S:1

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Mevlana Haftası ne zaman kutlanır?

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası Mevlana Haftası ne zaman kutlanır? sorunun cevabı "10 Aralık gününü içine alan hafta" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Evrende mükemmel bir ölçü, varlıklar arasında harikulade bir uyum vardır. Hiçbir varlık, kendisi için belirlenmiş tabiat kanunlarının dışına çıkmamaktadır. Güneş her gün doğudan doğup batıdan batmakta, gece ve gündüz birbirini takip etmekte, dünyamız yörüngesinden hiç çıkmadan hep aynı sürede dönüşünü tamamlamaktadır.Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz? İyi bir yazar nasıl olmalı? sorusuna verilecek net bir cevabımız yok hâlâ. Olmamalı da. Ben iyi bir yazarın kendi tarzını oluşturması taraftarıyım. Kurallara uyularak, başkalarının yaptıkları tekrarlanarak iyi yazar olunamaz bana göre. Mesela İhsan Oktay Anar kendine has tarzıyla, kendi kurallarını kendisi koyarak iyi bir yazar olmuştur.Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? balerin, balkan, balık, balina, balta kelimelerini alfabetik sırasına göre sıraladığımızda hangisi sonda yer olur? Sabah derslerinde bazı öğrencilerin hâlâ uyanamadığını, bazılarının ise dikkatini derse veremediğini fark eden Hakan Öğretmen, bu yüzden sınıf yönetimi sorunları yaşamaktadır. Bunun üzerine sabah derslerine başlamadan önce okul bahçesinde öğrencilerine basit fiziksel egzersizler yaptırıp sınıfa alarak derslerine devam etmiştir. Bu şekilde sınıf yönetim sorunlarını büyük ölçüde azaltmıştır.Hakan Öğretmenin dersten önce öğrencilere egzersiz yaptırması hangi sınıf yönetim modeline yöneliktir? Sofra tuzu olarak bilinir. Tereyağı ve margarin üretiminde kullanılan bileşik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Ne ekersen onu biçersin. atasözü ile yakın anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşan personel hangi ceza ile karşılaşır? Laboratuvarda deney yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi doğal destandır? Hangi cümlede yüklemin bildirdiği eylem henüz gerçekleşmemiştir? I. ¼ Basit Kesir II. 1 tam 3/6 Tam Sayılı Kesir III. 2/7 Bileşik Kesir Verilen kesir ve kesir türü eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdaki kelimelerden hangisi acı kelimesinin zıt anlamlısıdır? Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biri değil, sosyal ihtiyaçtır? 1- Osmanlı Devletinin Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamasında Wilson ilkeleri etkili olmuştur.2- Anadolunun çeşitli yerlerinde halkın teşkilatlanmasıyla Kuvayımilliye kurulmuştur.3- Türk milleti işgallere karşı direniş göstermemiştir.4- İşgaller sırasında sadece İstanbulda bağımsızlık mücadelesi verilmiştir.Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Çevre temizliği aşağıdakilerden hangisi için önemlidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşmek kelimesi sözlük anlamında kullanılmıştır? • Hırsızlık yapmak kötüdür. (Toplumsal değer)• Hırsızlık yapmak suçtur. (Toplumsal norm)Bu örneklere göre, normu değerden ayıran temel ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Millî bayramlarımız, toplumdaki millî birlik ve beraberlik duygularını canlı tutan özel günlerdir.Buna göre millî bayramlarımız hangi özelliği ile toplumdaki millî birlik ve beraberlik duygularını canlı tutar? Dünyamız üst ve alttan .............. yanlardan ...................Yukarıda boş bırakılan yere sırasıyla hangi seçenek gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -acak/-ecek eki alan sözcük, çekimli fiil görevinde kullanılmıştır? "Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünerek olacakları beklemek." anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki Millî Mücadele ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Herhangi bir trafik kazası sonrası aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıyız? Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Üçüncü terimi 5, onaltıncı terimi 34 - olan bir aritmetik dizinin ilk terimi kaçtır? Alfabemizde kaç tane harf vardır? Kaybolan bir çocuk aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Bilişim Suçlarından biri değildir? İşte böylece biz o Kurânı açık seçik ayetler hâlinde indirdik...Yüce Allah bu ayetinde Kurân-ı Kerimin özelliklerinden hangisine dikkat çekmiştir? Arılar kovanda bal yaptı. Cümlesi için hangisi söylenemez? Hz. Muhammed kaç tarihinde nerede vefat etmiştir? Ailede anne, baba ve çocukların yanı sıra dede, nine gibi diğer aile büyüklerinin de bulunduğu ailelere ne ad verilir? Hz. Muhammed ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. (Enâm suresi, 162. ayet)Bu ayette anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir ? Hz. Muhammede küçüklüğünden itibaren niçin Muhammedül Emin deniliyordu? 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam aşağıdakilerden hangisini yerine getirir? Hangi seçenekte hem tek sayı hem de çift sayı verilmemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir