S:1

Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı kelimedir?

Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı kelimedir? sorunun cevabı "Sıcak- soğuk" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangilerinde top kullanmıştır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? --- ______ is he?--- He is my cousin.Yukarıdaki diyaloğu uygun şekilde tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bilinçli bir tüketici olarak alış veriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeliyiz? Belediyelerin kuruluş amaçları ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğrudur? Basit bir elektrik devresinde ampulün parlaklığı hangi durumda azalır? Çözülemeyen bir fizik problemin parçaları arasındaki ilişkinin birdenbire görülmesi, öğrenme türlerinden hangisine örnektir? Aşağıdaki isimlerden hangisi diğerlerine göre farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin abasının altına aldığı ve ehl-i beytim dediği beş kişi içinde yer almaz? Osmanlı ordusunda particilik tartışmaları ilk defa ne zaman ortaya çıkmıştır? 9004 – 4978 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? (1) Torul ilçesini geçip Karaca Mağarasına vardığımızda âdeta büyüleniyoruz. (2) Denizden 1550 m yükseklikte bir mağara burası. (3) Gümüşhanenin en ilgi çekici yerlerinden biri. (4) Sarkıtlar, dikitler, sütunlar, traverten basamakları apayrı masalımsı bir dünya yaratmış burada.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangi- sinde öznel bir yargı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı dinlerin ortak özelliklerinden biri değildir? Denklemleri 2x + y - 1 = 0 ve ay + x =-2 olan doğruların kesiştikleri noktanın apsisi 1 olduğuna göre a kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi insanların adaletten sapmalarına sebep değildir? "Çocuk Hakları Sözleşmesi"ne göre çocuk aşağıdakilerden hangisinde ailesinden alınır? II. Dünya Savaşında atom bombası atılan Hiroşima ve Nagazaki, aşağıdaki devletlerin hangisinin sınırları içerisindedir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi basit yapılı değildir? Pazarcılık yapan Fadime teyze, evinin önünden toplandığı 46 kg yeşil biber ile 34 kg kırmızı biberi pazara götürerek satıyor. Biberlerin 15 kg arttığına göre, Fatma teyze pazarda kaç kg biber satmıştır? Taşınır mal mülkiyetinin kazanılması yollarından olan kazandırıcı zaman aşımının süresi kaç yıldır? Aşağıdaki bileşik kelimelerden hangisinde sert sessiz harfler vardır? Yazılı hukuk kurallarının ilk örnekleri aşağıdakilerden hangisinde görülmektedir? Bir gece vakti Allah (c.c.), mucize olarak Peygamberimizi (s.a.v.) Mekkedeki Mescid-i Haramdan Kudüsteki Mescid-i Aksaya götürdü. Oradan da göklere yükseltildi. Bu olaya .....................................denir. 620 yılında gerçekleşen bu olay nedir? 1909 yılında Meşrutiyet yönetimini yıkmak amacıyla çıkarılan ayaklanma hangisidir? Ben yazılarımda eseri ve sanatçıyı işlerim. Bir eserin veya sanatçının gerçek değerinin ortaya çıkarılmasına çalışırım. Yazılarımda geniş bir bilgi birikiminin izleri görülür. İncelediğim eserleri bütün olarak ele alır, peşin yargılardan kaçınırım.Yazılarını bu şekilde nitelendiren bir yazar aşağıdaki türlerin hangisinde yazmaktadır? Aşağıdaki uzunluklardan en kısa olanı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde yayalara düşen görevlerden biridir? İlk fıkra yazarı kimdir? Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır? Aşağıdakilerden hangisi 1739 tarihli Belgrat Antlaşmasının özelliklerinden biri değildir? Okul, öğrencilerin ikinci yuvasıdır( ) cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir? En temel ışık kaynağımız aşağıdakilerden hangisidir? John : Are you busy next Saturday?Wilma : - - - - .John : How about going to the cinema then?Wilma : Yeah, that would be great. "Kalemlik" kelimesinin hecelerine ayrılışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Kurallar .................................................Cümlesi hangi seçenekle tamamlanamaz? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kesinlik anlamı vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında son sırada yer alır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin anne tarafından dedesidir? Halime, Ümmü Eymen, Fatma binti Esed, Süveybe. Yukarıda adı geçen kadınların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Recep ayının yirmi yedinci gecesidir. Hz. Muham- med (sav.) bu gecede, Yüce Allahın izni ile Mek- kedeki Mescid-i Haramdan Kudüsteki Mescid-i Aksaya gitmiştir. Oradan da Allah katına yüksel- miştir. Beş vakit namaz da Allah tarafından bu gecede farz kılınmıştır.Hakkında bilgi verilen kutsal gece aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir