Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamelerinin özelliklerden biri değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamelerinin özelliklerden biri değildir? sorunun cevabı "Resmî Gazete’de yayımlanma zorunluluğu bulunmamaktadır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

• İnanca dayanır.• Dogmatiktir.• Sistematiktir.• Doğaya uygunluk aranmaz.Yukarıda özellikleri verilen bilgi türü hangisidir?  Yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yollarında, İçişleri Bakanlığınınuygun görüşü alınmak suretiyle, Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir? Çevremizde gördüğümüz her nesneye ....... deriz. ''Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Hz Amine Hatun’un vefatından sonra Peygamberimiz(sas)i,dedesi Abdülmuttalip’e teslim eden ve Efendimiz “Annemden sonra annem sensin” dediği bu sadık hizmetçisi, dadısı kimdir? Hangi cümle anlam olarak doğru değildir?  Bir dileği bildirmek için kurum ve kuruluşlara yazılan, imzamızın ve adresimizin yer aldığı yazılara ne ad verilir? Bir televizyon kanalı yeni hazırlayacağı bir programiçin araştırma yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisibu araştırma için uygun bir soru değildir? Aşağıdaki örüntülerinden hangisinin kuralı diğerlerinden farklıdır?  Hangi çocuk farklı bir hareket çeşidine örnek vermiştir ?  Ethan : Can you ride a horse?Jason : No, I can’t, but - - - -. Metal bir cismin sıcaklığı 400 Kelvin ölçülüyor. Buna göre cismin sıcaklığı °C cinsinden kaçtır? I. Mavi diğer renklerden güzeldir.II. Şiir, benim yaşam biçimimdir.III. Roman, edebiyatımıza Batı’dan gelmiş bir türdür.IV. İnsanoğlu yenilikleri çok çabuk kabul ediyor. Yukarıdaki cümlelerden hangisi ya da hangileri nesneldir?