S:1

İlköğretim kurumları ile ilgili bilgilerden aşağıdaki seçeneklerin hangisi yanlıştır?

İlköğretim kurumları ile ilgili bilgilerden aşağıdaki seçeneklerin hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar mecburi ilköğretim kurumları değildir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
15.9= 15.6 + 15. K işleminin eşitliğinde K yerine aşağıdakilerden gelmelidir? Milli Mücadelemizin başlangıcı hangi olaydır ? Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır? Hadis: “Ey amca! Sağ elime Güneşi, sol elime Ay’ı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim.”Peygamberimiz yukarıdaki sözü ile neyi ifade etmiştir? Hz. Muhammed sav her canlıya yapılan  iyilikte sevap olduğunu müjdelemesi , hayvanlara işkence edenlerin Allah’ın sevgisinden mahrum olduklarını bildirmesi neyi gösterir? "Cisimlerin Ay’daki ağırlığı, Dünya’daki ağırlığının ...........kadardır.”Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  Aşağıdakilerden hangisi suyun vücuttaki görevlerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi makale ve bilimsel yazıların benzer yönlerinden biri değildir? Hangi davranış suyu israf ettiğimizi gösterir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aslında ünlem olmadığı hâlde ünlem olarak kullanılmış bir sözcük vardır? Aşağıda verilen metallerden hangisi HCI asidi ile tepkime vermez? “Silgi, kalem ve defter aldın mı?” cümlesinde anlamı olmayan kelime hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş bir ülkenin nüfus özelliklerinden biri olamaz?            Aşağıda verilen eserlerden hangisinin türü halk hikâyesi değildir?  Ali'nin  boyu; Ayşegül'ün boyundan 5,14  cm uzun, Berfin’ın  boyundan ise 5,14  cm kısadır.Berfin’ın  boyu 182,28  cm olduğuna göre  Ayşegül’ün boyu kaç  cm’dir? Aile ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? 556 x A = 37808Yukarıda verilen çarpma işleminde A kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi takısız isim tamlamasıdır? Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Kural olarak önem sırasına göre gizlilik dereceleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? XIX.yy. başlarına kadar, Osmanlı toplumu ile Hıristiyan halk arasında fazla sorun çıkmadı. Bu iki ayrı inanış, aynı siyasal merkeze bağlı olarak yaşamını sürdürüyordu. Ama yakın çağda batılı büyük devletlerin Osmanlı ülkesine yaptıkları karışmalarda, Hıristiyan halkın hakkını koruma, iki ayrı dini çatıştırmak için en büyük bahane oldu. Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisini söyleyemez?   • Şairlerin kendilerini övmek için yazdıkları şiirlerdir. • Divan şairleri, bu nazım türünde şiirlerini ve şairliklerini övmüşlerdir. • Ünlü divan şairi Nef’i bu türle tanınır.Bilgisi verilen kaside nazım şeklinin türü aşağıdakilerden hangisidir? Gümrü Antlaşması ile TBMM Hükümetini tanıyan devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Bir maddenin sıkıştırılabilme özelliğine sahip olduğu bilinmektedir. Buna göre, maddeyle ilgili; I.  Gaz halde olabilir.II. Akma özelliğine sahiptir.III. Tanecikleri öteleme hareketi yapar.Yargılardan hangileri doğrudur? Bir ülkedeki eğitilmiş insan sayısının fazlalığı o ülke için önemli bir güç kaynağıdır. Bunun başlıca sebebi aşağıdakilerden hangisidir? II. Bayezit Dönemi’nde Avrupa yönündeki seferlerde durgunluk yaşanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Deniz yolunda ulaşımı sağlayan aracın adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin görevleri arasında yer almaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi vardır? Bilim adamı Abraham H. Maslow’un ihtiyaç hiyerarşisine göre, diğer bütün gereksinimlerini karşılayan insanlarda görülebilecek ihtiyaç hangisidir? Aşağıdaki kıtalardan hangileri arasında ticaret ağı daha yoğundur? Bahtiyarlık (  )  çalışmak  ( )  eser vermek (  ) yaratmak ve başkalarına iyilik etmektir  ( ) Bu cümlede boş parantezle  ( ) belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir  ?    TBMM’ nin siyasi varlığını ilk tanıyan devlet hangisidir?   “Anne ………………. kapısıdır, girmesini bilene,Baba ………………… kapısıdır, açmasını bilene,”Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelecek olan kelimeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?  Aşağıda verilen kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır? Türkçe’de sözcük sonlarında bulunmayan harfler hangi seçenekte gösterilmiştir? Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’ne göre yıllık izinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki donanımlardan 3’lü grup yapılırsa hangisi grubun dışında kalır? We will buy a new house …… .  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir