S:1

O önceleri çok zengin bir kişiydi. Ama servetinin çokluğundan dolayı ne kibirleniyor ne de şımarıyordu. Allaha ibadet etmeye ve insanları doğru yola çağırmaya devam ediyordu. Bir süre sonra çocuklarını ve bütün varlığını kaybetti. Yine de bu duruma hiç isyan etmedi. Olanlar karşısında sabırla dayanmaya çalışıyordu. Peygamberlik görevini de kararlılıkla sürdürüyordu.
Hakkında bilgiler verilen ve adı geçince sabır akla gelen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

O önceleri çok zengin bir kişiydi. Ama servetinin çokluğundan dolayı ne kibirleniyor ne de şımarıyordu. Allaha ibadet etmeye ve insanları doğru yola çağırmaya devam ediyordu. Bir süre sonra çocuklarını ve bütün varlığını kaybetti. Yine de bu duruma hiç isyan etmedi. Olanlar karşısında sabırla dayanmaya çalışıyordu. Peygamberlik görevini de kararlılıkla sürdürüyordu.Hakkında bilgiler verilen ve adı geçince sabır akla gelen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Hz. Eyüp" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
396,105 ondalık kesri için hangisi doğrudur? Cebirsel ifadelerdeki harflere ............................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mezopotamyada toplum; soylular, din adamları ve köleler gibi çeşitli gruplardan oluşmaktaydı. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Seda, çalıştığı iş yerinde öğle arasında 1 saat 10 dakika mola veriyor.Molanın kaç dakika sürdüğünü bulunuz? 2 yarım litre + 5 çeyrek litre kaç mL eder? Kendi sözcüğü hangi cümlede ,üçüncü tekil kişi yerine kullanılmıştır? Carrots are - - - - for you than cookies. Her birinde 24 yumurta bulunan 68 kutu yumurtanın 895 tanesi 5 TLden, geriye kalanlar ise 7 TLden satılıyor. Yumurta satışından kaç TL elde edilmiştir? Buluş sahibinin ürününü belirli bir süre üretebilme, satabilme veya ithal edebilme hakkına ne ad verilir? Peygamber Efendimizin katıldığı savaşlara ............, katılmadığı savaşlara da.............. denir.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 52, 57, 55, 60, 58, ......örüntüsünü devam ettirecek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Merkezi sınavlarda her öğrenciye sınava gireceği okulun adı, sınıfı ve hatta oturacağı sıranın sıra numarası verilir. Bu uygulama ölçme işlemi olarak değerlendirilirse ölçek türü aşağıdakilerden hangisi olabilir? • Kasaba ve şehirlerde otururlardı • Ticaret ve sanayi ile uğraşırlardı • Senyörlere para vererek onların himayesinde yaşarlardı.Verilen bilgilerde Orta Çağ Avrupasının hangi sosyal sınıfından bahsedilmiştir? Aydan 19,73 km'lik bir koşu yolunun 7,9 km'lik kısmını koştuğuna göre geriye koşmadığı kaç km yolu kalmıştır? Bir topluma önderlik edip, insanları eğitip güzel davranışlara yönlendirme görevini yerine getiren kimselerin akıllı ve zeki olmaları şarttır. Yukarıda anlatılan özellik peygamberlerin sıfatlarından hangisidir? Milli Mücadelenin kazanılmasının en önemli nedeni nedir? Cumhuriyet Döneminde ilk meal çalışması yapan ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? İhlâs suresinde neden söz edilir? 13 kalemim vardı. 3 katını daha aldım. Sonra kalemlerimin 19 tanesini verdim. Kaç kalemim kaldı? Cengiz Han ölmeden önce, aşağıdaki oğullarından hangisinin hükümdar olmasını vasiyet etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sözlükte anmak, hatırlamak anlamına gelir. Allahı anmak ve hatırlamak, Onu unutmamaktır. Allah ismini, Allah isminin geçtiği tekbir ve tesbih sözlerini söylemektir. La ilahe illallah (tehlil) ve el-hamdü lillah (hamd) cümlelerini tekrarlamak da ________ dir, Yukarıdaki parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececilerden değildir? Kütle için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Akraba, komşu ve arkadaşlarla ilişkilerde en önemli şey nedir? Bir bilim dalı olan iklim bilimi aşağıdakilerden hangisini inceler? Aşağıdakilerden hangisi her bireyde kesinlikle farklıdır? Aşağıdakilerden hangisinde iş, oluş, durum fiilleri sırasıyla verilmiştir? Metabolizma olayları için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? I havent seen him - - - - last week. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? Ünlü tıp bilgini ve filozofudur. Batılılar tarafından ‘Avicenna olarak tanınır. Tıp alanında yaptığı çalışmalar üzerine ‘El Kanun Fi-t Tıb(Tıbbın Kanunu) eserini yazmıştır. Bu eser Avrupada uzun yıllar boyunca tıp eğitimi için kullanılmıştır.Yukarıda verilen bilgiler hangi Türk-İslam bilginiyle ilgilidir? Drakon, Solon, Kleistenes yaptıkları kanunlar ile aşağıdaki uygarlıkların hangisinde demokrasinin güçlenmesini sağlamışlardır? Aşağıdaki yerlerden hangisi Pasarofça Antlaşması ile Avusturyaya bırakılmıştır? Benim kuvvet ve kudretim halkın bana gösterdiği önem ve güvenden ibarettir? M. Kemal bu sözüyle yaptığı içlerin en büyük destekçisi olarak aşağıdakilerden hangisine güvenmiştir? Türkiye Cumhuriyeti olarak II. Dünya Savaşına katılmamamıza rağmen çok sıkıntılı günler yaşadık. Şairlerimizin ve yazarlarımızın çoğu bu dönemin etkisinde kalarak eserler yazdılar. Bu eserler sayesinde II. Dünya Savaşının sonuçlarını daha iyi anlamaktayız.Yukarıdaki parçada şairleri ve yazarları etkileyen unsur nedir? Güney cephesinde kimlerle savaşıldı? Tabloların kenar çizgilerini ve içini renklendirmek için tablo seçilip sağ tıklandıktan sonra hangi bölüme girilmelidir? Carol : You look unhappy. What happened?Büşra : I feel sorry because I hurt my friend.Carol : - - - - but you should talk and apologize to her. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara 2şerli oturduğunda 8 öğrenci ayakta kalıyor. 3erli oturduğunda ise 2 sıra boş kalıyor. Buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir