Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İlk Osmanlı Anayasası (Kanuni Esasi) Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarakkimin zamanında ilan edilmiştir ?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İlk Osmanlı Anayasası (Kanuni Esasi) Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarakkimin zamanında ilan edilmiştir ? sorunun cevabı "II. Abdülhamid" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Türk romanında modern anlatım teknikleri, ruhbilimsel ve bireyin iç dünyasına yönelik konuları ile dikkat çeken romancılardan biridir. Romanlarındaki amaç okuru,bilinçaltının gizemli ve karışık dünyasında dolaştırmak ve görünen ile görünmeyenin arka planındaki zıtlıklarını ortaya dökerek okurda şok etkisi yaratmaktır. Manisa’daki Anavatan Oteli ve onun kâtibinden esinlenerek yazdığı “Anayurt Oteli” adlı romanı kahramanın ruhsal dünyasının açığa çıkarılması üze- rine şekillenir.Hakkında bilgi verilen Cumhuriyet Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçları önemli bir etkiye sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının olumsuz yönlerinden biridir? Atabetü’l Hakâyık ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Hz. Muhammed’e (sav.) ilk inen ayetler hangi surede yer almaktadır? • Eser 1072 – 1077 yılları arasında Arapça olarak yazılmış ve Abbasi halifesine sunulmuştur.•   Türkçe’nin ilk ansiklopedik sözlüğü ve dilbilgisi kitabıdır.•   Türk dilinin zenginliğini ve güzelliği- ni göstermek, özellikle Araplara bu dili öğretmek amacıyla yazılmıştır.•   Kitap aynı zamanda içeriği bakı- mından döneminin dili, edebiyatı, tarihi, coğrafyası ve sosyolojisi hak- kında geniş bilgilerde vermektedir.Hakkında kısa bilgi verilen ve Karahanlılar Dönemine ait olan eser, aşağıdakilerden hangisidir? Kelamcılara göre aşağıdakilerden hangisi bilginin kaynaklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki anlaşmazlık nedenlerinden değildir? Mustafa Kemal’in, Avrupalı devletlerin temsilcileriyle buluşup fikir alışverişi yapma imkânı bulduğu şehir, aşağıdakilerden hangisidir? Bir tencere süt ile 8 kase yoğurt mayalanıyor. Annem 32 kase yoğurt yapmak istese kaç tencere süt alması gerekir? Yöreden yöreye farklı halk oyunları oynanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Milletler Cemiyeti’ne aşağıdaki tarihlerden hangisinde üye olmuştur? Osmanlı topraklarının işgal edilmesi üzerine kurulan yararlı cemiyetlerin ortak özelliği      aşağıdakilerden hangisidir?