S:1

İlk Türk devletlerinde dağınık bir şekilde verilen eğitimin, belli bir plan ve program dahilinde uygulanmaya başlanması hangi Türk İslam devleti zamanında olmuştur?

İlk Türk devletlerinde dağınık bir şekilde verilen eğitimin, belli bir plan ve program dahilinde uygulanmaya başlanması hangi Türk İslam devleti zamanında olmuştur? sorunun cevabı "Karahanlılar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanları dua etmeye yönelten etkenlerden biri değildir? “Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesidir.”yukarıda verilen bilgi Kur’an-ı Kerim ile ilgili kavramlardan hangisidir? Müsadere usulünü kaldıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? “Ailesi ile tatile giden Ege, tatil boyunca çevresini gözlemledi.”Aşağıdakilerden hangisi, Ege’nin çevresinde gözlemlediği beşeri unsurlardandır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı aynı zamanda eş sesli bir sözcüktür?  Ülkemizde milli güvenlik siyasetini belirlemekle görevli kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?   Dua hakkında, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? “8, 0 ve 3” rakamlarıyla yazılabilecek üç basamaklı en küçük sayının çözümlenmesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında denemeleriyle tanınan yazarlardan biridir? “Elhamdülillah” ne anlama gelmektedir? Aşağıdakilerden hangisi hem ibadettir, hem de temiz olmamızı sağlar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler birlikte kullanılmıştır?  Altı çizili kelimelerden hangisi terim anlamlıdır? Abbasiler döneminde, Araplar ile diğer Müslümanlar eşit görülmüştür. Zamanın eğitim kurumları olan medreselerin de açılması ile İslam uygarlığı başka kültür- lerlerden yararlanmış ve gelişmiştir.Yukarıdaki bilgilere dayanarak;I.   Yönetimde Arap üstünlüğü ön plana çıkarılmıştır.II.  Düzenli bir eğitim sisteminin temelleri atılmıştır.III.  Müslümanlar arasında ayrım yapılmamıştır.Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi basıncı arttırmak için yapılmıştır?  Canlılar arasında sadece insanın sorumlututulmasının temel nedeni aşağıdakilerdenhangisidir? Sabah saat 07:30’da uyanan Ahmet Hoca 8 saat uyuduğuna göre akşam kaçta yatmıştır? “Yağız, yolda giderken alt yapı çalışmaları olduğu için yolun kapalı olduğunu gördü.”Buna göre, bu çalışmayı aşağıdakilerden hangisi yapıyor olabilir? Yeni kimlik kartımıza akıllı kart özelliğini ne kazandırmıştır? Power point sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır? karır. Masaüstü Arkaplan resmini değiştirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aç” sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır? Cemil'in bilyelerinin   3/6' sı  72 tanedir. Cemil'in kaç tane bilyesi vardır? Aşağıdakilerden hangisi kendisine kitap gönderilen peygamberlere örnek değildir? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biri değildir? Yaygın olarak otomobillerde kullanılan pil çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Soğuğa dayanmanın en emin çaresi, soğuğu sevmektir. Hakikaten insan soğuğu aradığı zaman, ne kadar şiddetli olursa olsun, ondan şikâyetçi olmaz. Hayatta zorluklara dayanmanın da en emin çaresi, hayatı sevmektir; insan bir kere hayatı sevince onun bütün külfetlerine katlanır, bu külfetlerin hiçbiri insana ağır gelmez. Siz de hayata öyle güler yüzle bakar, etrafınızdaki insanlara bir kat daha hürmet edersiniz.               Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?   Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi Türkiye’de can ve mal kaybına daha çok sebep olur ? “ diri “ kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? “…………….. kaçınınız. Çünkü ateşin odunu yakıp yok ettiği gibi iyi işleri yok eder, bitirir.”Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?  Sınıftan dışarı çıkmak için aşağıdakilerden hangisini söyleriz?   Aslında somut olan bazı adlar tümcede soyut anlam kazanırlar.Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya bir örnek vardır?   Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur? Mustafa Kemal Samsun’a çıktıktan sonra Havza ve Amasya’da genelgeler yayımlamış, çeşitli illerde kongreler düzenlemiştir. Böyle bir çabayla Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz?   Anneannem: “Erkekler çember çevirme oyunu oynarlardı. Biz de beştaş oyunu oynardık. Bu oyunlar, bugün oynanmaya oynanmaya unutuldu.” dedi.Buna göre aşağıdaki oyunlardan hangisini eski zamanlarda daha çok kızların oynadığı söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü belgisiz zamir olarak kullanılmıştır? Halkı eğitme ve aydınlatma konusunda tiyatronun önemli bir araç olduğuna inanıyordum. Tiyatronun halk üzerindeki etkisini Avrupa’da bulunduğum sırada iyice anlamıştım. Tiyatroyla ilgilenmeye başladım. “Vatan yahut Silistre” adlı oyunu yaz- dım. Bu oyun tiyatroda oynandığı gün halk çok heyecanlandı, gösteriler yapıldı. Bu yüzden  1873 yılında Kıbrıs’ta Magosa’ya sürüldüm.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi vatan ve millet sevgisini gösterme yollarından biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir