S:1

I- Vaciptir.
II- Kişi başına verilir.
III- Yalnızca para olarak verilir.
Fitre (fıtır sadakası) ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

I- Vaciptir.II- Kişi başına verilir.III- Yalnızca para olarak verilir.Fitre (fıtır sadakası) ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? sorunun cevabı "I-II" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yüksekliği 10 mm olan 40 küp üst üste dizildiğinde kaç cm olur? Günümüzde bilgiye ulaşmada en çok kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir? ''Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.''Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir? Aşağıdaki müellif ve eser eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Sitoplazma ile ilgili olarak,I. Yarı akışkan bir sıvıdır.II. %90ını su oluşturur.III. Tüm canlı hücrelerde bulunur.verilenlerden hangileri söylenebilir? Ergenlik döneminde aile birliğinin önemi ile ilgili olarak verilenlerden hangisiyanlıştır? Yarıçapının uzunluğu 20 cm olan çemberin merkezinin, aynı çembere ait 24 cm uzunluğundaki bir kirişe olan uzaklığı kaç santimetredir? Karahanlıların, aşağıdaki hükümdarlarından hangisi, Balasagun merkezli olarak kurulan devletinin başkentini "Kaşgar"a nakletmiştir? Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan ko­runma yolu olamaz? Aşağıdakilerden hangisi el sanatlarımızdan değildir? Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyeciliğinin özelliklerinden biri değildir? "Sarı kartona ödevimi yaptım." cümlesinde sıfat olan kelime hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı aynı zamanda eş sesli bir sözcüktür? Su arıtım işlemi sırasında istenmeyen kolloidleri sudan uzaklaştırmak için kullanılan en yaygın yöntem ...............Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Ağaç bir.................................dir. Kesilip şekillendiğinde..............................olur. Mobilya atölyelerinde malzeme olarak kullanılarak ondan masa yapılır. Masa ise bir.................................dır.Yukarıda verilen cümlelerde boşluk bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilmelidir? Özellikle sosyal paylaşım sitelerinde bazı tanımadığınız kişiler sizi etkileyebilmek amacıyla yaşını küçükmüş gibi gösterebilirler. Böyle durumları engelleyebilmek ve tanımadığımız insanların bize zarar vermesini önlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıkların başlama sebepleri arasında yer almaz? Mustafa Kemal;• Havza Genelgesinde işgallere karşı mitingler düzenlenmesini istemiş,• Sivas Kongresinde tüm cemiyetleri tek çatı altında birleştirmiştir.Millî Mücadelenin hazırlık döneminde alınan bu kararlar ile;I- Millî birlik ve beraberliğin sağlanmasıII- Misakımillînin hazırlanmasıIII- Millî egemenliğin oluşturulmasıIV- Millî bilincin uyandırılması amaçlarından hangileri gerçekleştirilmek istenmiş olabilir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir çocuklar? 55'ten başlayıp ileri 3'er sayarken 4. sırada hangisini söyleriz? Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapım eki almamıştır? I. CuII. O2III. Neyukarıdaki taneciklerden hangileri için Van der Waals yarıçapı hesaplanır? Kâbenin etrafında yedi defa dönmeye tavaf denir.Bu dönüşlerden her birine ne ad verilir? Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. (Şuarâ suresi, 107. ayet)Bu ayette peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? Peygamber'imizin aile üyeleri ve isimleri eşleştirmelerinden hangisi hatalıdır ? Canlılar enerjilerini aşağıdakilerin hangisinden kazanırlar? Okunuşu yirmi tam yüzde beş olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren itirazını aşağıdakilerden hangisine edebilir? Uykunun öğrenmeye yaptığı etkiyi araştıran bir psikolog araştırma denencesini kurarken iki grup oluşturmuştur.Bu deneyde araştırmacının iki grup oluşturmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarında yayaya ait kusurlardan (hatalardan) biridir? Koyunhisar savaşı hangi tarihde olmuştur? Bir toplumda belli bir dönemde iletişim teknolojisi alanında yaşanan gelişmeler aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek olabilir? Aşağıdaki tamlamalardan hangisi belgisiz sıfatlarla oluşmuştur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatı bakımından farklıdır? Mete Döneminde;I. Orduda onlu sistemi uygulandı.II. Askerler ok ve yay gibi silahlarla donatıldıIII. Kadın, erkek, yaşlı, genç vatanı birlikte savunurdu.IV. Boylar bir araya getirilerek devlet haline gelirdi.Yukarıda verilen bilgilerden hangisi Türklerin Ordu-millet anlayışına sahip olduğunun bir kanıtıdır? Türkiyede yerleşmelerin kuruluşu günümüzden 10-12 bin yıl öncesine dayanmaktadır.Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? İnsanlar iki nimetin değerini bilmezler. Bunlardan biri ____diğeri ise ___ tir.Yukarıdaki Hadis –i Şerifte boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki verilen cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Namaz vakitlerini ilan etmek için yapılan çağrıya denir. Bu çağrı o yerin İslam beldesi olduğunun göstergesidir.Tanımı yapılan bu kavran aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir