, her şişeye kaç litre zeytin yağı koyar? İslamın ilk eğitim öğretim merkezi aşağıdakilerden hangisidir? De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. (Enâm suresi, 162. ayet)Bu ayette anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir ? Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık. (İsra suresi, 70. ayet)Bu ayete göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Olvido isimli şiir aşağıdaki şairlerden hangisine aittir? Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin Allah katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. (Bakara suresi, 262. ayet)Zekât ile ilgili bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızı kutlama nedenlerimizden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir şükür ifadesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almıştır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan doğruya Anayasa Mahkemesine iptal davası açabilme hakkı yoktur? Temel ve Hazırlayıcı Eğitimin Değerlendirilmesi Başarısız sayılan aday memurların sınav kağıtları komisyonca en geç kaç gün sonra bir defa daha okunarak değerlendirmeye alınır? 149 = 9 birlik + ........... + 1 yüzlükYukarıda çözümlenen sayının boş bırakılan yerine ne yazılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? 2,2,3,4,4,5,5,5,5,6,6Verilen sayı grubunun medyanı kaçtır? Aşağıdaki özelliklerden hangisi anonim halk şiirine ait değildir? İlk yardım çantası bulundurması zorunlu olmayan araç aşağıdakilerden hangisidir? Mekkeden Medineye göç eden Müslümanlara yardım eden ve onlarla her türlü imkanı paylaşan Medineli Müslümanlara ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir