S:1

(I) Sanatçı, bu yapıtında kültürel yapısına yabancı olmadığı bir coğrafyanın insanını anlatmıştır. (II) Bu coğrafyanın ağıtlarını, efsanelerini, türkülerini, masallarını, inançlarını kısaca düşünce biçimini etkileyici bir dille okuruna aktarmıştır. (III) Bu nedenle romanlarında kahramanlarına, kendi bilinçlerinin sınırı içinde bir dünya kurmuştur. (IV) Halk düşüncesinin işleyişini çok iyi yakalayan yazar, yapıtlarını efsaneleştirmeyi amaçlamıştır. (V) Anadolu insanını bulunduğu yörenin halk söyleyişleriyle konuşturan yazar, bu nedenlerle benzersiz kalabilmiştir.
Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

(I) Sanatçı, bu yapıtında kültürel yapısına yabancı olmadığı bir coğrafyanın insanını anlatmıştır. (II) Bu coğrafyanın ağıtlarını, efsanelerini, türkülerini, masallarını, inançlarını kısaca düşünce biçimini etkileyici bir dille okuruna aktarmıştır. (III) Bu nedenle romanlarında kahramanlarına, kendi bilinçlerinin sınırı içinde bir dünya kurmuştur. (IV) Halk düşüncesinin işleyişini çok iyi yakalayan yazar, yapıtlarını efsaneleştirmeyi amaçlamıştır. (V) Anadolu insanını bulunduğu yörenin halk söyleyişleriyle konuşturan yazar, bu nedenlerle benzersiz kalabilmiştir.Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? sorunun cevabı "IV. cümlede nesnel anlatım hâkimdir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Bilinçli bir tüketici olarak alış veriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz? Eğer yere uzanmış, hareketsiz, sessiz bir geyik yavrusu görürseniz endişelenmeniz gereken bir durum yoktur çünkü mutlaka annesi yakınlarda olmalı.Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gider- mek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Kütlece %20lik 150 gram tuzlu su çözeltisinden belli bir miktar su buharlaştırılıyor. Son durumda çözeltinin kütlece %25 tuz içerdiği belirleniyor.Buna göre bu çözeltiden kaç gram su buharlaştırılmıştır? 60 gramın 1/10 i kaç gramdır? 1. Kömür, petrol, doğal gaz gibi kökeni canlılara dayanan yakıtlara fosil yakıt denir.2. Enerji kaynakları olarak kabul edilir.3. Fosil yakıtlar doğada sınırlı miktardadır. Fosil yakıtlar hakkında yukarıdaki bilgilerin hangisi veya hangileri doğrudur? Gözle görülemeyecek kadar küçük, ancak mikroskop adı verilen araçla gözlemlenebilen canlılara mikroskobik canlılar adı verilir. Buna göre aşağıda verilen canlılardan hangisi mikroskobik canlılara örnek verilemez? Bir toplama işleminde toplananlardan biri 37, toplam 56 ise diğer toplanan kaçtır? 1.Tarafsız olmak2.Hoşgörülü3.Bencil4.Saygılı olmak5.Kaba6. ÖfkeliYukarıdaki özelliklerden hangileri iyi bir arkadaşta bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi bir formül ile gösterilmez? Beş vakit namaz ne zaman farz kılınmıştır? Dünya, güneş ve ay sözcükleri coğrafya terimi olarak kullanılırsa büyük harfle başlar.Yukarıdaki bilgi gözönünde bulundurulduğunda aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harfle ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır? ‘‘Derinsözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘Adam derin bir sessizlik içindeydi.cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi öncelikli ihtiyacımızdır? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna ünlem koymalıyız? Aşağıdakilerden hangisi internet üzerinden bilgi edinirken dikkat edilmesi gerekenlerden değildir? Ali ve Ayşe paralarını birleştirdiklerinde 94 lira oluyor. Alinin 42 lirası olduğuna göre Ayşenin kaç lirası var? (102-40) : 3 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Söz ola kese savaşıSöz ola bitire başıSöz ola ağulı aşıBal ile yağ ede bir sözBu şiirden hareketle dille ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hindistan millî hareketinin lideri aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir