S:1

İlköğretim Haftası ne zaman kutlanır?

İlköğretim Haftası ne zaman kutlanır? sorunun cevabı "Okulların açıldığı hafta" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Neolitik çağda yaşanan en köklü değişim yerleşik hayatın başlamasıdır.Yerleşik hayatın başlamasında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? ..................... dünya hayatını takip eden hayat; dünya hayatındaki amellerin, söz, davranış ve eylemlerin sonuçlarının alınacağı ve değerlendirileceği zaman demektir.Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, I. İnönü Muharebesinin sonuçlarından biridir? Pronunciation is - - - - than grammar. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda Avrupada yetişen bilim insanlarından biri değildir? Kuran-ı Kerimin hangi suresinin başında besmele yoktur? Hangi kelime hem özel isim hem de cins isim olarak kullanılır? 250 gram kuruyemiş 7 liradır. 1 kilogram kuruyemiş kaç liradır? Şüphesiz ki bu Kuran, en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.(İsrâ suresi, 9. ayet.)Bu ayet Kuran-ı Kerimin aşağıdaki özellikle- rinden hangisine örnek oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi kazaya sebep olur? Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgu cümlesidir.? Elektrik olmasaydı aşağıdaki alanlardan hangisinde sorunlar yaşanırdı?I. HaberleşmeII. UlaşımIII Sağlık Artık demir almak günü gelmişse zamandanMeçhule giden bir gemi kalkar bu limandanÖlümü dile getiren bu dizelerde, aşağıdaki anlam olaylarından hangisine örnek vardır? Berke marketten bir çikolata almış. Ertesi gün başka bir markette aynı çikolatanın daha ucuz olduğunu görmüş ve oradan aldığına pişman olmuştur. Berke buna göre aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemiştir? Aşağıda verilen ölçeklerden hangisi bir bölgeyi daha ayrıntılı gösterir? Sosyal kulüpler öğrenciye aşağıdakilerden hangisini kazandırmaz? 55 ile 67 arasında kaç tane çift sayı vardır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı vardır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru amirinden aldığı emri,Anayasa,kanun,tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse,aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Türklerin kullandığı ilk takvim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? I. AteşII. SuIII. ToprakYukarıda verilenlerden hangileri Aristonun belirttiği dört element içerisinde yer alır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v) peygamberliktenönce yaptığı işlerdendir? Hangi cümlede ikilemeler görevce diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecaz anlam yoktur? I. Bilimde tek bir bilimsel metot vardır.II. Bilim insanı tarafından sunulan bilgiler sorgulanabilir olmalıdır.II. Bilim mutlak doğrular içerdiği için değişken yapıya sahip değildir.Bilim ve bilim insanı için verilenlerden hangileri doğrudur? I. TraktörlerII. OtomobillerIII. Motorlu bisiklet ve motosikletlerIV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilkyardım çantası bulundurulması zorunludur? I. Başkarakterin çocuk olduğu bu filmlerden aklımda kalan tipik sahne, piknik yapan bir ailenin resmedildiği sahnedir.II. Çünkü biz biliriz ki köpekler filmlerde de gerçek hayatta da bizim dostumuzdur.III. Ben çocukken her pazar sabahı televizyonda film saati olurdu.IV. O resmin olmazsa olmazı, çocuğun yanından bir dakika bile ayrılmayan sevimli bir köpekti.Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? İnsanların tekrar dirildikten sonra toplandıkları yere ne denir? Dünyadaki tatlı su kaynakları içerisinde aşağıdakilerden hangisinin payı daha fazladır? "Kızarmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olgunlaşmak" anlamında kullanıl­mıştır? Hz. Muhammed (sav.) ailesini ilgilendirilen konularda aile bireylerinin görüşlerine değer verir, onların fikirlerini alır, uygun olan görüşe göre de karar verirdi.Hz. Muhammed (sav.)in bu davranışında aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemi ortaya çıkmaktadır? 60 kilometre yolun önce yarısını gittik ve mola verdik. Kalan yolun yarısını gidersek gideceğimiz kaç kilometre yolumuz kalır? 20 kişiden oluşan bir kafilenin yaş ortalaması 36dır. Kafileye 5 kişi daha katıldığında, kafilenin yaş ortalaması 37 olmaktadır. Yeni katılanlardan 4ü kırkar yaşında olduğuna göre, 5. kişi kaç yaşındadır? Aşağıdaki kavramlardan hangisi Yahudilikte tanrıya verilen isimdir? Aşağıdaki sanat dallarından hangisi edebiyatla ilişkilidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Türkiyeyi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında hizmet vermek; Türkiyenin diğer ülkeler ile kültürel alışverişini arttırıp dostluğunu geliştirmek amacıyla 05.05.2007 tarihli ve 5653 sayılı Kanunla kurulan kamu vakfımız aşağıdakilerden hangisidir? 45 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? • Günlük ibadetlerini sabah, öğle ve akşam vaktinde yaparlar.• Haftalık ibadetlerini Cumartesi günleri sinagogta yaparlar• Yıllık olarak yapılan Yom-Kippur (tevbe günleri) ibadeti vardır.Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir