Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Esirgeyen ve Bağışlayan Allahın adıyla.
• Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?
• Onların kötü tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
• Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi.
• Kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.
• Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.
Yukarıda verilen ayetlerin meali aşağıdaki surelerden hangisine aittir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Esirgeyen ve Bağışlayan Allahın adıyla.• Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?• Onların kötü tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?• Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi.• Kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.• Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.Yukarıda verilen ayetlerin meali aşağıdaki surelerden hangisine aittir? sorunun cevabı "Fil Suresi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımıza karşı sorumluluklarımızdan değildir?  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurlardan üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % kaçına kadar ödül verilebilir? (I) Panorama 1453 Tarih Müzesi İstanbul’da, Topkapı Kültür Parkı’nda bulunuyor. (II) Müzede İstanbul’un Fethi’ni anlatan bir resim, ses efektleriyle ziyaretçilere sunuluyor. (III) Bu resim, sekiz sanatçının üç yıl aralıksız çalışması sonunda ortaya çıkmış. (IV) Haftanın her günü ziyaret etmenin mümkün olduğu Müze, özellikle çocuklara unutulmaz bir tarih deneyimi yaşatıyor.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel bir ifadeye yer verilmiştir? Bir yöneticinin başarısını en çok hangi unsur oluşturur? Realizmin etkisindeki - - - - aile hayatının bazı acıları nedeniyle giderek duygusallaşmıştır. Piraye, Emced, Nijad adındaki üç çocuğunun ölümü ona içli şiirler yazdırmıştır. Yine bu nedenle ölüm teması üzerinde fazlaca durmuştur. Düzyazı türündeki eseleri ve şiirleri yanında edebi eleştiri alanında da adından söz ettiren sanatçının bu alanda yapmış olduğu ʻʻZemzemeʼʼ ve ʻʻTakdir-i Elhanʼʼ adlı çalışmaları ve ʻʻTalim-i Edebiyatʼʼ adıyla hazırladığı ders kitabı önemlidir.Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?  Coğrafi keşifler sonrası XVII. yüzyıl Avrupa’sında yeni bir ekonomik anlayış baş göstermiştir. Buna göre bir ülke ne kadar çok madene ve paraya sahipse o kadar zengin sayılıyordu.Verilen açıklamada bahsedilen ekonomi modeli aşağıdakilerden hangisidir? I. Yasalara ve hukuka aykırılıkları denetleme ve yasalara uymayanları cezalandırmaII. Kanun yapmaIII. Yasaları uygulamaYukarıda bir ülkede kullanılan yetkiler verilmiştir. Bu yetkilerin doğru karşılıkları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?           I                          II                             III A) Yürütme                Yargı                       YasamaB) Yargı                     Yasama                  YürütmeC) Yasama                 Yargı                       YürütmeD) Yürütme              Yasama                  Yargı Aşağıdakilerden hangisi çözelti değildir? Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisini çok fazla alırsak, vücudumuzda birikerek kilo almaya neden olur? “Deprem ve sel gibi durumlarda ...................... .”Yukarıdaki cümledeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapan biri çevre kirliliğine karşı önlem almış olmaz? Aşağıdakilerden hangisi inorganik bir bileşiktir?