S:1

Aşağıdakilerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır?

Aşağıdakilerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır? sorunun cevabı "Toprak, çiftçinin ve milletin geçim kaynağıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
My mother is ______ teacher. Aşağıda verilenlerden hangisi kanın görevidir? Büyükçekmece Gölü hangi ilimizdedir? Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermeyen, bütün vatandaşların kanun önünde eşitliği esasına dayanan Atatürkçülüğün Halkçılık ilkesi, doğrudan Cumhuriyetçilik ilkesi ile de ilişkilidir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilişkiyi en iyi şekilde açıklamaktadır? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi iki katmanda da yaşayabilir? İnsan hakları ihlalleri söz konusu ol-duğunda bunları araştırıp inceleyerek ve sorunların çözümüne ilişkin valiliklere veya kaymakamlıklara öneride bulunan kamu kurum veya kuruluşu seçenekler-den hangisinde verilmiştir ? Aşağıdaki fiillerden hangisi 1. tekil kişi ve şimdiki zamanla çekimlenmiştir? Milli Mücadele döneminin en önemli savaşların yapıldığı cephe olup bu cephede Yunanlılarla savaşılmıştır.Buna göre yukarıda anlatılan cephe aşağıdakilerden hangisidir? 23 yıllık zaman diliminde olaylara binaen parça parça inen Kuran-ı Kerimin indirilmesine aracılık eden melek hangisidir. 3, 4, 1, 2, 5, 7, 6 sayı dizisinin aritmetik ortalaması kaçtır? This time tomorrow he ............ to South Africa. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini artırmak için yapılması gerekenlerden biri değildir? Türkiyenin üzerinde bulunduğu kıtalar hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hangisi gaz maddelerin özelliği değildir? Aşağıdakilerden hangisinde hızlanma hareketi söz konusudur? 3/4 kesrinde 3ün bulunduğu bölüme ne ad verilir ? Uzun kenarı 25 cm, kısa kenarı 17 cm olan dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Ben Selçuklu sultanı Alp Aslanım. Malazgirt Savaşında Bizans ordusunu yenilgiye uğrattım. Daha sonra komutanlarımı Anadoluya gönderdim. Onlara fethettikleri bölgeleri verdim.Alp Aslanın bu faaliyetlerinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Müslümanların zaferiyle sonuçlanan Bedir Savaşında Mekkelilerden çok sayıda kişi esir alınmıştı. Peygamberimiz okuma ve yazma bilen esirlerden her birini on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştı.Bu uygulamayla Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermiştir? Aşağıdakilerden hangisi kaza ve kader konusunda İslamın öngörmediği bir tutum ve yaklaşımdır? Kare şeklindeki bir tarlanın bir kenarı 120 liralık tel ile kaplanmaktadır. Tarlanın tamamını kaplamak için kaç liralık tele ihtiyacımız vardır? I can ride a bike...... I cantdrive a car. Cümlesinde noktalı yere gelecek kelimenin Türkçesi nedir? Onbeş tam yüzde yirmibeş ondalık kesri aşağıdakilerden hangisidir? Hikâye, roman ve tiyatro eseri yazmak sadece gördüklerimizi, işittiklerimizi olduğu gibi kâğıda dökmek olsaydı, hepimiz birer hikâyeci, tiyatrocu olurduk. Bizim gözlerimiz önünde de her gün birçok olay geçiyor; biz de hayatımızdabirbirini sevenler, birbirinden nefret edenler, birbiriyle kavga edenler, dövüşünler görüyoruz. Onları olduğu gibi anlatmakla iş bitiverir mi?... Bu paragraf aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Allah (c.c.), insanlar arasında Müslüman olan veya olmayan şeklinde bir ayrım yapmadan herkese nimet verir.Yukarıda verilen paragrafta Allahın isimlerinden hangisi açıklanmaktadır? Kişilerin fazla yemek yedikten sonra yediklerinin kilo alması-na neden olmaması için kusma, laksatif ilaç (müshil) kullanımı ya da aşırı egzersiz yoluyla vücuttan dışarı atılmaya çalışıldığı yeme bozukluğuna ne ad verilir? İşletmeler tutundurma faaliyetlerinden en çok aşağıda verilenlerden hangisini tercih etmektedir? Bir su ısıtıcının gücü 1000 watttır. Bu ısıtıcı1 dakika çalıştırılırsa kaç joule enerji harcar? I. Öğrencilerine, davranışları öncesinde davranışın olumsuz sonuçlarını belirtir.II. Öğrencilerin istenmeyen davranışlarını sürekli görmezden gelir.III. Öğrencilerin olumlu davranışlarını pekiştirir.Sınıf içerisinde meydana gelebilecek olumsuz durumların önlenmesinde Süleyman Öğretmen, yukarıdaki uygulamalardan hangilerini yapmalıdır? ................................... , Allahın (c.c.) kendisine vahyettiği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara aktaran, onları vahye inanmaya ve itaat etmeye çağıran peygamberlere denirYukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır? 4 tane yumurta yaklaşık 280 gr geldiğine göre 16 yumurta yaklaşık kaç gram gelir? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin Brest-Litowsk Antlaşması ile Ruslardan geri aldığı yerlerden biri değildir? Demokrasi, bireylere temel hak ve özgürlükler sağlayan bir yönetim biçimidir.Bu anlayışı benimseyen ülkelerde, aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olarak ortaya çıkmamıştır? Yalnızlık bir yağmura benzer Yükselir akşamlara denizlerden; Uzak, ıssız ovalardan eser, Akar gider göklere, her zaman göklerdedir. Dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Her gün düzenli olarak 18 dakika spor yapan kişi bir haftada kaç dakika spor yapmış olur? I. RusyaII. İngiltereIII. AlmanyaIV. FransaYukarıda verilen ülkelerden hangisi İtilaf Devletlerinden biri değildir ? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öznel anlatım bulunmaktadır. Dünyada milyonlarca çocuk yaşar, bu çocukların hepsi..................Yukarıdaki cümleyi aşağıdakiler­den hangisiyle tamamlayabiliriz? 31254 - 22167= ? işleminin toplamının en yakın onluğa yuvarlanmış hali hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir