S:1

Avrupaya öğrenci gönderilmesineilk defahangi padişah zamanında başlanmıştır?

Avrupaya öğrenci gönderilmesineilk defahangi padişah zamanında başlanmıştır? sorunun cevabı "II. Mahmut" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
“Kendiliğinden ışık yayan ışık kaynaklarına doğal ışık kaynağı denir.”  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bu  tanıma uyan bir ışık kaynağı değildir? 941 – 400 = ?Yukarıda verilen çıkarma işlemini zihinden yaparsak sonucu kaç olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Hac hicretin kaçıncı yılında farz kılınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi besinleri uygun ortamda saklamak ve mikroskobik canlılardan korumak için kullanılan yöntemlerden biri değildir? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun sekretarya hizmetleri kim tarafından yürütülür? İletişim süreci kim ile başlar? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? Televizyona düşkün çocuklarda, sosyal beceriler zayıflamaya ve içe dönük bir kişilik gelişmeye başlar. Bu çocuklar ailesiyle, arkadaşlarıyla ve diğer insanlarla sosyal ilişki kurmada isteksiz davranır. Televizyon izleyen bir çocuk, kendisi için bir şey üretememektedir. Sadece başkaları tarafından üretilen şeyleri izlemekte veya bunlarla oynamaktadır.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? I. üç yüz elli dörtII. iki yüz yediIII. altı yüz altmışIV. iki yüz elli  Yukarıdaki sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerin hangisinde “almak” sözcüğü “Bu toplantı salonu otuz kişi alır.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki hangi iki devletin orduları, Dımaşk (Dimeşk)-Remle arasında bulunan "el-Tavvâhin" denilen yerde 885 yılında karşı karşıya gelerek savaşmak zorunda kalmışlardır? Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisinde iyonik bağ vardır?  “Babam ne zaman gelecek( )” Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kurban bayramında Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve etrafındaki kutsal yerleri ibadet amacıyla ziyaret etmektir.Yukarıda İslam’ın şartlarından hangisi hakkında bilgi verilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarına örnek olarak verilebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? Ay’ın karanlık yüzeyine kurulan bir insan şehrine, Dünya’dan yeni çimlenmiş bitkiler götürülmüştür. Büyük bir fanus cam içerisinde gerekli oksijen, sıcaklık ve su sağlandığı halde bütün bitkiler ölmüştür.Buna göre bitkilerin ölmesindeki neden verilenlerden hangisi ile açıklanabilir? "Öğretmenin bilgisi okuduğu kurumdan aldıklarıyla sınırlı kalmaz. Hergeçen gün yenilenir, artar ve olgunlaşır. Öğrettiğinden çok öğrenmeyi bilenkimsedir gerçek öğretmen. Böylesi..."  Bu paragrafın sonuna düşünce akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?          ​Aşağıdakilerden hangisi daha hafiftir? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan doğal güzelliklerden biridir?   Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur?                   Aşağıda bazı göllerin oluşum şekli açıklanmıştır:•  Yer kabuğu hareketleri sonucunda çöken alanlarda oluşan göllerdir.•  Kolay eriyebilen kayaçların bulunduğu arazilerdeki çukur alanlarda suların birikmesiyle oluşan göllerdir.•  İnsanların çeşitli amaçlar için akarsuların önünü bir setle kapatmaları sonucu oluşan göllerdir.Buna göre aşağıdaki göl çeşitlerinden hangisinin oluşum biçimiyle ilgili bilgi verilmemiştir? 4 basamaklı rakamları farklı en küçük çift doğal sayı kaçtır? Hangi kelimenin hece sayısı en fazladır?  ​Aşağıdakilerden hangisi daha ağırdır? Bir çiftlikte bulunan 27.000 kg patatesin 7.987 kg’ı birinci hafta, 6.005 kg’ı da ikinci hafta satılmıştır. Çiftlikte kaç kilogram patates kalmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde, hece düşmesi olmuştur? “Nihayet onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki: Rabb’im! beni geri gönder, belki terk ettiğim dünyada yararlı bir iş yaparım. Hayır, bu, onun söylediği (boş) bir sözdür. Önlerinde dirilecekleri güne kadar (dönmelerine engel olan) bir perde vardır.” (Müminûn suresi, 99 ve 100. ayetler) Bu ayetlerden batıl inançlarla ilgili çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Eski edebiyatımızda anı türünün ilk önemli örneği aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? “Sabaha kadar mışıl mışıl uyumuştu.”Cümlesindeki “mışıl mışıl” ikilemesiyle görev yönünden özdeş olan öğe, aşağıdakilerden hangisinde vardır? Aşağıdakileden hangisi etkin vatandaştan beklenen bir davranış değildir? Aşağıdakilerin hangisinde melek ve yaptığı görev yanlış verilmiştir? Boş kabın kütlesine.................. denir? Noktalı yere yere hangi kelime getirilmelidir? May  I  come in?   sorusuna hangisi cevap olamaz? Aşağıdaki kemiklerden hangisi çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır? Yanlış meslek seçimi insanların mutsuz olmasına neden olur.Buna göre meslek tercihi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olmaz? Aşağıdaki hayvan ve yuva eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir