S:1

Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası) ne zaman kutlanır?

Yangından Korunma Haftası (İtfaiyecilik Haftası) ne zaman kutlanır? sorunun cevabı "25 Eylül - 1 Ekim
 "
dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımızdan değildir? Osmanlı Devletinin sınırları içinde Türklerle beraber çok farklı milletler bulunuyordu.Atatürkün çocukluk dönemini geçirdiği Selanik şehrinde de Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı.Bu nedenle dil, inançlar, gelenek ve görenekler de farklılık gösteriyordu. Yüzyıllarca uyum içinde yaşayan bu farklı kültürler, Fransız İhtilalinin etkisiyle çatışma ortamı içine sürüklenmişlerdir.Bu bilgilere göre, Atatürkün çocukluğunun geçtiği dönemde Selanik şehrinin sosyal ve kültürel yapısına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dünya nın kendi etrafındaki dönüşü hangi yönden hangi yöne doğru olur ? Annem bana iki deste balon aldı. Dedem de 6 tane balon aldı. Toplam kaç balonum oldu? Aşağıdakilerden hangisi Allahın zati sıfatlarından birisi değildir? Tom and Jerry is my favourite.................... 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Aşağıda soluk alıp vermeyle ilgili yapılar karışık verilmiştir. Verilen seçeneklerden hangisinde soluk alıp-verme sırasında havanın izlediği yolu doğru olarak göstermiştir?a.Soluk borusu b. Burun c. Yutak ç.Gırtlak d Akciğerler Eski Türklerde kadının toplumda önemli bir yeri vardı. Aşağıdakilerden hangisi hatunların siyasi yetkiye sahip olduğunu gösterir? Mustafa Kemalin ilk eğitim gördüğü okul aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki teknolojik araçlardan hangisi hastanelerde kullanılmamaktadır? Kısacası, milletin örgütlenmiş halidir. Yukarıdaki tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasıdır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel ad yoktur ? 9 litre kaç çeyrek litre eder? Anonim şirketin kuruluşu için en az kaç gerçek veya tüzel kişi gerekir? Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların siyasi hakları arasında yer almaktadır? Bir kutuda iki düzine tane kalem vardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 24 - 5 . 2 - 3 + 2 =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? - 29dan büyük 30dan küçük tam sayıların toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinin araç ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre bir öğretim yılı süresi aşağıdakilerden hangisidir? En büyüğü 16 olan ardışık üç sayının toplamı kaç eder? Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirinin özelliklerinden biri değildir? 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü alan Türk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır? Doğudaki yararlı cemiyetler Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak nerede birleştirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi için dua edilmez? İbadetle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi fayda ahlakıyla ilgili yanlış bir bilgidir? Hicret olayı hangi tarihte gerçekleşmiştir? • Toprak birliği• Soy birliği• Dil birliğiYukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisini meydana getiren unsurlardandır? Hangisi bilgi hatalıdır? Engin her gün 12 lira biriktiriyor. Engin 1 ayda kaç lira biriktirir? (1 ay 30 gün) Sarah : Hi, is Ayşe at home?Mrs. Gümüş : Im sorry, she - - - - , but you can catch her if you hurry up. Rick : Hello! Tell me about your routinebreakfast. - - - - ?Mr. Yılmaz : Usually, olives, cheese, egg andbread. Also a cup of tea. Aşağıdakilerden hangi çocuk haklarından biri olamaz? Onur : I get stressed when I speakEnglish because Im not good at it. What can I do?Teacher : Good question, Onur. Dont............ . Try to learn from them. Ekrem ile kemal saklambaç oynadı Tümcesinde yazım yanlışı yapılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin kendisini ziyarete gelen Necran hristiyanlarına , mescidin doğusuna dönerek kendi ibadetlerini yapmalarına müsaade etmesi Peygamberimizin hangi yönünü gösterir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir