Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
London kuvvetleri ile ilgili,
I. Zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür.
II. Apolar moleküller arasında ve soygaz atomları arasında yoğun fazda görülür.
III. London kuvvetlerine indüklenmiş dipol – indüklenmiş dipol bağları da denir.
yargılarından hangileri doğrudur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
London kuvvetleri ile ilgili,I. Zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür.II. Apolar moleküller arasında ve soygaz atomları arasında yoğun fazda görülür.III. London kuvvetlerine indüklenmiş dipol – indüklenmiş dipol bağları da denir.yargılarından hangileri doğrudur? sorunun cevabı "II ve III  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Nayman Ana, şafak sökerken çadırından çıktı. Yolculuk için bütün hazırlığını tamamlamıştı. Eşikten bir adım atınca durdu. Sırtını kapıya yaslayarak, derin bir uykuda olan avılına son bir defa göz gezdirdi, düşüncelere daldı. Nayman Ana gençliğini yitirse de güzelliğini hâlâ yitirmemişti.Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir toplama işleminde toplananlardan biri 128, diğeri 246 ise toplam kaçtır?  Misak-ı Millinin gerçekleştirilmesinde, aşağıdaki savaşlardan hangisinin olumlu etkisi olmamıştır?   56 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 90 den kaç eksiktir? Misak-ı Milli’ yi gerçekleştirme yolunda TBMM’ nin kazandığı ilk siyasi başarı nedir? Daha çok tapınak, okul, rasathane gibi amaçlar için yapılmış Zigguratlar hangi medeniyetine aittir?  H2O bileşiğinin kendi molekülleri arasında görülen baskın etkileşim türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? ( 1 H, 8 O ) Peygamberimizin Hz. Hatice’den sonra çocuk sahibi olduğu tek eşidir.Yukarıdaki cümlede peygamberimizin hangi eşinden söz edilmektedir? “Bahar geldi mi çiçekler açar ” cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde   “-ler” eki çoğul olarak kullanılmamıştır?  Kurtuluş Savaşı sürecinde, yeni Türk Devleti’nin cephelerdeki başarıları sonunda TBMM, Londra Konferansı’na katılmış, fakat Konferans bir anlaşma sağlanamadan dağılmıştır. Konferansın en önemlisonucu yeni Türk Devleti’nin İtilaf Devletleri tarafından tanınması olmuştur.Bu durum, aşağıdaki yargılardan hangisiyle açıklanabilir?  “ Mavi arabamı babam da ben de çok aradık.” Cümlesinde hangi kelime ön addır?