S:1

Peygamberler, insanlar arasından seçilmişlerdir. Bunun sebebi yeryüzünde yaşayanların insanlar olmasıdır.
Bu metne anlamca en yakın ayet aşağıdakilerden hangisidir?

Peygamberler, insanlar arasından seçilmişlerdir. Bunun sebebi yeryüzünde yaşayanların insanlar olmasıdır.Bu metne anlamca en yakın ayet aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "‘‘De ki: Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine) yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik.” (İsrâ suresi, 95. ayet)" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Her birinde 93 şeker bulunan 65 paketin tümünde kaç şeker vardır? (5x1 000 000) + (4x100 000) + ( 2x 10 000) + ( 8x 1000) + ( 1 x 10) + ( 5x1) şeklinde çözümlenen doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bir fabrika her gün 309 adet çatal ve 175 adet kaşık üretiyor. Bu fabrika 21 günde toplam kaç adet ürün üretir? Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir ? Aşağıdaki olaylardan hangisi Peygamberimizin uyarıcılık yönüne örnek olarak gösterilemez? Aşağıdaki meleklerden hangisi doğa olaylarını düzenlemekle görevlidir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi bıkmak, usanmak anlamındadır? Kalanlı bir bölme işleminde bölen sayı 27 dir.Bu bölme işleminde kalan sayının alabileceği en büyük değer ile 987653 doğal sayısının binler bölüğündeki sayının çarpımı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi rahmet kavramının anlamları arasında yer almaz ? Proteinler ve yapıtaşları amino asitler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. Bir bölüşme sonunda payına ayrılmak2. Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek3. Değeri azalmakAşağıdaki cümlelerin hangisinde düşmek sözcüğü numaralanmış anlamlarından birini karşılamamaktadır? Gürsulu kasabasında Kendinden yana Halime adında bir kadın yaşardı. Halime Kadın her konuda yalnız kendi çıkarlarını gözetirdi. Kasabada şenlik, düğün, ölüm, doğum gibi olaylar olunca, evinden çıkmazdı. Hiç kimsenin acısını ve sevincini paylaşmak istemezdi. Kendinden ve tek oğlundan başka hiç kimseyi sevmezdi.Parçaya göre, Halime Kadın için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi yoktur? Hayvan yetiştiriciliği aşağıdaki illerden hangisinde diğerlerine göre daha fazladır? Okunuşu yüz iki milyon iki bin yüz yirmi olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki metinlerden hangisi sonunda yay ayraç içinde verilen türe örnek gösterilemez? Çeşitli doğal etkenlerden oluşan ve ekonomik değeri olan maddelere .................... adı verilir.Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir? Kayan yıldızı dondurur Ardahanın kışları dizesinde Ardahanın hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir? Koştu, görünce, palyaçoyu, çocuk, küçük karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturulduğunda fiil kaçıncı kelime olur? ...Gel oğlum kalk bakalım tahtaya, sana bir sorum var. - Buyurun, sorun öğretmenim. - Canlılar kaça ayrılır? - Dörde ayrılır öğretmenim. - Bana yanlış gibi geldi ama say bakalım. - Bitkiler, Hayvanlar, İnsanlar, Çocuklar. - Çocuklarda insan değil mi oğlum? - Haklısınız, o zaman canlılar üçe ayrılır öğretmenim. - Peki, şimdi yeniden say bakalım.- Bitkiler, Hayvanlar ve çocuklar.- Oğlum insanlara ne oldu? - Kalplerinde sevgiyi yeşertip,akıllarıyla iyi-kötüyü ayırt edip,düşünebilenleri hep çocuk kaldılar, diğerleri de hayvanlaştılar öğretmenim..!Yukarıda anlatılana göre insanları hayvanlaştıran nedir? Her gün 36 sayfa kitap okuyan Hatice, bir haftada kaç sayfa kitap okumuş olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Hz. Peygamberin (s.a.v.) Hicretten bir buçuk yıl kadar önce Mekkeden Kudüsteki Mescid-i Aksaya Allahın (c.c.) izniyle götürülmesine ............., oradan da göğe yükseltilerek Allahın (c.c.) ayetlerinin ve olağanüstü nimetlerinin gösterilmesine ............... denir.Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir? 1+2+3 = 6......1. satır 4+5+6+7+8 = 30....2. satır9+10+11+....+15 = 84....3. satırHer satırda belirli bir kurala göre yazılan sayıların toplamı verilmiştir. Buna göre 10. satıra yazılacak olan sayıların toplamı kaç olur? Eski Türk veraset anlayışına göre ülke, hükümdar ailesinin ortak malı sayılmış ve aileye mensup her erkeğe hükümdar olma yolu açılmıştır. Bu uygulamanın;I. Merkezi otoritenin zayıflamasınaII. Taht kavgalarının görülmesineIII. Devletlerin kısa ömürlü olmasınaverilen durumlardan hangilerine neden olduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi boşuna uğraşmak anlamındadır? Bir maden işçisi, yüksekliği deniz seviyesine göre -675 m olan bir ocakta çalışmaktadır. İşçinin evi ise deniz seviyesinden 223 m yüksektedir.Bu işçinin çalıştığı ocak ile evi arasındaki yükseklik farkı kaç metredir? Hangi sözcük sözlükte sonra gelir? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? 100 gram tuz ile 40 gram şekerden oluşan karışımla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E – Devlet sitesinin adresi aşağıdakilerden hangidir? Amy : I think - - - - .Sue : I agree with you, cities are very crowded and busy. Ay, güneş, dünya sözcüklerinin yazımında hangi seçenekte yazım yanlışı yoktur? Robert :Can I have a pizza, please?Waiter : - - - - ?Robert : I will eat here.Waiter : Okay, sir.Here you are. Mudanya Mutarekesinde ve Lozan Konferansı'nda TBMM Hükûmeti heyetine başkanlık eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? -ler eki aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıda doğal afetlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Çevresi 240 cm olan bir dikdörtgenin uzun kenarı, kısa kenarının 5 katıdır. Buna göre kısa kenarı kaç cm dir? Aşağıdakilerden hangisinde madde sıvı halden katı hale dönüşmüştür? Allahın peygamberler aracılığıyla gönderdiği dinlere ne ad verilir ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir