Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Toplumumuzda Ahmet, Muhammet, Mustafa gibi isimlerin yaygın olmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Toplumumuzda Ahmet, Muhammet, Mustafa gibi isimlerin yaygın olmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Hz. Muhammed’e duyulan sevgi ve saygı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıda verilenlerden hangisinin krokisini çizemeyiz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk meclis başkanı, aşağıdakilerden hangisidir? Dünya Cüzzam Haftası ne zaman kutlanır? Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda gerçekleşmiş bir yenilik değildir?  Ally            : - - - -?Cemre : I spend time with my friends every weekend. Sözcüklerin benzetme amacı güdülmeden başka bir sözcük yerine kullanılmasına mecazımürsel (ad aktarması) denir.Buna göre aşağıdakilerin hangisinde mecazımürsel vardır? 11 – 14 – 17 – 20 – 23 – 26 - ? Aşağıda verilen cümlelerden hangisi nesnel anlatımdır.   Durduk, süngü takmış kâfir ayakta Bizde süngü yokBir hayret kızıllığı akardı üstümüzdenDehşetten daha çok Durduk, süngüsü düşmanın pırıl pırıl, Önümüze çıktı bir gündüz, bir gece Korku değil haşa Bir büyük düşünce.Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden büyüktür? Çin 1979 yılından beri uygulamış olduğu tek çocuk politikasından vazgeçme yönünde bir eğilim izlemektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez? I.    Kasaba - köy - il - ilçeII.   Köy - kasaba - ilçe - ilIII.  İlçe - il - köy - kasabaIV.  İl - ilçe - kasaba - köyYukarıda verilen yönetim birimi sıralamalarında büyükten küçüğe doğru olan doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?