S:1

Çok tanrılı bir dine inanan Eski Yunanlılarda tanrılar insan şeklinde ve ölümsüz olarak düşünülmüştür. Tanrılarını eğlendirmek için olimpiyatlar düzenlenmiştir.

Buna göre Yunanlılarda;

I- Kültürel birlik,
II- Ahiret inancı,
III- Siyasi birlik

durumlarından hangilerinin bulunduğu söylenebilir?

Çok tanrılı bir dine inanan Eski Yunanlılarda tanrılar insan şeklinde ve ölümsüz olarak düşünülmüştür. Tanrılarını eğlendirmek için olimpiyatlar düzenlenmiştir.Buna göre Yunanlılarda;I- Kültürel birlik,II- Ahiret inancı,III- Siyasi birlikdurumlarından hangilerinin bulunduğu söylenebilir? sorunun cevabı "Yalnız I " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Çok ciddi bir yazı yazacaksam, konu üzerinde yoğunlaşabilmem için, evde çıt çıkmamalıdır. Ayrıca dikkatimin uyanık olması için çalışma odamın sıcaklığının da on altı dereceyi geçmemesi gerekir. Bunun için yaz aylarında ciddi yazılar yazamam; yazmaya kalktığımda da yazılarım sıcağın etkisiyle mizah ağırlıklı olur.Parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Kınalıada’ya ömrümde inmedim. Ama orayı öyle severim ki neden bilmem. Belki de orada kendisiyle hiç konuşmadığım bir arkadaşım oturdu da onun için. Kınalıada’nın önünden geçerken hep o arkadaşımın hiç gitmediğim, hiç gitmeyeceğim evini düşünürüm. Arkadaşım sakin, sessiz, iyi bir kızdır. Sabahleyin ilk iş vapurla işine iner. Son vapura elinde paketlerle döner.Bir hikâyeden alınan bu metin hangi bakış açısıyla kaleme alınmıştır? Hangisi daha çok ibadetler ve uygulamalarına dair yorumları içeren bilim dalıdır?  Bir market sahibi 1800 kg şeker aldı. Şekerin yarısını 2 kg’lık, diğer yarısını da 3 kg’lık olacak şekilde paketlemek istiyor. Bu iş için kaç poşet kullanması gerekir?  Don’t make noise, ……..….  "İlk Çağ'da ülkem İyonya' da, Tales ilk kez Dünya'nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüş.MÖ 585'teki Güneş tutulmasını önceden hesaplamıştır."İyonlu bir kişinin anlatımına göre İyonların aşağıdaki alanlardan hangisinde ileri gittiği söylenebilir? Öğretmen, öğretim sürecinin en önemli rollerinden birini üstlenir. Fakat bu rolü yanlış anlayan bazı öğretmenler, kendisini tek karar merkezi olarak görüp baskıcı, katı disipline dayanan bir sınıf atmosferi oluşturur. Bu durum, öğrencileri iç denetimden ve içsel güdülenmeden yoksun hâle getirecektir.Sınıf yönetimi süreci açısından, bu paragrafta ele alınan öğretmen tipi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insanların doğaya verdiği zararlardan biridir? Hangi cümlenin sonuna iki nokta (:) konulmalıdır? Saat 3’te alısverise çıktık. İki saat sonra eve döndük. Eve döndügümüzde akrep hangi sayının üzerindeydi? Gazların günlük hayatta kullanımıyla ilgili,I. Klima ve buzdolabı gibi soğutucularda gazların genleşirken soğuması özelliğinden faydalanılır.II. Sıcak hava balonlarında, sıcaklığın etkisiyle gazların genleşmesinden faydalanılır.III. Dalgıç tüplerine ve mutfak tüplerine konan gazlar daha küçük hacim kaplamaları için yüksek basınçta sıvılaştırılır.yargılarından hangileri doğrudur? Ülkemizin adı nedir? Aşağıdaki teknolojik araçlardan hangisi hastanelerde kullanılmamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine sebep olmaz?  Aşağıda verilen çocuk hakları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Trafik kazalarına kazalarına sebep olan en önemli unsur hangisidir? Hacim, hangisi ile ölçülür? “Tırtıl artık aç değildi.” Cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Seyyit andan taşra çıktı. Frenk oğlunun elbisesini giymiş (olarak) sürdü, Simbat lâ’inin sarayına geldi. Gördü ki içmiş mest olmuş laflar urur. Eydür: −Erte aşağı ineyim… Ne Battal koyam ne halifesin koyam! Her kim elime gelirse öldüreyim. Göreyim Battal’ın Tanrısı bana neyler! Andan mest olup yattı, uyudu. Kullar dağıldı. Seyyit, bir karanlıkça yerde kaldı. Sabreyledi, âlem düşmanlardan boşalınca hemen Allah’a sığınıp Simbat’ın üstüne geldi. Meğer başucunda bir Hindî kılıç vardı, aldı. Dahi, Simbat uyurdu. Hemen lâ’in gözün açıp banlayu eydür: −Sen kimsin? Seyyit eyitti: −Seyyit Battal Gazi’yim... Tez iman getir! Yoksa sen bilirsin!Battalname’den alınan bu bölümle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Berra ile Duru’nun oyuncakları toplamı 28’dir. Berra, Duru’ya 3 oyuncak verirse ikisinin oyuncak sayıları eşit oluyor. Buna göre Berra  ile Duru’nun oyuncak sayıları çarpımının sayı değeri toplamı kaçtır? Oda sıcaklığında açıkta bırakılan yiyecekler çok kısa sürede tadını, kokusunu kaybedip bozulmaktadır.Besinlerin bozulmasına sebep olan canlılar hangi canlı grubuna ait olabilir?  I. İnsan, eylemleri sırasında özgür müdür?II. İktidarın kaynağı nedir?III. Duyu organlarımız bizi yanıltır mı ?IV. Evrende bir değişme var mıdır?Yukarıdaki sorular ile felsefenin alanları eşleştirildi- ğinde hangisi açıkta kalmaktadır ? Tarafsız deney ve gözlemlerle elde edilen düzenli bilgi birikimine ne ad verilir?  Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelimedir? Bilgisayar virüslerinden korunmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru olmaz? Hangisi öğretmenlerin özelliklerinden değildir? Bir toplama işleminde toplananlardan biri 90037, toplam 900004 ise diğer toplanan kaçtır? “ Ben okulumu ve öğretmenlerimi çok seviyorum.’’ cümlesinde kaç hece vardır? “Bingöl Çobanları” isimli şiir aşağıdaki şairlerin hangisi tarafından yazılmıştır?  Aşağıdaki kelimelerden hangisi geri dönüşümü çağrıştırmaz? “Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) Kalk da uyar; Rabb’ini yücelt. Elbiseni temiz tut. Kötülüklerden uzak dur.”(Müddessir suresi, 1-5. ayetler)Bu ayetle Hz.Muhammed’e (sav.) aşağıdakilerden hangisi emredilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?    Geçmişten günümüze aktarılan, toplumun benimseyip uyguladığı değerlere ve ayrıca toplumda uyulması beklenen davranışlar ne denir? Aşağıdakilerden hangisi insanın duygusal yönünü belirtir? Aşağıdakilerden hangisi ilahi olmayan dinlerden biridir? Aşağıdakilerin hangisi ülkemize karşı sorumluluklarımızdan biri değildir ? Karasal gezegenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ? • Sermaye•  Bölüşüm•  EmekVerilen kavramlar aşağıdaki toplumsal kurumlardan hangisine aittir? Haydar dayının bahçesinde 2965 zeytin ağacı vardır. Zeytin ağaçlarından 1367 fazla elma ağacı vardır. Haydar dayının bahçesinde kaç ağacı vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir