S:1

Babam anneme bu yemek çok tuzlu olmuş, dedi Cümlesinde hangi duyu organımızdan bahsedilmektedir?

Babam anneme bu yemek çok tuzlu olmuş, dedi Cümlesinde hangi duyu organımızdan bahsedilmektedir? sorunun cevabı "dil" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda Batılılaşma konusunu işleyen eserlerden biri değildir? Mondros Ateşkes antlaşmasında Doğuda 6 ilde karışıklık çıkarsa işgal edilecektir. maddesi vardır.Bu maddeye göre aşağıdaki illerden hangisi bunlardan biri değildir? Çocuğun sarı saçlarını görmelisiniz! Cümlesindeki sözcük varlığın özelliğini hangi yönden belirtmektedir? Hareket halindeki bir cismi durdurmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi yön bulma yöntemlerinden biri değildir? Aşağıda doğal afetlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Milli Eğitim Bakanlığı izin yönergesine göre; Memura, zorunluluk halinde ve memurun gelecek yıl kullanacağı yıllık izninden düşülmesi şartıyla ikinci defa kaç gün mazeret izni verilebilir? Alkenler ile ilgili;I. Doymamış hidrokarbonlardır.II. Genel formülü CnH2n şeklindedir.II. Yapısında en az bir tane ikili bağ (C = C) vardır.bilgilerinden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdan değildir? İki basamaklı en küçük doğal sayının 1e bölümü kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi devletin vatandaşa internetten sunduğu hizmetlerden birisi değildir? Sabah saat 09.45te başlayan oyun 2 saat 25 dakika sonra bitiyor? Oyun saat kaçta biter? I. İklim koşullarının olumsuz etkileriII. Hayvanlarda görülen salgın hastalıklarIII. Türk boyları arasındaki anlaşmazlıklarYukarıda verilenlerden hangileri Türklerin Orta Asyadan göç etme nedenleri arasında gösterilebilir? Elbette onların (geçmiş peygamberler ve milletlerin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok dersler vardır...Yukarıda verilen ayette Kuranın temel konularından hangisine değinilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan biridir? M ülkesinde birincil ekonomik faaliyette çalışan kişi sayısı ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışan kişi sayısına göre daha fazladır.Bu ülke ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yüce Allah, evreni insanların hizmetine sunmuştur. Yaşadığımız çevrenin üzerinde insanların ve diğer canlıların da hakları vardır. Bu nedenle insan doğada hizmetine sunulan imkânların ilahî bir emanet olduğunun bilincinde olmalı ve bunları gelişigüzel kullanıp savurganlık etmemelidir. Birbirinden farklı özelliklere sahip varlıkların oluşturduğu evrende belli bir uyum, düzen ve denge vardır.Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Evde bulunduğum zaman, hayatım daha çok kitaplığımda geçer; arada ev işlerini yönetmek imkânı da bulurum. Giriş kapısının hemen üstündeyim; hem bahçeyi, kümesi, avluyu görürüm hem de evimin öteki bölümleri içinde sayılırım. Hiçbir düzene uymadan, hiçbir amaç gütmeden bir bu kitabı, bir şu kitabı karıştırırım; zaman olur kurduğum hayalleri ya kendim yazarım ya da bir aşağı bir yukarı dolaşarak başkasına yazdırırım.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnek olabilir? Kıyamet gününe ve pişmanlık duyan nefse yemin ederim ki, insanlar öldükten sonra diriltileceklerdir. İnsan, kemiklerini bir araya toplayamayız mı sanıyor? Evet, Biz onu parmak uçlarına varıncaya kadar bütün incelikleri ile yeniden yapmaya kadiriz. (Kıyâme suresi, 1- 4. ayetler)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır? Okul sözcüğünün ilk ve son harflerinin alfabe sıraları kaçtır? Dünya kendi etrafında ....................., Güneşin etrafında ........................hareketi yapar. Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir?A-dolanma-dönme B-dönme-dönme C-dolanma-dolanma D-dönme-dolanma Her gün kumbarasına 50 kr. atan Yiğit 8 günün sonunda kaç lira biriktirmiştir? Her canlının yaşamak için yuvaya ihtiyacı vardır.Hangisi evde bizimle beraber yaşayamaz? Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstenmesine sorumluluk denir." Buna göre hangisi sorumsuzca yapılan bir davranıştır? Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Peygamber Efendimizin vefatından kısa bir süre önce Arafat dağında yüz bini aşkın Müslümana yapmış olduğu meşhur konuşmasına ne ad verilir ? Dünya devletleri Yeni Türk Devleti'ni hangi olayla tamamen tanımıştır? Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 onluğa yakındır? Biz, hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helâk etmedik. (Şuarâ suresi, 208. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? 686016 sayısı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Okullardaki sınıfların şeref köşesinde en üstte hangisi yer alır? Aşağıdakilerden hangisi resul değildir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde iyelik zamir yoktur? Aşağıdakilerin hangisi nesnel bir cümledir? Peygamberlere vahiy getirmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir? Karstik mağaraların tavanından sızan yeraltı sularının içindeki kirecin birikmesiyle sarkıt, dikit ve sütun şekilleri oluşur.Buna göre, sarkıt, dikit ve sütunlar aşağıdaki kayaçlardan hangisinin bulunduğu yörelerde daha yaygındır? DNA eşlenmesi sırasında gen yapısında değişimler olabilir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir ilköğretim beşinci sınıf öğrencisinin evde alabileceği sorumluluklardan biri olamaz? 1789 yılında Fransada gerçekleşen ve özgür düşüncenin gelişmesine katkı sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir