S:1

Bilgi, öznenin nesneye yönelmesi sonucu ortaya çıkan bir üründür. Bilen nesneye yönelen, onu anlama ve açıklama çabası içine giren öznedir. Bilinen yani nesneyse özneyi çevreleyen her şeydir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmaktadır?

Bilgi, öznenin nesneye yönelmesi sonucu ortaya çıkan bir üründür. Bilen nesneye yönelen, onu anlama ve açıklama çabası içine giren öznedir. Bilinen yani nesneyse özneyi çevreleyen her şeydir.Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmaktadır? sorunun cevabı "Bilen öznenin bilgi edinme sürecinde aktif olmasına" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Doğruluğu tartışmasız kabul edilen bazı temel varsayımlardan hareket ederek bunların tek olaylara uygulanmasını isteyen bir ekonomist ekonomi biliminde hangi yöntemin uygulanmasını istemektedir? Pazartesi Salı ve Çarşamba günleri beraber ders çalışacağız. cümlesinde hangi kelimeden sonra virgül (,) konmalıdır? 4 3 1 2 + .......... = 5 6 5 6 işleminde verilmeyen sayı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Okulda öğrenci olmak, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilebilir? • Ses dalgaları ile çalışır.• Vücudun belirli bölgelerinin bir tür haritasını çıkarır.• Radyasyon içermediği için insan sağlığına zara- rı yoktur.Yukarıda özellikleri verilen hastalıkların tanı ve teşhisinde kolaylık sağlayan tıbbi cihaz hangi- sidir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hece düşmesi olmaz? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görevlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi gazlarda genleşmeye örnek olarak verilebilir? Aşağıdaki devletlerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşmasın dan sonra yurdumuzu işgal eden ülkelerden değildir ? Çoğul eki almamış kelime aşağıdakilerden hangisidir? I. Artemis TapınağıII. Babilin Asma BahçeleriIII. Zeus HeykeliIV. Kral Mozolesin MezarıV. İskenderiye FeneriVI. Keops PramidiVII. Rodos HeykeliYukarıda Dünyanın yedi harikası adı verilen turistik mekanlar verilmiştir. Anadolu Yarımadası üzerinde bu eserlerden hangilerine ait kalıntılar bulunmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın ikiz kardeşi olarak bilinir? Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele dönemindeki genelge ve kongrelerden değildir? My mother - - - - in the kitchen now. Cam şişe gibi baktığımızda içini görebildiğimiz maddelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi es sesli değildir? Peygamber Efendimiz, Ensar ile Muhaciri kardeş ilan etti, buna göre her bir Ensar bir Muhacir ile kardeş oldu. Kardeşlerini evlerine, bağ ve bahçelerine, işlerine ortak ettiler. Her türlü güzel işte geçerli olan bu kardeşlik bizler için güzel bir örnektir. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki felsefi akımlardan hangisinin sözcük anlamı yanlış verilmiştir? Osmanlı padişahlarının yetkileri sınırlandıran ilk belge hangisidir? Aşağıdaki atasözlerinden hangisi birlik ve dayanışmayı anlatmaktadır? XIX.yy. başlarına kadar, Osmanlı toplumu ile Hıristiyan halk arasında fazla sorun çıkmadı. Bu iki ayrı inanış, aynı siyasal merkeze bağlı olarak yaşamını sürdürüyordu. Ama yakın çağda batılı büyük devletlerin Osmanlı ülkesine yaptıkları karışmalarda, Hıristiyan halkın hakkını koruma, iki ayrı dini çatıştırmak için en büyük bahane oldu. Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisini söyleyemez? Örüntü Kuralı: 10 dan başlayarak 4 artarak, 3 azalarak devam eden örüntü aşağıdakilerden hangisidir? .docx dosya uzantısı ne tür dosyadır? I. Atomu parçalamakII. Ölümsüzlük iksirini bulmakIII. Değersiz madenleri altına çevirmekYukarıda verilenlerden hangileri simyacıların amaçlarındandır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yararlı kelimesinin eş anlamlısıdır? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Yanıma baktım, kimseler yoktu. Oysa az önce çevrem insanlarla doluydu. Köpekler havlıyor, ağaçlar hışırdıyordu. Bir ırmak akıyordu kulağımın dibinden. Toprak kokuyordu her yer. Gökyüzü kapkaraydı. Biri yanı ba- şımda, Seni damarımda, şah damarımda taşıyorum. diyordu.Bu parçada aşağıdaki duyuların hangilerinden yararlanılmıştır? Aşağıdaki sayılar bir kurala göre dizilmiştir. Bu kurala göre ? işareti yerine hangi sayı gelmelidir ?3 9 21 39 ? 93 Bir besinin sindiriminde aşağıdaki olaylarhangi sırayla gerçekleşir?I. Midenin kasılıp gevşeme hareketiyle besinindiğer besinlerle karışmasıII. Besinlerin yutaktan geçmesiIII. Besinlerin ince bağırsaktan emilerek kan damarlarınageçmesi Aşağıdakilerden hangisi isimden isim yapan bir ek almıştır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biridir? 12 + (5 . 6 + 3) + 70 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bir kitabı 5 günde okuyan Murat her gün bir önceki günün iki katı kadar sayfa okumuştur.1.gün 6 sayfa okuduğuna göre 5 günde kaç sayfa okumuştur? Risaletün-Nushiye adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? • İtalyada faşist bir parti kuran Mussolininin gizli örgüt mensuplarına verilen isimdir.• 1922 yılında Napoliden Romaya yürüyerek mevcut hükûmeti devirmiş ve Mussolininin iktidara gelmesini sağlamışlardır.Hakkında kısa bilgi verilen örgüt, aşağıdakilerden hangisidir? " Günaydın" kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Münazaralarda dilin işlevlerinden hangisinin kullanımı diğerlerine göre daha azdır? Aşağıdakilerden hangisi İlk Müslümanlardan değildir? Nüfusu turizm sayesinde gelişen ilimiz............................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir