S:1

There is enough bread at home. You - - - - buy any for dinner.

There is enough bread at home. You - - - - buy any for dinner. sorunun cevabı "needn’t" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ülke dışına çıkacak malların ve ülkeye giriş yapılacak malların kontrol edildiği yere ne ad verilir? Türkiye Selçukluları Döneminde Anadoludainşa edilen aşağıdaki mimari yapılardan hangisiticari faaliyetler için kullanılmıştır? Susan : Dont throw that can.Jack : Why?Susan : - - - -. For example, I always plant flowers in cans. 10 dan 2 .............. , 8 kaldı. cümlesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir? Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardan bazıları şunlardır:• Saltanata son verilmesi• Halifeliğin kaldırılması• Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabul edilmesiBuna göre Laiklik ilkesinin;I. EkonomiII. SiyasetIII. EğitimIV. Yönetimalanlarının hangilerinde bir değişim meydana getirdiği söylenebilir? Bir turizm şirketi 104 kişilik turist kafilesini müzeye götürmek için minibüsler kiralayacaktır. Minibüslerin her biri en fazla 16 kişi almaktadır. Buna göre en az kaç tane minibüs kiralamalıdır? 7 minibüs Bu yaz her hafta bir hikaye yazdım. cümlesinde eş sesli olan sözcük hangisidir? Aşağıdaki varlıklardan hangisi cansız varlıklara örnektir? Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi hitap ettiği duyu organları itibariyle en kapsamlısıdır? İpte asılı olan çamaşırların kış mevsiminde bile kuruması, aşağıdaki olaylardan hangisiyle açıklanabilir? Aşağıdakilerden hangisi sanatsal bir değeri ifade eder? Enez İlçesinin köylerinde yaşayan öğrenciler, köylerini haritadan incelemek için hangi haritayı kullanırlarsa köylerini daha ayrıntılı incelemiş olur? Fabrikada 1. gün 98 459 adet çikolata üretilmiştir. İkinci gün ise 4576 adet çikolata üretilmiştir. İki günün sonunda toplam kaç adet çikolata üretilmiştir? Babam Kağan uçtuğunda kendim sekiz yaşında kaldım. O töre üzerine amcam Kağan oturdu. Oturarak Türk milletini tekrar tanzim etti, tekrar besledi. Fakiri zengin kıldı, azı çok kıldı... Tanrı buyurduğu için on dört yaşında Tarduş milleti üzerine şad oturdum. Amcam Kağan ile doğuda Yeşil Nehire Şantung Ovasına kadar ordu sevk ettik.Bu parça aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? En önemli görevi vücut direncini arttırmak ve hastalıklardan korumak olan besin içeriği hangisidir? Osmanlı Devletinde Millet-i Sadıka adıyla anılan azınlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki canlılardan hangisi su kürede yaşayamaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisi küme belirtmez. Sultan I. Abdülmecit Tanzimat Fermanının ilanından sonra, bu fermana dayanılarak yapılacak bütün yasaları uygulayacağını ve gerekli ıslahatları yapacağına yemin etti.Bu gelişme ile padişah aşağıdakilerden hangisinin üstünlüğünü kabul etmiştir? Bilerek gezenlerin duyduğu coşkunluk, dünyayı taş toprak sayanın anlayabileceği bir şey değildir. Taşın toprağın dilini çözmek ise bakabilmenin eğitimini gerektirir. Türlü ögeleriyle doğayı, eski ve yeni oturma yerlerini tadına vararak görmek;müzik dinlemeye, kitap okumaya, sergi gezmeye benzetilirse yanlış olmaz sanırım. Doğa, sanatı taklit ediyor. sözünü bir sanat tarihçisi, doğanın insan eliyle zaten değiştirilmiş olduğu anlamında yorumluyor. Bundan ayrı olarak yalın doğa sevgisi de kuşkusuz kendiliğinden değil, çaba ile elde edilen bir mutluluktur. Sanırım sanatlar olmasaydı doğayı sevmezdik.Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir bölme işleminde bölen 16 ise kalan aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sağlıkla ilgili acil yardım ekipleri hangi araçla hizmet verirler? Kimi ad tamlamalarında tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kural örneklenmiştir? Basamak değerleri farkı 35 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime birleşik değildir? Ben yazılarımda eseri ve sanatçıyı işlerim. Bir eserin veya sanatçının gerçek değerinin ortaya çıkarılmasına çalışırım. Yazılarımda geniş bir bilgi birikiminin izleri görülür. İncelediğim eserleri bütün olarak ele alır, peşin yargılardan kaçınırım.Yazılarını bu şekilde nitelendiren bir yazar aşağıdaki türlerin hangisinde yazmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi katı madde değildir? 15 doğal sayısında kaç onluk vardır? Aşağıdaki olayların hangisi ile Osmanlılar Rumeliye ilk kez geçmişlerdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir olgudur ? 12020 - 12017 işleminin sonucu kaçtır? Learning styles are different ways of learningand it is not the same for everyone. Somepeople learn through pictures, diagrams orcharts. They prefer face to face communicationand sit at the front of the class. They takedetailed notes. They can learn best from visualmaterials and they are called visual learners.Some people learn best through listening.They prefer reading aloud and using a taperecorder. These people are called auditorylearners.Kinaesthetic learners learn through moving,doing or touching. They dont like sittingstill. They prefer active jobs, sports or doingexperiments......................... like talking face to face.cümlesini tamamlayan seçenek hangisidir? Hece (Ünlü) düşmesi olmayan cümle hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ortak estetik yargıları reddeden düşünürlerden değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zamir yoktur? • Konu, olağanüstü ve fantastik özelliklere sahiptir.• Kişiler çoğu zaman gerçeklerden uzaklaşmıştır.• Hayal, varsayım, kişileştirme, abartma gibi unsurlar çok kullanılır.Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? Sinir sisteminde, istemli hareketleri kontrol eden organ aşağıdakilerden hangisidir? ...Şüphesiz namaz , müminlere vakitleri belirlenmiş bir farzdır. (Nisa suresi, 103. ayet)Aşağıdaki namazlardan hangisinin belirli bir vakti yoktur? Aşağıdaki Osmanlı tersanelerinden hangisiTersane-i Amire olarak adlandırılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir