Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hz. Muhammed (sav.) in ailesi Müslümanlar için örnek bir ailedir. Onlar bir çok sıkıntıya göğüs ger- miştir. Birlikte sevindikleri ve üzüldükleri olmuştur. Böylece onlar, hayatlarının her alanında göster- dikleri tutum ve davranışlarıyla çevrelerine örnek olmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.) in ve ailesinin davranışlarından olamaz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hz. Muhammed (sav.) in ailesi Müslümanlar için örnek bir ailedir. Onlar bir çok sıkıntıya göğüs ger- miştir. Birlikte sevindikleri ve üzüldükleri olmuştur. Böylece onlar, hayatlarının her alanında göster- dikleri tutum ve davranışlarıyla çevrelerine örnek olmuşlardır.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.) in ve ailesinin davranışlarından olamaz? sorunun cevabı "İhtiyaçtan fazla giyecek bulundurmaları" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Neşe, bir parça gazete kâğıdını alıp üzerine bir miktar tuz döküyor. Bu kâğıdı hoparlörün üzerine koyarak müziğin sesini arttırıyor. Ses arttıkça tuz taneciklerinin bu gazete kâğıdı üzerinde hareket ettiğini gözlemliyor.Neşe, yalnızca bu gözleminden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir? Dakikada 50 mL su damlatan bir musluk bir saatte kaç litre su damlatır ? Türk tarihinde ilk kez para bastıran Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir ? Klasik şiirimiz niçin daha değerlidir ( ) sorusuna cevap arayalım ( ) Bu, aidiyetle ilgili bir konudur. Biz ( ) yeni dönem şiirimizle nereye gidiyoruz ( )Bu parçada yay ayraçlarla ayrılmış yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerin- den hangileri getirilmelidir? Peygamberimizin Hicret yolculuğunda yol arkadaşı ……… idi. Peygamberimiz yola çıkmadan üzerindeki emanetleri …………’ye teslim etti. Hicret esnasında……………dağındaki mağaraya saklandılar. Yolculuk esnasında kılavuz olarak tutulan kişi……idi.”Yukarıdaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarındaki en başarılı oyun yazarıdır? “dökerler – ağaçlar – yapraklarını - sonbaharda” kelimeleriyle kurallı cümle yaparsak o cümle aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Aşağıda verilen cümleyi tamamlayan ifade hangi seçenektedir?She' s at the _____ . Belirli bir şekli yoktur.Bulundukları ortama yayılırlar.Kap içinde sıkıştırılabilirler.Akışkandırlar Yukarıda açıklanan özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?  Anadolu türk siyasi birliğinin bozulmasına sebep olan savaş hangisidir? “ Tatilde dedemin yanına gideceğim.’’  Tümcesinde kaç tane hece vardır?